Στο

Showing all 7 results

  • Γλυκοαμυλάση Ένζυμο επιθετικό υγρό μετατρέπει όλο το άμυλο σε ζάχαρη σε ζύθο και πολτό
  • Θερμοσταθερή άλφα-αμυλάση για την υδρόλυση αμύλου στη βιομηχανία αιθανόλης
  • Υγρό ένζυμο πουλουλανάσης για την υδρόλυση αμύλου στην παραγωγή σιροπιού γλυκόζης και μαλτόζης
  • Ένζυμο ανακύκλωσης απορριμμάτων χαρτιού - έλεγχος των κολλώδων καταλοίπων στην ανακύκλωση απορριμμάτων χαρτιού
  • Catalase Enzyme Liquid For Residual Hydrogen Peroxide Removal In Textile Industry
  • Thermostable Phytase - Enzymes In Poultry Feed
  • Chill-haze Πρόληψη στη ζυθοποιία - ένζυμο πρωτεάσης CAS 232-642-4
Shopping Cart