Ензими за ферментация на вино

Showing all 3 results

  • Ензими за производство на вино: Пектиназа, целулаза, хемицелулаза, бета-глюканаза, амилаза и протеазен комплекс
  • High-Temperature Stable Alpha Amylase Enzyme Liquid For Winemaking
  • Плодов ензим пектиназа за приготвяне на червено вино
Shopping Cart