Enzymy pro krmiva pro domácí zvířata

Enzymy pro krmiva pro domácí zvířata
Enzymy pro krmiva pro domácí zvířata

Co je technologie biologické enzymolýzy?

Technologie biologické enzymolýzy spočívá ve využití vysoce specifických vlastností enzymatických reakcí katalyzovaných biologickými enzymy k výběru vhodných enzymů (obvykle hydrolytických enzymů) k rozkladu polymerních makromolekul na jejich monomerní složky technologie. Hlavním tématem technologie biologické enzymolýzy je, že látka je působením enzymů zcela rozložena, aby se získaly extrakty potřebné pro bioinženýrství.

Technologie biologické enzymolýzy nabízí výhody jediné reakce, mírných reakčních podmínek, vysoké účinnosti reakce a žádné nebo nízké zpětné reakce. Technologie biologické enzymolýzy je pokročilá biotechnologie pro extrakci moderních biologických látek. Má širokou škálu využití nejen v oblasti lidského zdraví, zemědělství, průmyslu a životního prostředí, ale i v dalších oblastech. Zejména má největší počet aplikací v oblasti lidského zdraví a úspěšně zvyšuje produktivitu pro inženýrství lidského zdraví.

Technologie biologické enzymolýzy v krmivech pro domácí zvířata spočívá především v katalýze živočišných bílkovinných surovin proteázou, která rozkládá bílkoviny na nízkomolekulární bílkovinné peptidy a aminokyselinové složky, díky čemuž jsou živočišné bílkoviny pro domácí zvířata lépe vstřebatelné při zachování kvality čerstvého masa.

Výhody bioenzymatické hydrolýzy

Výhodou technologie biologické enzymolýzy je, že dokáže sama rozkládat látky katalytickým působením enzymů. Schopnost enzymu katalyzovat chemickou reakci se nazývá enzymová aktivita (nebo aktivita enzymu). Enzymová aktivita je regulována a řízena různými faktory, aby se organismus mohl přizpůsobit změnám vnějších podmínek a udržet životní aktivity. Využitím různých katalytických účinků různých enzymů k zachycení vlastností různých účinných složek látky lze extrahovat účinnou složku látky. Konvenční extrakce látek používá kontinuální vysokoteplotní roztok nebo rychlé zmrazení při nízké teplotě, čímž se zničí většina účinných složek, extrakt ztrácí svou aktivitu a účinnost účinku se zhoršuje.

Výhody bioenzymatického krmiva pro domácí zvířata

  1. Domácí zvířata mohou snadno přijímat krmivoKrmivo pro domácí zvířata využívající technologii bioenzymatické hydrolýzy. Bílkoviny ve výrobku jsou enzymaticky hydrolyzovány na nízkomolekulární bílkovinné peptidy a aminokyseliny. Tím se snižuje trávicí zátěž zažívacího traktu zvířete, podporuje se rychlost vstřebávání živin a domácí zvířata výrobek snáze vstřebávají a má vyšší výživovou hodnotu.
  2. Snížení alergií u domácích zvířatNěkteré makromolekulární bílkoviny v krmivu pro domácí zvířata mohou způsobovat alergické reakce u domácích zvířat a technologie bioenzymatické hydrolýzy hydrolyzuje makromolekulární bílkoviny, které způsobují alergické reakce, na nízkomolekulární bílkoviny nebo peptidy, čímž eliminuje alergeny ve výrobku a zlepšuje nutriční hodnotu krmiva pro domácí zvířata. value while improving food safety.
  3. Zlepšení chutnosti výrobkuRůzné kombinace aminokyselin vykazují různé chutě, například kyselina glutamová a kyselina asparagová vykazují chuť umami. Při enzymatické hydrolýze masa v krmivu se tedy uvolňují různé volné peptidy a aminokyseliny, takže se výrobek jeví Stále bohatší chuť zlepšuje chutnost krmiva pro domácí zvířata.
Scroll to Top