Enzymer för djurfoder

Enzymer för djurfoder
Enzymer för djurfoder

Vad är biologisk enzymolysteknologi?

Biologisk enzymolysteknologi består av att använda de mycket specifika egenskaperna hos enzymatiska reaktioner katalyserade av biologiska enzymer för att välja lämpliga enzymer (vanligtvis hydrolytiska enzymer) för att sönderdela polymermakromolekylerna till deras monomerkomponentteknologi. Huvudtemat för biologisk enzymolysteknologi är att ämnet sönderdelas fullständigt genom inverkan av enzymer för att erhålla de extrakt som krävs för bioteknik.

Den biologiska enzymolysteknologin erbjuder fördelarna med en enda reaktion, milda reaktionsförhållanden, hög reaktionseffektivitet och ingen eller låg ryggreaktion. Bioenzymolysteknologi är en avancerad bioteknik för utvinning av moderna biologiska medel. Den har ett brett utbud av tillämpningar, inte bara inom människors hälsa, jordbruk, industri och miljö, utan även inom andra områden. I synnerhet har det det största antalet tillämpningar inom människors hälsa och har framgångsrikt ökat produktiviteten för hälsoteknik.

Biologisk enzymolysteknologi i sällskapsdjursfoder består huvudsakligen av att katalysera animaliskt proteinråvaror med proteas för att bryta ner proteinet till lågmolekylära proteinpeptider och aminosyrakomponenter, vilket gör det animaliska proteinet lättare för husdjur att absorbera samtidigt som det behåller färskt köttkvalitet.

Fördelar med bioenzymatisk hydrolys

Fördelen med biologisk enzymolysteknik är att den kan sönderdela ämnen själv genom enzymers katalytiska verkan. Ett enzyms förmåga att katalysera en kemisk reaktion kallas enzymaktivitet (eller enzymaktivitet). Enzymaktiviteten regleras och styrs av olika faktorer så att organismen kan anpassa sig till förändringar i yttre förhållanden och upprätthålla livsaktiviteter. Genom att använda olika katalytiska effekter av olika enzymer för att fånga egenskaperna hos olika aktiva ingredienser i ämnet, kan den aktiva ingrediensen i ämnet extraheras. Konventionell extraktion av ämnen använder en kontinuerlig högtemperaturlösning eller snabb frysning vid låg temperatur, vilket förstör de flesta av de aktiva ingredienserna, extraktet förlorar sin aktivitet och effekten av effekten försämras.

Fördelarna med bioenzymatisk djurfoder

  1. Husdjur kan lätt absorbera mat
    Djurfoder med bioenzymatisk hydrolysteknik. Proteinet i produkten hydrolyseras enzymatiskt till lågmolekylära proteinpeptider och aminosyror. Detta minskar matsmältningsbelastningen på djurets mag-tarmkanal, främjar absorptionshastigheten av näringsämnen och gör det lättare för husdjur att ta upp produkten och har ett högre näringsvärde.
  2. Minska allergier hos husdjur
    Vissa makromolekylära proteiner i djurfoder kan orsaka allergiska reaktioner hos husdjur, och bioenzymatisk hydrolysteknik hydrolyserar de makromolekylära proteiner som orsakar allergiska reaktioner till lågmolekylära proteiner eller peptider, vilket eliminerar allergener i produkten och förbättrar näringen av djurfoder. värde samtidigt som livsmedelssäkerheten förbättras.
  3. Förbättra produktens smaklighet
    Olika kombinationer av aminosyror visar olika smaker, som glutaminsyra och asparaginsyra visar umamismak. Så när den enzymatiska hydrolysen av kött används i mat frigörs olika fria peptider och aminosyror, så att produkten framträder En allt rikare smak förbättrar smakligheten hos husdjur
Shopping Cart