Hydroliza enzymów proteazowych

Proteaza jest najczęściej stosowana w nowoczesnym przemyśle. Jest to rodzaj enzymu, który katalizuje hydrolizę białek. Jest to wczesny i najgłębszy enzym w badaniach enzymologicznych. Jest on ściśle związany z człowiekiem i obejmuje wszystkie aspekty życia. Jest szeroko stosowany w przemyśle spożywczym do kruszenia mięsa, przetwarzania peptydów, klarowania piwa i poprawy jakości chleba.

Rola proteaz w żywności

1. Zmiana właściwości użytkowych białek

Jakość sensoryczna żywności zależy głównie od właściwości funkcjonalnych białek spożywczych. Te unikalne funkcje są ściśle związane z wielkością, kształtem i właściwościami chemicznymi molekuł białek na powierzchni. Są one również związane z połączeniem cząsteczek białka i środków aromatyzujących i wpływają na żywność. Taste.
Proteazy stosowane w przetwórstwie żywności to głównie pepsyna, trypsyna, papena i proteaza bakteryjna. Proteoliza białka pokarmowego zmienia jego strukturę na wszystkich poziomach i zmienia właściwości chemiczne, wpływając na jego rozpuszczalność, nawodnienie i emulsyfikację oraz inne właściwości funkcjonalne, co sprzyja produkcji różnego rodzaju żywności o wyższych standardach.

2. Poprawić wykorzystanie białka

Białko jest niezbędnym składnikiem odżywczym potrzebnym organizmowi ludzkiemu i stanowi główny składnik różnych tkanek ludzkiego ciała. Niewystarczające spożycie białka prowadzi do różnych chorób, takich jak anemia, starzenie się oraz uszkodzenia tkanek i organów, które poważnie zagrażają zdrowiu człowieka. W związku z tym poprawia się trawienie białka w organizmie. Tempo jest szczególnie ważne.

Dodawanie proteazy do żywności jest jedną z głównych metod poprawy trawienia białka. Od wczesnych etapów przetwarzania żywności do jej przechowywania i transportu, proteazy mogą nie tylko sprzyjać rozkładowi białek na nisko-cząsteczkowe peptydy i aminokwasy, poprawiać trawienie i wchłanianie białka przez organizm człowieka, ale mogą być również wykorzystywane do produkcji nowych rodzajów żywności bogatej w białko, aby pomóc dzieciom i osobom starszym. A problem zapotrzebowania na białko przez określone grupy ludności pomaga poprawić trawienie białka w foo

3. Usunięcie wytrąconych substancji i wydłużenie okresu trwałości

Wiele żywności musi być przechowywana w niższej temperaturze, aby osiągnąć cel, jakim jest hamowanie aktywności enzymów i wydłużenie okresu trwałości. Jednak większość napojów płynnych ma tendencję do silnego wytrącania się podczas przechowywania. Głównym składnikiem wytrącania się jest białko, a niektóre z nich zawierają związki polifenolowe lub cukry wielkocząsteczkowe. W napojach płynnych, takich jak roztwory koloidalne, podczas produkcji, przechowywania i transportu powstają zazwyczaj duże ilości osadów wielkocząsteczkowych, co wpływa na jakość i smak żywności, a następnie na jej sprzedaż. Proteazy mogą skutecznie rozkładać białka i poprawiać wytrącanie się białek w napojach. zjawisko, które utrzymuje różne właściwości sensoryczne żywności płynnej i opóźnia okres trwałości napojów.