Enzymy przetwórstwa masy papierniczej i papieru

Enzymy przetwórstwa masy papierniczej i papieru
Enzymy przetwórstwa masy papierniczej i papieru

Podczas gotowania masy papierniczej ksylan częściowo rozpuszcza się, denaturuje i ponownie osadza na powierzchni włókien, zatykając w ten sposób matrycę masy papierniczej. Ksylanaza jest specyficznym enzymem, który rozkłada ksylan. Rozbija ona tylko ksylan i nie może rozbić celulozy. Jeśli ksylanaza zostanie użyta w tym procesie, część osadzonego ksylanu może zostać usunięta. To nie tylko powiększa pory matrycy miazgi, uwalniając uwięzioną rozpuszczalną ligninę, ale także pozwala na skuteczniejsze przenikanie chemicznego wybielacza do miazgi. W ten sposób można zwiększyć szybkość bielenia masy papierniczej, zmniejszyć ilość wybielacza chemicznego i zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska naturalnego podczas produkcji papieru.