Κρασί

Showing all 2 results

  • Ένζυμα για την οινοποίηση: Πηκτινάση, κυτταρινάση, ημικυτταρινάση, β-γλυκανάση, αμυλάση και σύμπλεγμα πρωτεάσης
  • Ένζυμο πηκτινάσης φρούτων για την παρασκευή κόκκινου κρασιού
Shopping Cart