Индустрия

Showing all 10 results

 • Ензим на целулазите за производството на хартия и целулоза
 • Неутрална целулаза за текстилната промишленост в процеса на пране на деним
 • Термостабилна алфа-амилаза за хидролиза на скорбяла в производството на етанол
 • Ензим на кутиназната хидролаза за целулозно-хартиената промишленост
 • Алфа-ацетолактат-декарбоксилаза за пивоварната промишленост
 • Алкални ендопротеази за кожарската промишленост
 • Ензим за дебранширане в пивоварната промишленост
  Ензими за варене на бира

  Ензим за дебранширане за пивоварната промишленост

  Rated 0 out of 5
  US$58.50
 • Смесени ензими за производството на детергенти
  Ензими за детергенти

  Смесени ензими за детергентната индустрия

  Rated 0 out of 5
  US$43.50
 • Catalase Enzyme Liquid For Residual Hydrogen Peroxide Removal In Textile Industry
 • Alpha Amylase Enzyme For Bakery Industry - Food Grade Powder 100000u/g CAS 9001-19-8
Shopping Cart