Privaatsuspoliitika

Käesolev privaatsuspoliitika (edaspidi “poliitika”) kehtib alates 1. detsembrist 2016.

Käesolev poliitika kirjeldab enzymes.bio tavasid seoses selle veebisaidi (edaspidi “sait”) kasutajatelt kogutud ja saadud teabega, sealhulgas kogutud teabe liigid, selle kasutamise viisid ja see, kellega seda jagatakse.

Käesolevat poliitikat kohaldatakse ainult selle veebilehe kaudu kogutud teabe suhtes ning see ei kehti enzymes.bio muu äritegevuse kohta. Saidile juurdepääsuga ja selle kasutamisega annate nõusoleku selle teabe kogumiseks, säilitamiseks ja kasutamiseks meie poolt. Kui te ei nõustu käesoleva poliitika tingimustega ja ei nõustu teabe kogumise, kasutamise ja säilitamisega käesolevas poliitikas kirjeldatud viisil, siis peaksite saitilt viivitamatult lahkuma.

Me jätame endale õiguse käesolevat poliitikat igal ajal muuta. Kui me seda teeme, teavitame teid muudetud privaatsuspoliitikast, avaldades muudetud privaatsuspoliitikat saidil ja muutes “jõustumiskuupäeva” poliitika ülaosas. Te vastutate kehtiva poliitika korrapärase läbivaatamise eest.

LAPSTE PRIVAATSUS
Sait on üldkasutatav veebisait. Me ei kogu tahtlikult alla kolmeteistkümne (13) aasta vanustelt veebilehe kasutajatelt isiklikke andmeid (nagu on määratletud allpool). Kui me saame teada, et meie Saidi kasutaja on alla 13-aastane ja on esitanud meile teavet (nt teinud tellimuse, osalenud meie Saiti kasutades loosimises, konkursil või muus kampaanias jne), eemaldame selle lapse isikuandmed meie failidest. Me võime kasutada teavet alla 13-aastaste kasutajate vanemate teavitamiseks, kui see võib olla vajalik.

MILLIST TEABET ME KOGUMME JA KUIDAS ME KASUTAME SELLIST?
Me kogume ja salvestame “Isikuandmeid” ja “Automaatseid andmeid”.

Isiklikud andmed. “Isikuandmed” on teave, mis ütleb meile, kes te olete, näiteks teie ees- ja perekonnanimi, teie postiaadress ja postiindeks, teie e-posti aadress, teie telefoninumber, teie hobid ja huvid ja/või teave teie lemmikloomade ja ostude kohta.

Me võime koguda teie andmeid, kui te registreerute meie veebisaidil või registreerute meie uudiskirjale, ostate meie veebisaidil tooteid, osalete loosimises või võistlusel, esitate allahindluse või kupongitaotluse või annate meile muul viisil vabatahtlikult teavet (nt meie veebilehe “Kontakt” kaudu või seoses hinnangute, arvustuste, nõuannete, soovituste, soovituste, iseloomustuste või mis tahes kasutaja loodud sisu, nagu fotod ja/või videod).
Te võite otsustada, et ei anna meile isiklikke andmeid, mis võimaldavad teid identifitseerida. Kui te siiski selliseid andmeid ei esita, ei saa te osaleda loosimises või konkursil ning me ei pruugi olla võimelised vastama teie “Kontakt” päringule, saatma teile meie uudiskirja ja/või töötlema teie allahindluse või kupongi taotlust.

Me võime kasutada kogutud isikuandmeid, et töödelda teie poolt esitatud allahindlust, kupongi või muud taotlust, teavitada teid loosimistest ja konkurssidest, saata teile meie uudiskirja ja/või turundada enzymes.bio tooteid ja teenuseid e-posti, posti ja muul viisil.

Automaatne teave. “Automaatne teave” on teave, mida meie veebiserver (mida võib hallata kolmas osapool) või kolmanda osapoole teenused (nt Google Analytics) automaatselt koguvad ja mida teie veebilehitseja teeb kättesaadavaks, kui külastate meie veebilehte.
Automaatne teave ei ole üldiselt seotud isiklikult tuvastatava teabega, kuid kui see on nii, siis käsitletakse automaatset teavet nagu isiklikult tuvastatavat teavet.

Me saame ja salvestame teatud tüüpi teavet, kui te meiega suhtlete. See hõlmab ka HTML-“küpsiseid”. Küpsis on väike andmehulk, mis saadetakse veebiserverilt teie brauserile ja salvestatakse teie arvuti kõvakettale. Küpsised võimaldavad külastatavatel veebisaitidel jälgida teie veebimustreid ja eelistusi. Muu hulgas aitavad küpsised meil tuvastada korduvaid kasutajaid ja kohandada oma teenuseid kasutaja vajadustele. Mõistes, milliseid veebilehe valdkondi kasutaja külastab, võimaldavad küpsised meil esitada teavet, tooteid ja eripakkumisi, mis võivad huvi pakkuda.

enzymes.bio võib kasutada ka “Flash-küpsiseid”, mis jälgivad isiku internetikasutust veebisaitidel ja mida kasutajad ei kustuta ega kontrolli samamoodi nagu tavalisi HTML-küpsiseid.

Lisaks küpsistele tuvastab ja/või kogub meie veebiserver iga veebilehe külastaja kohta automaatselt teatud teavet, näiteks teie domeeninime, IP-aadressi, arvuti tüübi, veebilehitseja tüübi, ekraani suuruse ja omadused (nt värv, resolutsioon) ja operatsioonisüsteemi ning linna, osariigi ja/või riigi, kus te asute. IP-aadress on number, mis määratakse teie arvutile, kui te ühendute internetti. Me võime koguda ka teavet teie Interneti sirvimise ajaloo kohta (nt veebileht, mida külastasite enne meie veebilehe külastamist, kasutatud otsingumootor ja otsingusõnad ning teave teie varasemate külastuste kohta meie veebilehel), teie külastuse kestuse, vaadatud lehekülgede, teie Interneti-teenuse pakkuja, teie arvuti keeleseadete ja teatud tarkvara (nt Java-tugi) kohta.

Me võime kasutada sellist teavet süsteemi haldamiseks, veebilehe kujunduse ja sisu parandamiseks ja/või selleks, et me saaksime teie internetikogemust isikupärastada. Samuti võime kasutada sellist teavet kokkuvõtlikult Saidi kasutamise analüüsimiseks ja/või Saidi külastatavuse hindamiseks.

Sellel saidil võib olla aktiveeritud Google Analytics. Kui soovite teada saada, kuidas Google Analytics andmeid kogub ja töötleb, lugege “Kuidas Google kasutab andmeid, kui kasutate meie partnerite saite või rakendusi” (asub aadressil www.google.com/policies/privacy/partners/).

KAS ME JAGAME KOGUDUD TEABEID?
Me võime edastada ja muul viisil avalikustada teie isikuandmeid ja automaatseid andmeid kolmandatele isikutele, kes kas alluvad käesolevale poliitikale või järgivad vähemalt sama kaitsvaid tavasid kui käesolevas poliitikas kirjeldatud.

Ilma et see piiraks eelneva üldisust, võime edastada või muul viisil avalikustada selliseid andmeid kolmandatele isikutele (a) nende turunduslikel eesmärkidel, (b) kes osutavad teenuseid enzymes.bio nimel, (c) seoses tütarettevõtete või äriüksuste müügi või ostuga või enzymes. bio varade müügiks, (d) mis tahes kohaldatava seaduse, määruse, kohtumenetluse või täitmisele kuuluva valitsuse nõude täitmiseks, (e) enzymes.bio õiguste või vara kaitsmiseks ja kaitsmiseks, (f) meie kasutustingimusi rikkunud isiku tuvastamiseks, temaga kontakteerumiseks ja/või tema vastu kohtusse pöördumiseks ja/või (g) meie saidi, kasutajate või teiste isikute huvide kaitsmiseks, kui me seda vajalikuks peame.

KAS KOGETUD TEAVE ON TURVALINE?
Interneti kaudu edastatav ja/või internetti ühendatud süsteemides salvestatud teave ei ole 100% turvaline. Seetõttu ei taga, garanteeri ega garanteeri me sellise teabe turvalisust ega terviklikkust. Me ei vastuta teabe avalikustamise eest, mis on tingitud edastusvigadest või kolmandate isikute volitamata tegudest.

KASUTADA KOGUNUD TEABELE?
Kui soovite tutvuda teie kohta internetis kogutud isikuandmetega, saatke meile oma nimi, tänava-aadress, telefoninumber ja e-posti aadress.Me saadame teile isikuandmed, mida oleme teie kohta internetis kogunud. Kui soovite parandada mis tahes faktilisi vigu, märkige need ära ja saatke need meile, et me saaksime teha teie poolt soovitud parandused.

KAS MUL ON MINGISED VALIKUD KOGETUD ANDMETE KOHTA?
Sina võid valida, kas soovid isikuandmeid mitte esitada.

MUUTUSED KÄESOLEVAS PRIVAATSUSE POLIITIKAS
Me jätame endale õiguse seda poliitikat igal ajal muuta. Kui me seda teeme, siis muudame ka käesoleva poliitika ülaosas olevat “jõustumiskuupäeva”. Te vastutate kehtiva poliitika korrapärase läbivaatamise eest. Privaatsuspoliitika kõige ajakohasemat versiooni saab vaadata, kui klõpsate meie veebilehtede allosas asuval hüpertekstil “Privaatsus” või “Privaatsuspoliitika”. Kui jätkate veebilehe kasutamist pärast meie poolt tehtud paranduste avaldamist, nõustute selliste parandustega. Kui sellised muudatused ei ole teie jaoks vastuvõetavad, ärge kasutage veebilehte ja ärge esitage meile mingit teavet.

Lingid teistele veebisaitidele. Selle Saidi kasutamise ajal võidakse teid linkida või suunata meie Saidi väliselt kolmandatele saitidele, mis ei ole meie kontrolli all. Igal sellisel kolmanda osapoole veebisaidil võib olla meie omast erinev privaatsuspoliitika. Näiteks võite klõpsata lingile või bännerireklaamile, mis viib teid meie saidilt välja. Need lingid ja bännerid võivad viia teid reklaamijate, sponsorite ja koostööpartnerite veebilehtedele. Teie kohustus on tutvuda nende saitide privaatsuspoliitikaga. Me ei vastuta selliste kolmandate osapoolte tegevuse või poliitika eest.

Scroll to Top