Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα

Showing all 3 results

  • Ουδέτερη κυτταρινάση για την κλωστοϋφαντουργία στη διαδικασία πλύσης τζιν
  • Υγρό ένζυμο καταλάσης για κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα - Ένζυμο δολοφόνου υπεροξειδίου
  • Catalase Enzyme Liquid For Residual Hydrogen Peroxide Removal In Textile Industry
Shopping Cart