In

Showing all 8 results

  • Glukoamyláza Enzym Agresivní tekutina přeměňuje veškerý škrob na cukr ve sladině a v moštu
  • Neutrální celuláza pro textilní průmysl v procesu praní džínoviny
  • Termostabilní alfa-amyláza pro hydrolýzu škrobu v etanolovém průmyslu
  • Pullulanase Enzyme Liquid for Starch Hydrolysis In Glucose And Maltose Syrup Production (Tekutý enzym pullulanáza pro hydrolýzu škrobu při výrobě glukózového a maltózového sirupu)
  • Enzym pro recyklaci odpadního papíru - kontrola lepkavých usazenin při recyklaci odpadního papíru
  • Catalase Enzyme Liquid For Residual Hydrogen Peroxide Removal In Textile Industry
  • Thermostable Phytase - Enzymes In Poultry Feed
  • Prevence chill-haze při vaření piva - enzym proteáza CAS 232-642-4
Shopping Cart