В

Showing all 2 results

  • Ензим на дестилаторите с алфа-амилаза за превръщане на нишестето в захар преди ферментация с висок добив
  • Ензим пектиназа за превръщане на всеки плодов сок в кристално чист коктейл
Shopping Cart