Επεξεργασία

Showing all 4 results

  • Ένζυμο επεξεργασίας χαρτιού για τη μείωση της περιεκτικότητας σε λιγνίνη
  • Θερμοσταθερό υγρό ένζυμο άλφα αμυλάσης για επεξεργασία υδρόλυσης αμύλου
  • Επεξεργασία χαρτιού και χαρτοπολτού με αλκαλική λιπάση
Shopping Cart