Текстил

Showing all 3 results

  • Неутрална целулаза за текстилната промишленост в процеса на пране на деним
  • Каталазен ензим течност за текстил - пероксид убиец ензим
  • Catalase Enzyme Liquid For Residual Hydrogen Peroxide Removal In Textile Industry
Shopping Cart