Производство

Showing all 4 results

  • Ензим на целулазата за производство на биоетанол CAS 9012-54-8
  • Течен ензим пулуланаза за хидролиза на скорбяла при производството на глюкозен и малтозен сироп
  • Плодов ензим пектиназа за производство на портокалов сок
Shopping Cart