Etanolis

Showing all 3 results

  • Termostabili alfa-amilazė krakmolo hidrolizei etanolio pramonėje
  • Rūgštinis proteazės fermentas, skirtas veiksmingai etanolio fermentacijai
  • Termostabili alfa-amilazė

    Termostabilus alfa amilazės fermentas pramoninei etanolio gamybai

    Rated 0 out of 5
    US$6.75
Shopping Cart