Enzymy w destylatorze

Enzymy w destylatorze
Enzymy do destylatorów

Enzymy destylacyjne są korzystne w destylacji. Pomagają w przeprowadzeniu fermentacji, poprawiają wydajność produkcji. W destylarkach można uzyskać większą wydajność, lepszą kontrolę smaku i bardziej stałą jakość produktu. Jesteśmy dostawcą enzymów i gwarantujemy, że wszystkie produkty enzymatyczne są w konkurencyjnych cenach.

Enzymy destylacyjne rozbijają skrobię i zmniejszają lepkość zacieru. Enzymy są stosowane w produkcji napojów spirytusowych przed procesem fermentacji. Enzymy odsłaniają fermentowalne cukry w składnikach bazowych, a następnie mogą być fermentowane przez drożdże.

Enzymy w destylatorze Korzyści

  • Skraplanie skrobi
  • Scukrzanie skrobi
  • Poprawa fermentacji

Destylatory Produkty Enzymowe

Najbardziej popularne enzymy dla przemysłu destylacyjnego to wysokotemperaturowa alfa-amylaza oraz glukoamylaza.

Patogeny kwaśnych proteaz to aminokwasy, najlepsze składniki odżywcze dla wzrostu drożdży i promotor fermentacji. Oprócz dużej ilości skrobi w surowcach kukurydzianych, zawiera ona również pewną ilość surowego białka i skrobi ściśle połączonych, co wpływa na szybkość hydrolizy skrobi. W procesie fermentacji, dodanie proteazy kwaśnej, poprzez hydrolizę białka, tak aby niektóre trudne hydrolizy zwolnienie skrobi, do glikacji amylazy, aby stworzyć warunki, ale także dla drożdży fermentacyjnych, aby zapewnić obfite jedzenie.

Szczególnie proteazy kwaśne mają następujące funkcje enzymatyczne w procesie fermentacji alkoholowej:

Wspiera rozpuszczanie cząstek surowca

Proteaza kwasowa jest wysoce rozpuszczalna w cząsteczkach surowców do produkcji wina, co stwarza korzystne warunki do fermentacji glikantacyjnej. Oprócz własnego działania rozpuszczającego na cząsteczki, proteaza kwasowa może być adsorbowana przez salsazę, a amylaza działa ulżająco, dzięki czemu fermentacja glikowana może przebiegać gładko.

sprzyja rozprzestrzenianiu się drobnoustrojów

Kwaśna proteaza pleśniowa odgrywa ważną rolę w rozprzestrzenianiu się drobnoustrojów. Ponieważ ulega ona rozkładowi i wytwarza L-aminokwasy, może być ekstrahowana i wykorzystywana bezpośrednio przez mikroorganizmy. W fermentacji alkoholowej plus proteaza kwasowa, dzięki czemu białko w surowcu może być łatwiej rozkładane, dzięki czemu drożdże dostarczają więcej wolnych aminokwasów, skracają czas fermentacji.

Promuje fermentację alkoholu

Powodem promowania fermentacji alkoholowej przez proteazy kwaśne jest zwiększenie poziomu FAN w cieczy, wspieranie wzrostu i rozmnażania drożdży oraz zmniejszenie strat logistyki gleby i zużycia energii spowodowanych wykorzystaniem bakterii do syntezy aminokwasów.

Wpływ na lepkość cieczy fermentacyjnej

Proteaza kwaśna ma pewien wpływ na lepkość sfermentowanej cieczy, z badań wynika, że wzrost proteazy kwaśnej wzrasta, lepkość sfermentowanej trucizny znacznie się zmniejsza. Zmniejszenie lepkości cieczy fermentacyjnej może poprawić wydajność pompowania i efekt chłodzenia wymiennika ciepła płytek oraz poprawić wydajność separacji filtracji hydraulicznej po destylacji.

Zapachy i aromaty zapewniają

Proteaza kwaśna w środowisku kwasu winowego, surowa hydroliza białek na aminokwasy, aminokwasy są surowymi składnikami aromatu alkoholowego w założeniu substancji.


Bakterie białkowe drożdży zdegradowanych

Proteaza kwaśna może skutecznie rozbić białko bakterii drożdży, a martwy organizm drożdży ma zdolność do rozbijania aktywnych drożdży nie ma żadnego wpływu. Po rozbiciu dużej ilości martwych drożdży przez proteazy kwaśne, są one nie tylko dobrą odżywką dla mikroorganizmów, ale mogą również skutecznie dostarczać prekursorskiego materiału dla składników smakowych alkoholu.

Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved and you'll be given a link. You, or anyone with the link, can use it to retrieve your Cart at any time.
Back Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved with Product pictures and information, and Cart Totals. Then send it to yourself, or a friend, with a link to retrieve it at any time.
Your cart email sent successfully :)

Przewiń do góry