Преработка

Showing all 4 results

  • Алкална липаза за преработка на хартия и целулоза
  • Ензим за обработка на хартия за намаляване на съдържанието на лигнин
  • Термостабилен алфа-амилазен ензим, течен за хидролиза на скорбяла
Shopping Cart