Zásady ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) sú účinné od 1. decembra 2016.

Tieto Zásady popisujú postupy enzýmov.bio v súvislosti s informáciami, ktoré zhromažďuje a dostáva od používateľov tejto webovej stránky (ďalej len „stránka“), vrátane typov zhromažďovaných informácií, ako sa používajú a s kým sú zdieľané.

Tieto zásady sa vzťahujú iba na informácie, ktoré zhromažďujeme z tejto stránky, a nevzťahujú sa na žiadnu inú obchodnú činnosť enzýmov.bio. Vstupom na našu stránku a jej používaním súhlasíte so zhromažďovaním, udržiavaním a používaním týchto informácií nami. Ak nesúhlasíte s podmienkami týchto zásad a nesúhlasíte so zhromažďovaním, používaním a uchovávaním informácií, ako je opísané v týchto zásadách, mali by ste túto stránku okamžite opustiť.

Vyhradzujeme si právo tieto Zásady kedykoľvek revidovať. Keď tak urobíme, upozorníme vás na revidované Zásady ochrany osobných údajov zverejnením revidovaných Zásad ochrany osobných údajov na Stránke a úpravou „dátum účinnosti“ v hornej časti Zásad. Zodpovedáte za pravidelné prehodnocovanie aktuálnych zásad.

SÚKROMIE DETÍ
Stránka je webová stránka pre širokú verejnosť. Zámerne nezhromažďujeme osobné údaje (ako je definované nižšie) od používateľov tejto stránky, ktorí majú menej ako trinásť rokov (13). Ak sa dozvieme, že používateľ našej stránky má menej ako 13 rokov a poskytol nám informácie (napr. zadal objednávku, zapojil sa do stávky, súťaže alebo inej propagačnej akcie atď.) pomocou našej stránky, odstránime osobné údaje z našich súborov. Tieto informácie môžeme použiť na poskytovanie upozornení rodičom používateľov mladších ako 13 rokov, ak to môže byť potrebné.

AKÉ INFORMÁCIE ZHROMAŽDUJEME A AKO ICH POUŽÍVAME?
Zhromažďujeme a uchovávame „Osobne identifikovateľné informácie“ a „Automatické informácie“.

Osobné informácie. „Osobne identifikovateľné informácie“ sú informácie, ktoré nám hovoria, kto ste, ako je vaše meno a priezvisko, vaša poštová adresa a PSČ, vaša e-mailová adresa, vaše telefónne číslo, vaše koníčky a záujmy a/alebo informácie týkajúce sa vášho domáce zvieratá a nákupy.

Môžeme od vás zhromažďovať informácie, ak sa zaregistrujete na našej stránke alebo sa prihlásite na odber nášho bulletinu, zakúpite si produkty na našej stránke, zúčastníte sa stávok alebo súťaže, odošlete žiadosť o zľavu alebo kupón alebo nám inak dobrovoľne poskytnete informácie (napr. na našej webovej stránke „Kontaktujte nás“ alebo v súvislosti s hodnoteniami, recenziami, žiadosťami o radu, návrhmi, referenciami alebo akýmkoľvek obsahom vytváraným používateľom, ako sú fotografie a/alebo videá).
Môžete sa rozhodnúť, že nám neposkytnete osobné údaje. Ak však takéto informácie neposkytnete, nebudete sa môcť zúčastniť stávok alebo súťaže a možno nebudeme môcť odpovedať na vašu otázku „Kontaktujte nás“, poslať vám náš newsletter a/alebo spracovať vašu zľavu alebo žiadosť o kupón.

Osobne identifikovateľné informácie, ktoré zhromažďujeme, môžeme použiť na spracovanie zľavy, kupónu alebo inej žiadosti, ktorú ste zadali, na informovanie o stávkach a súťažiach, na zasielanie nášho bulletinu a/alebo na marketing produktov a služieb enzýmov.bio prostredníctvom e-mailom, poštou a podobne.

Automatické informácie. „Automatické informácie“ sú informácie, ktoré automaticky zhromažďuje náš webový server (ktorý môže hostiť tretia strana) alebo služby tretích strán (ako je Google Analytics), ktoré váš webový prehliadač sprístupní vždy, keď navštívite našu stránku.
Automatické informácie sa vo všeobecnosti nespájajú s údajmi umožňujúcimi identifikáciu osôb, ale ak áno, s automatickými informáciami sa bude zaobchádzať ako s údajmi umožňujúcimi identifikáciu osôb.

Pri každej interakcii s nami prijímame a uchovávame určité typy informácií. To zahŕňa súbory „cookie“ HTML. „Cookie“ je malé množstvo údajov, ktoré sa do vášho prehliadača odosielajú z webového servera a ukladajú sa na pevný disk vášho počítača. Súbory cookie poskytujú webovým stránkam, ktoré navštevujete, prostriedok na sledovanie vašich online vzorov a preferencií. Súbory cookie nám okrem iného pomáhajú identifikovať vracajúcich sa používateľov a pomáhajú nám prispôsobiť naše služby potrebám používateľa. Keď pochopíme, ktoré oblasti stránky používateľ navštívi, súbory cookie nám umožňujú prezentovať informácie, produkty a špeciálne ponuky, ktoré môžu byť zaujímavé.

enzymes.bio môže tiež používať „Flash Cookies“, ktoré sledujú používanie internetu osobou na webových stránkach a nie sú vymazané ani kontrolované užívateľmi rovnakým spôsobom ako štandardné HTML cookies.

Okrem súborov cookie náš webový server pre každého návštevníka stránky automaticky rozpoznáva a/alebo zhromažďuje (ak je to možné) určité informácie, ako je názov vašej domény, IP adresa, typ počítača, typ webového prehliadača, veľkosť obrazovky a vlastnosti ( farba, rozlíšenie) a operačný systém a mesto, štát a/alebo krajina, v ktorej sa nachádzate. „IP adresa“ je číslo priradené vášmu počítaču, keď sa pripájate na internet. Môžeme tiež zhromažďovať informácie týkajúce sa vašej histórie prehliadania internetu (napr. stránka, ktorú ste navštívili pred vstupom na našu stránku, vyhľadávací nástroj a hľadané výrazy, ktoré ste použili, a informácie o vašich predchádzajúcich návštevách našej stránky), dĺžka vašej návštevy, stránky, ktoré ste si prezerali, váš poskytovateľ internetových služieb, jazykové nastavenia vo vašom počítači a určitý softvér (napr. podpora Java).

Takéto informácie môžeme použiť na účely správy systému, na zlepšenie dizajnu a obsahu stránky a/alebo na to, aby sme si mohli prispôsobiť váš internetový zážitok. Tieto informácie môžeme tiež použiť v súhrne na analýzu používania stránky a/alebo na posúdenie návštevnosti stránky.

Táto stránka môže mať povolenú službu Google Analytics. Ak chcete zistiť, ako Google Analytics zhromažďuje a spracováva údaje, prečítajte si „Ako spoločnosť Google používa údaje, keď používate stránky alebo aplikácie našich partnerov“ (nachádza sa na adrese www.google.com/policies/privacy/partners/).

AKO ZDIEĽAME INFORMÁCIE, KTORÉ Zhromažďujeme?
Vaše osobne identifikovateľné informácie a automatické informácie môžeme preniesť a inak zverejniť tretím stranám, ktoré buď podliehajú týmto zásadám, alebo dodržiavajú postupy prinajmenšom tak ochranné, ako sú opísané v týchto zásadách.

Bez toho, aby sme obmedzovali všeobecnosť vyššie uvedeného, môžeme preniesť alebo inak zverejniť takéto informácie tretím stranám (a) na ich marketingové účely, (b) ktoré vykonávajú služby v mene enzýmov.bio, (c) v súvislosti s predajom alebo nákupom dcérskych spoločností alebo obchodných jednotiek alebo predaj aktív enzýmov.bio, (d) na splnenie akéhokoľvek platného zákona, nariadenia, právneho procesu alebo vynútiteľnej vládnej žiadosti, (e) na ochranu a obranu práv alebo majetku enzýmov.bio, (f ) identifikovať, kontaktovať a/alebo podať žalobu proti niekomu, kto mohol porušiť naše Podmienky používania, a/alebo (g) konať na ochranu záujmov našej stránky, používateľov alebo iných, ak to považujeme za potrebné.

SÚ ZHRNUTÉ INFORMÁCIE BEZPEČNÉ?
Informácie prenášané na internete a/alebo uložené v systémoch pripojených k internetu nie sú 100% bezpečné. V dôsledku toho nezabezpečujeme, nezaručujeme ani nezaručujeme bezpečnosť alebo integritu takýchto informácií. Nebudeme zodpovední za zverejnenie akýchkoľvek informácií v dôsledku chýb pri prenose alebo neoprávneného konania tretích strán.

MÔŽEM PRÍSTUP K ZHROMADENÝM INFORMÁCIÁM?
Ak by ste si chceli pozrieť Osobne identifikovateľné informácie, ktoré sme o vás zhromaždili online, pošlite nám svoje meno, ulicu, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Pošleme vám Osobne identifikovateľné informácie, ktoré sme o vás zhromaždili online. Ak by ste chceli opraviť nejaké faktické chyby, poznačte si túto opravu a pošlite nám ich, aby sme mohli vykonať opravy, ktoré ste požadovali.

MÁM AKÉKOĽVEK VOĽBY TÝKAJÚCE SA ZHRNUTÝCH INFORMÁCIÍ?
Môžete sa rozhodnúť neposkytnúť osobné údaje.

ZMENY TÝCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vyhradzujeme si právo tieto Zásady kedykoľvek revidovať. Keď tak urobíme, upravíme aj „dátum účinnosti“ v hornej časti týchto Zásad. Zodpovedáte za pravidelné prehodnocovanie aktuálnych zásad. Najaktuálnejšiu verziu Zásad ochrany osobných údajov si môžete prečítať kliknutím na hypertext „Ochrana osobných údajov“ alebo „Zásady ochrany osobných údajov“, ktorý sa nachádza v spodnej časti našich webových stránok. Vaše ďalšie používanie stránky po zverejnení akýchkoľvek revízií predstavuje váš súhlas s akýmikoľvek takýmito revíziami. Ak sú pre vás akékoľvek takéto revízie neprijateľné, nevstupujte na stránku a neposielajte nám žiadne informácie.

Odkazy na iné webové stránky. Počas používania tejto stránky môžete byť prepojení alebo presmerovaní na iné stránky tretích strán mimo našej stránky, ktoré sú mimo našej kontroly. Každá z týchto stránok tretích strán môže mať zásady ochrany osobných údajov, ktoré sa líšia od našich. Môžete napríklad kliknúť na odkaz alebo bannerovú reklamu, ktorá vás odvedie z našej stránky. Tieto odkazy a bannery vás môžu priviesť na stránky inzerentov, sponzorov a partnerských spoločností. Je vašou zodpovednosťou prečítať si zásady ochrany osobných údajov týchto stránok. Nie sme zodpovední za žiadne činy alebo zásady takýchto tretích strán.

Shopping Cart