Хартия

Showing all 5 results

  • Ензим на целулазите за производството на хартия и целулоза
  • Ензим на кутиназната хидролаза за целулозно-хартиената промишленост
  • Алкална липаза за преработка на хартия и целулоза
  • Ензим за обработка на хартия за намаляване на съдържанието на лигнин
  • Ензим за рециклиране на отпадъчна хартия - контрол на лепкавите отлагания при рециклиране на отпадъчна хартия
Shopping Cart