вино

Showing all 2 results

  • Ензими за производство на вино: Пектиназа, целулаза, хемицелулаза, бета-глюканаза, амилаза и протеазен комплекс
  • Плодов ензим пектиназа за приготвяне на червено вино
Shopping Cart