Παραγωγή

Showing all 4 results

  • Ένζυμο κυτταρινάσης για την παραγωγή βιοαιθανόλης CAS 9012-54-8
  • Υγρό ένζυμο πουλουλανάσης για την υδρόλυση αμύλου στην παραγωγή σιροπιού γλυκόζης και μαλτόζης
  • Ένζυμο για την παραγωγή αιθανόλης

    Θερμοσταθές ένζυμο άλφα αμυλάσης για τη βιομηχανική παραγωγή αιθανόλης

    Rated 0 out of 5
    US$6.75
  • Ένζυμο πηκτινάσης φρούτων για την παραγωγή χυμού πορτοκαλιού
Shopping Cart