Υδρόλυση

Showing all 11 results

 • Οξύ ένζυμο κυτταρινάσης για υδρόλυση ινών
 • Ένζυμο καταλάση - Υδρόλυση του υπεροξειδίου του υδρογόνου από την καταλάση
 • Ένζυμο υδρόλυσης πρωτεϊνών - ουδέτερο ένζυμο πρωτεάσης CAS 232-642-4
  Ένζυμα για την υδρόλυση πρωτεϊνών

  Ένζυμο υδρόλυσης πρωτεϊνών – ουδέτερο ένζυμο πρωτεάσης CAS 232-642-4

  Rated 0 out of 5
  US$52.74
 • Thermostable Papain Enzyme For Protein Hydrolysis (800000U/g)
  Παπαΐνη

  Thermostable Papain Enzyme For Protein Hydrolysis (800000U/g)

  Rated 0 out of 5
  US$92.52
 • Θερμοσταθερή άλφα-αμυλάση για την υδρόλυση αμύλου στη βιομηχανία αιθανόλης
 • Ένζυμο αμινοπεπτιδάσης για την υδρόλυση πρωτεϊνών
  Ένζυμα για την υδρόλυση πρωτεϊνών

  Ένζυμο αμινοπεπτιδάσης για την υδρόλυση πρωτεϊνών

  Rated 0 out of 5
  US$73.50
 • Ένζυμα πρωτεϊνικής υδρόλυσης αμινοπεπτιδάση
  Ένζυμα για την υδρόλυση πρωτεϊνών

  Ένζυμα υδρόλυσης πρωτεϊνών Αμινοπεπτιδάση

  Rated 0 out of 5
  US$99.79
 • Υγρό ένζυμο πουλουλανάσης για την υδρόλυση αμύλου στην παραγωγή σιροπιού γλυκόζης και μαλτόζης
 • Θερμοσταθερό υγρό ένζυμο άλφα αμυλάσης για επεξεργασία υδρόλυσης αμύλου
  Ένζυμα για τη μετατροπή του αμύλου σε ζάχαρη

  Θερμοσταθές υγρό ένζυμο άλφα αμυλάσης για την επεξεργασία υδρόλυσης αμύλου

  Rated 0 out of 5
  US$16.35
 • Προϊόντα υδρόλυσης αμύλου - βακτηριακό ένζυμο άλφα-αμυλάση
  Ένζυμα επεξεργασίας αμύλου

  Προϊόντα υδρόλυσης αμύλου – Βακτηριακό ένζυμο άλφα αμυλάση

  Rated 0 out of 5
  US$20.16
 • Ένζυμο υδρόλυσης αμύλου Άλφα αμυλάση Θερμοσταθερό ένζυμο
  Ένζυμα επεξεργασίας αμύλου

  Ένζυμο υδρόλυσης αμύλου Άλφα αμυλάση Θερμοσταθές ένζυμο

  Rated 0 out of 5
  US$22.20
Shopping Cart