Enzýmy pre liehovary

Enzýmy pre liehovarníkov
Enzýmy pre liehovary

Destilačné enzýmy sú prospešné pri destilácii. Pomáhajú pri výkone fermentácie, zvyšujú výťažnosť výroby. Liehovarníci zaznamenajú vyššiu výkonnosť, lepšiu kontrolu chuti a konzistentnejšiu kvalitu výrobkov. Sme dodávateľom enzýmov a garantujeme, že všetky enzymy sú za konkurenčné ceny.

Destilačné enzýmy rozkladajú škrob a znižujú viskozitu rmutu. Enzýmy sa používajú pri výrobe liehovín pred procesom fermentácie. Enzýmy odhalia skvasiteľné cukry v základných zložkách, potom ich môžu kvasiť kvasinky.

Výhody liehovarníckych enzýmov

  • Skvapalňovanie škrobu
  • Sacharizácia škrobu
  • Zlepšenie fermentácie

Destilačné enzýmy

Najobľúbenejšie enzýmy pre liehovarnícky priemysel sú vysokoteplotná alfa-amyláza a glukoamyláza. Zobraziť liehovarnícke enzýmy tu

Kyslé proteázové patogény sú aminokyseliny, najlepšie živiny pre rast kvasiniek a stimulátor kvasenia. Okrem veľkého množstva škrobu v kukuričných surovinách obsahuje aj určité množstvo surového proteínu a škrobu, ktoré sú úzko spojené, čo ovplyvňuje rýchlosť hydrolýzy škrobu. V procese fermentácie sa pridaním kyslej proteázy prostredníctvom hydrolýzy bielkovín uvoľňujú niektoré ťažké hydrolyzované škroby, aby sa vytvorili podmienky pre glykáciu amylázy, ale aj pre kvasinky, aby poskytli hojnú potravu.

Najmä kyslé proteázy majú v procese alkoholového kvasenia tieto enzymatické funkcie:

Podporuje rozpúšťanie častíc suroviny

Kyslá proteáza je veľmi dobre rozpustná v časticiach surovín na výrobu vína, čo vytvára priaznivé podmienky na glykáciu kvasenia. Okrem vlastného rozpúšťacieho účinku na častice môže byť kyslá proteáza adsorbovaná salsázou a amyláza má odľahčujúci účinok, takže glykačná fermentácia môže prebiehať hladko.

Je priaznivý pre rozmnožovanie mikroorganizmov

Kyslá proteáza plesní zohráva dôležitú úlohu pri mikrobiálnom rozmnožovaní. Keďže rozkladá a produkuje L-aminokyseliny, môžu ju mikroorganizmy extrahovať a priamo využívať. Pri alkoholovom kvasení plus kyslá proteáza, takže bielkoviny v surovine sa môžu ľahšie rozložiť, takže kvasinky poskytujú viac voľných aminokyselín, skracujú čas kvasenia.

Podporuje kvasenie alkoholu

Dôvodom podpory fermentácie alkoholu pomocou kyslých proteáz je zvýšenie hladiny FAN v kvapaline, podpora rastu a rozmnožovania kvasiniek a zníženie strát pôdnej logistiky a spotreby energie spôsobenej používaním baktérií na syntézu aminokyselín.

Vplyv na viskozitu fermentačnej kvapaliny

Kyslá proteáza má určitý vplyv na viskozitu fermentovanej kvapaliny, zo štúdie vyplýva, že so zvyšovaním množstva kyslej proteázy sa viskozita fermentovaného jedu výrazne znižuje. Keďže sa znižuje viskozita fermentačnej kvapaliny, môže sa zlepšiť účinnosť čerpania a chladiaci účinok doskovej výmeny tepla a zlepšiť účinnosť separácie hydraulickej filtrácie po destilácii.

Vône a príchute poskytujú

Kyslá proteáza v prostredí kyseliny vínnej, surový proteín hydrolyzuje na aminokyseliny, aminokyseliny sú surovým alkoholom chuťové zložky predpokladu látky.


Degradované kvasinkové bielkoviny baktérií

Kyslá proteáza dokáže účinne rozložiť bielkoviny kvasiniek baktérií a mŕtve telo kvasiniek má schopnosť rozložiť aktívne kvasinky nemá žiadny účinok. Po rozložení veľkého množstva mŕtvych kvasiniek kyslou proteázou sú nielen dobrými živinami pre mikroorganizmy, ale môžu tiež účinne poskytnúť prekurzor materiálu pre ochutené zložky alkoholu.

Scroll to Top