Ензим на TG

Showing all 2 results

  • Ензим трансглутаминаза от хранителен клас - TG за хранителни продукти CAS 80146-85-6
  • Food Grade TG Enzyme L-Glutamine Transaminase
Shopping Cart