Enzýmy pre liehovarníkov

Destilačné enzýmy
Enzýmy pre liehovarníkov

Distiller’s Enzymes sú prospešné pri destilácii. Pomáha pri fermentácii, zlepšuje produkčný výnos. Liehovarníci uvidia vyššiu priepustnosť, lepšiu kontrolu chuti a konzistentnejšiu kvalitu produktov. Sme dodávateľom enzýmov a garantujeme, že všetky enzýmové produkty sú za konkurencieschopné ceny.

Destilačné enzýmy rozkladajú škrob a znižujú viskozitu rmutu. Enzýmy sa používajú pri výrobe liehovín pred procesom fermentácie. Enzýmy odhalia skvasiteľné cukry v základných zložkách, potom môžu byť fermentované kvasinkami.

Výhody enzýmov liehovaru

  • Skvapalnenie škrobu
  • Sacharifikácia škrobu
  • Zlepšenie fermentácie

Enzýmové produkty liehovarov

Najpopulárnejšie enzýmy pre liehovarnícky priemysel sú vysokoteplotná alfa-amyláza a glukoamyláza. Pozrite si liehovarnícke enzýmy tu

Kyslé proteázové patogény sú aminokyseliny, najlepšie živiny pre rast kvasiniek a podporujúce fermentáciu. Okrem veľkého množstva škrobu v kukuričných surovinách obsahuje aj určité množstvo hrubého proteínu a škrobu v tesnej kombinácii, čo ovplyvňuje rýchlosť hydrolýzy škrobu. Vo fermentačnom procese sa pridáva kyslá proteáza prostredníctvom hydrolýzy proteínu tak, aby sa hydrolýzou uvoľnil škrob, aby sa vytvorili podmienky pre glykáciu amylázy, ale aj pre fermentačné kvasinky, aby poskytli dostatok potravy.

Najmä kyslé proteázy majú v procese alkoholovej fermentácie nasledujúce enzymatické funkcie:

Podporuje rozpúšťanie častíc suroviny

Kyslá proteáza je vysoko rozpustná v časticiach vinárskych surovín, čo vytvára priaznivé podmienky pre glykačnú fermentáciu. Okrem vlastného rozpúšťacieho účinku na častice môže byť kyslá proteáza adsorbovaná salsázou a amyláza má úľavový účinok, takže glykovaná fermentácia môže prebiehať hladko.

Prispieva k mikrobiálnej proliferácii

Kyslá proteáza plesní hrá dôležitú úlohu v mikrobiálnej proliferácii. Keďže sa rozkladá a produkuje L-aminokyseliny, môžu byť extrahované a použité priamo mikroorganizmami. Pri alkoholovej fermentácii plus kyslá proteáza, aby sa bielkovina v surovine dala ľahšie rozložiť, aby kvasinky poskytli viac voľných aminokyselín, skráťte dobu fermentácie.

Podporuje kvasenie alkoholu

Dôvodom na podporu fermentácie alkoholu kyslými proteázami je zvýšenie hladiny FAN v tekutine, podpora rastu a rozmnožovania kvasiniek a zníženie strát pôdnej logistiky a spotreby energie spôsobenej použitím baktérií na syntézu aminokyselín.

Účinky na viskozitu fermentačnej kvapaliny

Kyslá proteáza má určitý vplyv na viskozitu fermentovanej kvapaliny, štúdia ukazuje, že zvýšenie kyslej proteázy sa zvyšuje, viskozita fermentovaného jedu sa výrazne znižuje. Keď sa viskozita fermentačnej kvapaliny zníži, môže to zlepšiť účinnosť čerpania a chladiaci účinok výmeny tepla dosiek a zlepšiť separačnú účinnosť hydraulickej filtrácie po destilácii.

Poskytujú vône a príchute

Kyslá proteáza v prostredí kyseliny vínnej, hydrolýza surovej bielkoviny na aminokyseliny, aminokyseliny sú surovými alkoholovými chuťovými zložkami premisy látky.


Degradované kvasinkové proteínové baktérie

Kyslá proteáza dokáže účinne rozložiť bakteriálny proteín kvasiniek a telo mŕtvej kvasinky má schopnosť rozložiť aktívne kvasinky bez účinku. Potom, čo sa kyslými proteázami rozloží veľké množstvo mŕtvych kvasiniek, sú nielen dobrými živinami pre mikroorganizmy, ale môžu tiež účinne poskytnúť prekurzorový materiál pre ochutené zložky alkoholu.

Shopping Cart