Enzymy pro krmivo pro domácí mazlíčky

Enzymy pro krmivo pro domácí mazlíčky
Enzymy pro krmivo pro domácí mazlíčky

Co je technologie biologické enzymolýzy?

Technologie biologické enzymolýzy spočívá ve využití vysoce specifických vlastností enzymatických reakcí katalyzovaných biologickými enzymy k výběru vhodných enzymů (obvykle hydrolytických enzymů) pro rozklad makromolekul polymeru na technologii jejich monomerních složek. Hlavním tématem technologie biologické enzymolýzy je, že látka se působením enzymů zcela rozloží a získá se extrakty potřebné pro bioinženýrství.

Technologie biologické enzymolýzy nabízí výhody jediné reakce, mírných reakčních podmínek, vysoké reakční účinnosti a žádné nebo nízké zpětné reakce. Technologie bioenzymolýzy je pokročilá biotechnologie pro extrakci moderních biologických látek. Má široké uplatnění nejen v oblasti lidského zdraví, zemědělství, průmyslu a životního prostředí, ale i v dalších oblastech. Zejména má největší počet aplikací v lidském zdraví a úspěšně zvyšuje produktivitu inženýrství lidského zdraví.

Technologie biologické enzymolýzy v krmivu pro domácí mazlíčky spočívá hlavně v katalýze surovin živočišných bílkovin proteázou, aby se bílkovina rozložila na nízkomolekulární proteinové peptidy a aminokyselinové složky, což usnadňuje vstřebávání živočišných bílkovin pro domácí zvířata při zachování kvality čerstvého masa.

Výhody bioenzymatické hydrolýzy

Výhodou technologie biologické enzymolýzy je, že dokáže látky sama rozkládat katalytickým působením enzymů. Schopnost enzymu katalyzovat chemickou reakci se nazývá enzymová aktivita (nebo enzymová aktivita). Aktivita enzymů je regulována a řízena různými faktory tak, aby se organismus mohl adaptovat na změny vnějších podmínek a udržovat životní aktivity. Využitím různých katalytických účinků různých enzymů k zachycení vlastností různých aktivních složek látky lze extrahovat aktivní složku látky. Klasická extrakce látek využívá kontinuálního vysokoteplotního roztoku nebo rychlého zmrazování při nízké teplotě, čímž se zničí většina účinných látek, extrakt ztrácí na aktivitě a dochází ke zhoršení výkonu účinku.

Výhody bioenzymatického krmiva pro domácí zvířata

  1. Domácí mazlíčci mohou snadno absorbovat jídlo
    Krmivo pro domácí zvířata využívající technologii bioenzymatické hydrolýzy. Protein v produktu je enzymaticky hydrolyzován na nízkomolekulární proteinové peptidy a aminokyseliny. To snižuje trávicí zátěž trávicího traktu zvířete, podporuje rychlost vstřebávání živin a usnadňuje domácím mazlíčkům absorbovat produkt a má vyšší nutriční hodnotu.
  2. Snižte alergie u domácích zvířat
    Některé makromolekulární proteiny v krmivu pro domácí zvířata mohou způsobit alergické reakce u domácích zvířat a technologie bioenzymatické hydrolýzy hydrolyzuje makromolekulární proteiny, které způsobují alergické reakce, na proteiny s nízkou molekulovou hmotností nebo peptidy, čímž eliminuje alergeny v produktu a zlepšuje výživu krmiva pro domácí zvířata. hodnotu a zároveň zlepšit bezpečnost potravin.
  3. Zlepšete chutnost produktu
    Různé kombinace aminokyselin vykazují různé chutě, jako kyselina glutamová a kyselina asparagová vykazují chuť umami. Takže když je enzymatická hydrolýza masa použita v potravinách, uvolňují se různé volné peptidy a aminokyseliny, takže produkt vypadá Čím dál bohatší chuť zlepšuje chutnost domácích zvířat
Shopping Cart