Χαρτί

Showing all 5 results

 • Ένζυμο κυτταρινάσες για τη βιομηχανία χαρτιού και χαρτοπολτού
 • Ένζυμο ανακύκλωσης απορριμμάτων χαρτιού - έλεγχος των κολλώδων καταλοίπων στην ανακύκλωση απορριμμάτων χαρτιού
 • Ένζυμο επεξεργασίας χαρτιού για τη μείωση της περιεκτικότητας σε λιγνίνη
 • Επεξεργασία χαρτιού και χαρτοπολτού με αλκαλική λιπάση
 • Ένζυμο υδρολάσης της κουτινάσης για τη βιομηχανία χαρτοπολτού και χαρτιού
  Ένζυμα χαρτοπολτού και χαρτιού

  Ένζυμο Cutinase Hydrolase για τη βιομηχανία χαρτοπολτού και χαρτιού

  Rated 0 out of 5
  US$44.85
Shopping Cart