Enzymer för djurfoder

Enzymer för foder till sällskapsdjur
Enzymer för foder till sällskapsdjur

Vad är biologisk enzymolyssteknik?

Den biologiska enzymolystekniken består i att använda de mycket specifika egenskaperna hos enzymatiska reaktioner som katalyseras av biologiska enzymer för att välja lämpliga enzymer (vanligtvis hydrolytiska enzymer) för att bryta ner polymermakromolekylerna till deras monomera komponenter. Huvudsyftet med den biologiska enzymolystekniken är att ämnet bryts ned fullständigt genom enzymernas verkan för att få de extrakt som krävs för bioteknik.

Den biologiska enzymolystekniken erbjuder fördelarna med en enda reaktion, milda reaktionsförhållanden, hög reaktionseffektivitet och ingen eller liten backreaktion. Bioenzymolysetekniken är en avancerad bioteknik för extraktion av moderna biologiska ämnen. Den har ett stort antal tillämpningar, inte bara inom människors hälsa, jordbruk, industri och miljö, utan även inom andra områden. I synnerhet har den det största antalet tillämpningar inom människors hälsa och har framgångsrikt ökat produktiviteten för hälsoteknik för människor.

Biologisk enzymolyseteknik i sällskapsdjursfoder består huvudsakligen av att katalysera animaliska proteinråvaror med proteas för att bryta ner proteinet till lågmolekylära proteinpeptider och aminosyrakomponenter, vilket gör det animaliska proteinet lättare för sällskapsdjur att absorbera samtidigt som kvaliteten på färskt kött bibehålls.

Fördelar med bioenzymatisk hydrolys

Fördelen med den biologiska enzymolystekniken är att den kan sönderdela ämnen själv genom enzymernas katalytiska verkan. Ett enzyms förmåga att katalysera en kemisk reaktion kallas enzymaktivitet (eller enzymaktivitet). Enzymaktiviteten regleras och kontrolleras av olika faktorer så att organismen kan anpassa sig till förändringar i yttre förhållanden och upprätthålla livets aktiviteter. Genom att använda de olika katalytiska effekterna hos olika enzymer för att fånga egenskaperna hos olika aktiva ingredienser i substansen kan substansens aktiva ingrediens extraheras. Konventionell extraktion av ämnen använder en kontinuerlig lösning vid hög temperatur eller snabb frysning vid låg temperatur, vilket förstör de flesta av de aktiva ingredienserna, extraktet förlorar sin aktivitet och effekten försämras.

Fördelarna med bioenzymatisk djurmat

  1. Husdjur kan lätt absorbera matHusdjursfoder som använder bioenzymatisk hydrolysteknik. Proteinet i produkten hydrolyseras enzymatiskt till proteinpeptider och aminosyror med låg molekylvikt. Detta minskar matsmältningsbelastningen på djurets mag-tarmkanal, främjar näringsämnenas upptagningshastighet och gör det lättare för husdjur att absorbera produkten och få ett högre näringsvärde.
  2. Minska allergier hos husdjurVissa makromolekylära proteiner i husdjursfoder kan orsaka allergiska reaktioner hos husdjur, och bioenzymatisk hydrolysteknik hydrolyserar de makromolekylära proteiner som orsakar allergiska reaktioner till proteiner eller peptider med låg molekylvikt, vilket eliminerar allergenerna i produkten och förbättrar husdjursfoderets näringsvärde samtidigt som livsmedelssäkerheten förbättras.
  3. Förbättra produktens smakbarhetDifferenta kombinationer av aminosyror visar olika smaker, som glutaminsyra och asparaginsyra visar umamismak. Så när den enzymatiska hydrolysen av kött används i livsmedel frigörs olika fria peptider och aminosyror, så att produkten framstår En allt rikare smak förbättrar smakligheten hos husdjur.
Scroll to Top