Ензими за храни за домашни любимци

Ензими за храни за домашни любимци
Ензими за храни за домашни любимци

Какво представлява технологията за биологична ензимолиза?

Технологията за биологична ензимолиза се състои в използване на високоспецифичните свойства на ензимните реакции, катализирани от биологични ензими, за да се изберат подходящите ензими (обикновено хидролитични ензими) за разграждане на полимерните макромолекули до техните мономерни компоненти технология. Основната тема на технологията за биологична ензимолиза е, че веществото се разгражда напълно под действието на ензими, за да се получат екстрактите, необходими за биоинженерството.

Технологията за биологична ензимолиза предлага предимствата на една-единствена реакция, леки условия на реакция, висока ефективност на реакцията и липса на обратна реакция или ниска степен на обратна реакция. Технологията за биологична ензимолиза е усъвършенствана биотехнология за извличане на съвременни биологични агенти. Тя има широк спектър от приложения не само в областта на човешкото здраве, селското стопанство, промишлеността и околната среда, но и в други области. По-специално, тя има най-голям брой приложения в областта на човешкото здраве и успешно повишава производителността на инженерната дейност в областта на човешкото здраве.

Технологията за биологична ензимолиза в храните за домашни любимци се състои главно от катализиране на животински протеинови суровини чрез протеаза за разграждане на протеина на нискомолекулни протеинови пептиди и аминокиселинни компоненти, което прави животинския протеин по-лесен за усвояване от домашните любимци, като същевременно се запазва качеството на прясното месо.

Предимства на биоензимната хидролиза

Предимството на технологията за биологична ензимолиза е, че тя може сама да разгражда веществата чрез каталитичното действие на ензимите. Способността на даден ензим да катализира химична реакция се нарича ензимна активност (или ензимна активност). Ензимната активност се регулира и контролира от различни фактори, за да може организмът да се адаптира към промените във външните условия и да поддържа жизнените дейности. Като се използват различните каталитични ефекти на различните ензими за улавяне на свойствата на различните активни съставки на веществото, може да се извлече активната съставка на веществото. При конвенционалното извличане на вещества се използва непрекъснат високотемпературен разтвор или бързо замразяване при ниска температура, при което се унищожава по-голямата част от активните съставки, екстрактът губи своята активност и ефективността на ефекта се влошава.

Предимства на биоензимната храна за домашни любимци

  1. Домашните любимци могат лесно да усвояват хранатаХраната за домашни любимци, използваща технологията на биоензимна хидролиза. Протеинът в продукта се хидролизира ензимно до протеинови пептиди и аминокиселини с ниско молекулно тегло. По този начин се намалява храносмилателното натоварване на стомашно-чревния тракт на животното, насърчава се скоростта на усвояване на хранителните вещества и се улеснява усвояването на продукта от домашните любимци, който има по-висока хранителна стойност.
  2. Намаляване на алергиите при домашните любимциНякои макромолекулярни протеини в храната за домашни любимци могат да предизвикат алергични реакции при домашните любимци, а технологията на биоензимна хидролиза хидролизира макромолекулярните протеини, които предизвикват алергични реакции, в нискомолекулярни протеини или пептиди, като елиминира алергените в продукта и подобрява хранителната стойност на храната за домашни любимци. value while improving food safety.
  3. Подобряване на вкусовите качества на продуктаРазличните комбинации от аминокиселини показват различни вкусове, като например глутаминовата киселина и аспарагиновата киселина показват вкус умами. Така че, когато ензимната хидролиза на месото се използва в храната, се освобождават различни свободни пептиди и аминокиселини, така че продуктът изглежда все по-богат на вкус, което подобрява вкусовите качества на домашните любимци.
Scroll to Top