Създаване на

Showing all 5 results

  • Ензими за производство на вино: Пектиназа, целулаза, хемицелулаза, бета-глюканаза, амилаза и протеазен комплекс
  • Фосфолипазни ензими като подобрител на производството на хляб
  • Фосфолипаза за подобряване на производството на хляб - хлебни ензими
Shopping Cart