Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „zásady“) sú účinné od 1. decembra 2016.

Tieto zásady opisujú postupy enzymes.bio v súvislosti s informáciami, ktoré zhromažďuje a získava od používateľov tejto webovej lokality („lokalita“), vrátane typov zhromaždených informácií, spôsobu ich použitia a toho, s kým sa zdieľajú.

Tieto Zásady sa vzťahujú len na informácie, ktoré zhromažďujeme na tejto stránke, a nevzťahujú sa na žiadnu inú obchodnú činnosť enzymes.bio. Prístupom na naše stránky a ich používaním vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním, uchovávaním a používaním týchto informácií z našej strany. Ak nesúhlasíte s podmienkami týchto zásad a nesúhlasíte so zhromažďovaním, používaním a udržiavaním informácií, ako je uvedené v týchto zásadách, mali by ste okamžite opustiť túto stránku.

Vyhradzujeme si právo tieto zásady kedykoľvek revidovať. Keď tak urobíme, oznámime vám revidované Zásady ochrany osobných údajov zverejnením revidovaných Zásad ochrany osobných údajov na Webovej lokalite a zmenou „dátumu účinnosti“ v hornej časti Zásad. Ste zodpovední za pravidelné sledovanie aktuálnych zásad.

OCHRANA DETÍ
Stránka je webová stránka určená pre širokú verejnosť. Zámerne nezhromažďujeme osobné identifikačné údaje (ako sú definované nižšie) od používateľov tejto lokality, ktorí sú mladší ako trinásť (13) rokov. Ak sa dozvieme, že používateľ našej lokality je mladší ako 13 rokov a poskytol nám informácie (napr. zadal objednávku, zúčastnil sa lotérie, súťaže alebo inej propagačnej akcie atď.) prostredníctvom našej lokality, odstránime osobné údaje tohto dieťaťa z našich súborov. Ak to bude potrebné, môžeme tieto informácie použiť na poskytovanie oznámení rodičom používateľov mladších ako 13 rokov.

Aké informácie zhromažďujeme a ako ich používame?
Zhromažďujeme a ukladáme „osobné identifikačné údaje“ a „automatické informácie“.

Osobné údaje. „Osobne identifikovateľné informácie“ sú informácie, ktoré nám prezrádzajú, kto ste, napríklad vaše meno a priezvisko, poštová adresa a poštové smerovacie číslo, e-mailová adresa, telefónne číslo, vaše záľuby a záujmy a/alebo informácie týkajúce sa vašich domácich zvierat a nákupov.

Informácie od vás môžeme zhromažďovať, ak sa zaregistrujete na našej stránke alebo sa prihlásite na odber nášho informačného bulletinu, zakúpite produkty na našej stránke, zúčastníte sa na lotérii alebo súťaži, predložíte žiadosť o zľavu alebo kupón alebo nám tieto informácie poskytnete dobrovoľne iným spôsobom (napr. prostredníctvom našej webovej stránky „Kontaktujte nás“ alebo v súvislosti s hodnoteniami, recenziami, žiadosťami o radu, návrhmi, posudkami alebo akýmkoľvek obsahom vytvoreným používateľom, ako sú fotografie a/alebo videá).
Môžete sa rozhodnúť, že nám neposkytnete informácie umožňujúce identifikáciu osoby. Ak však takéto informácie neposkytnete, nebudete sa môcť zúčastniť na lotérii alebo súťaži a možno nebudeme môcť odpovedať na vašu požiadavku v časti „Kontaktujte nás“, posielať vám náš informačný bulletin a/alebo spracovať vašu žiadosť o zľavu alebo kupón.

Osobné identifikačné údaje, ktoré zhromažďujeme, môžeme použiť na spracovanie zľavy, kupónu alebo inej žiadosti, ktorú ste zadali, na oznámenie lotérií a súťaží, na zasielanie nášho informačného bulletinu a/alebo na marketing produktov a služieb enzymes.bio prostredníctvom e-mailu, poštou a inak.

Automatické informácie. „Automatické informácie“ sú informácie automaticky zhromažďované naším webovým serverom (ktorý môže byť umiestnený u tretej strany) alebo službami tretích strán (napríklad Google Analytics), ktoré váš webový prehliadač sprístupní vždy, keď navštívite našu stránku.
Automatické informácie sa vo všeobecnosti nespájajú s osobne identifikovateľnými informáciami, ale ak sa tak stane, bude sa s nimi zaobchádzať ako s osobne identifikovateľnými informáciami.

Pri každej interakcii s nami prijímame a ukladáme určité typy informácií. Patria sem aj súbory HTML „Cookies“. „Cookie“ je malé množstvo údajov, ktoré sa posiela do vášho prehliadača z webového servera a ukladá sa na pevný disk vášho počítača. Súbory cookie poskytujú webovým stránkam, ktoré navštevujete, možnosť sledovať vaše online zvyky a preferencie. Súbory cookie nám okrem iného pomáhajú identifikovať používateľov, ktorí sa vracajú, a pomáhajú nám prispôsobiť naše služby potrebám používateľa. Vďaka tomu, že chápeme, ktoré oblasti webovej lokality používateľ navštevuje, nám súbory cookie umožňujú prezentovať informácie, produkty a špeciálne ponuky, ktoré by ho mohli zaujímať.

Enzymes.bio môže používať aj „Flash Cookies“, ktoré sledujú používanie internetu na rôznych webových stránkach a ktoré používatelia nevymazávajú ani neovládajú rovnakým spôsobom ako štandardné HTML Cookies.

Okrem súborov Cookies náš webový server pre každého návštevníka stránky automaticky rozpoznáva a/alebo zhromažďuje (ak je to možné) určité informácie, ako napríklad názov vašej domény, IP adresu, typ počítača, typ webového prehliadača, veľkosť a vlastnosti obrazovky (napr. farba, rozlíšenie) a operačný systém a mesto, štát a/alebo krajinu, v ktorej sa nachádzate. „IP adresa“ je číslo pridelené vášmu počítaču pri pripojení na internet. Môžeme tiež zhromažďovať informácie týkajúce sa histórie vášho prehliadania internetu (napr. stránka, ktorú ste navštívili pred vstupom na našu stránku, vyhľadávač a vyhľadávacie výrazy, ktoré ste použili, a informácie o vašich predchádzajúcich návštevách našej stránky), dĺžky vašej návštevy, zobrazených stránok, vášho poskytovateľa internetových služieb, jazykových nastavení vášho počítača a určitého softvéru (napr. podpora Java).

Takéto informácie môžeme použiť na účely správy systému, na zlepšenie dizajnu a obsahu Webovej lokality a/alebo na to, aby sme vám umožnili prispôsobiť váš zážitok z internetu. Takéto informácie môžeme použiť aj súhrnne na analýzu používania Webovej lokality a/alebo na vyhodnotenie návštevnosti Webovej lokality.

Táto stránka môže mať aktivovanú službu Google Analytics. Ak chcete zistiť, ako služba Google Analytics zhromažďuje a spracováva údaje, prečítajte si „Ako spoločnosť Google používa údaje, keď používate stránky alebo aplikácie našich partnerov“ (nachádza sa na adrese www.google.com/policies/privacy/partners/).

Ako zdieľame informácie, ktoré zhromažďujeme?
Môžeme prenášať a inak zverejňovať vaše osobné identifikačné údaje a automatické informácie tretím stranám, ktoré buď podliehajú týmto Zásadám, alebo dodržiavajú postupy aspoň takej ochrany, ako sú opísané v týchto Zásadách.

Bez toho, aby sme obmedzili všeobecnosť vyššie uvedeného, môžeme tieto informácie preniesť alebo inak sprístupniť tretím stranám (a) na ich marketingové účely, (b) ktoré vykonávajú služby v mene enzymes.bio, (c) v súvislosti s predajom alebo kúpou dcérskych spoločností alebo obchodných jednotiek alebo predajom enzymes. bio, (d) na splnenie akéhokoľvek platného zákona, nariadenia, právneho procesu alebo vymáhateľnej vládnej požiadavky, (e) na ochranu a obranu práv alebo majetku enzymes.bio, (f) na identifikáciu, kontaktovanie a/alebo začatie súdneho konania proti osobe, ktorá mohla porušiť naše Podmienky používania, a/alebo (g) na konanie na ochranu záujmov našej stránky, používateľov alebo iných osôb, ak to považujeme za potrebné.

JÚ ZBIERANÉ INFORMÁCIE BEZPEČNÉ?
Informácie prenášané na internete a/alebo uložené v systémoch pripojených k internetu nie sú 100 % bezpečné. V dôsledku toho nezabezpečujeme, nezaručujeme ani negarantujeme bezpečnosť alebo integritu takýchto informácií. Nenesieme zodpovednosť za zverejnenie akýchkoľvek informácií v dôsledku chýb v prenose alebo neoprávneného konania tretích strán.

Môžem sa dostať k zozbieraným informáciám?
Ak si chcete prezrieť informácie, ktoré o vás zhromažďujeme online, pošlite nám svoje meno, adresu bydliska, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Ak by ste chceli opraviť akékoľvek vecné chyby, zaznamenajte ich a pošlite nám ich, aby sme mohli vykonať opravy, ktoré ste požadovali.

MÔŽEME SI VYBRAT NIEČO, ČO SA TÝKA ZBIERANÝCH INFORMÁCIÍ?
Môžete sa rozhodnúť neposkytnúť osobné údaje.

ZMENY TÝCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vyhradzujeme si právo tieto zásady kedykoľvek zmeniť. Keď tak urobíme, zmeníme aj „dátum účinnosti“ v hornej časti týchto zásad. Ste zodpovední za pravidelnú kontrolu aktuálnych zásad. Aktuálnu verziu Zásad ochrany osobných údajov si môžete pozrieť kliknutím na hypertext „Ochrana osobných údajov“ alebo „Zásady ochrany osobných údajov“, ktorý sa nachádza v spodnej časti našich webových stránok. Vaše ďalšie používanie týchto webových stránok po zverejnení akýchkoľvek zmien predstavuje váš súhlas s takýmito zmenami. Ak sú pre vás takéto revízie neprijateľné, nevstupujte na stránku a neposielajte nám žiadne informácie.

Odkazy na iné webové stránky. Počas používania tejto Webovej lokality môžete byť prepojení alebo presmerovaní na iné webové lokality tretích strán mimo našej Webovej lokality, ktoré sú mimo našej kontroly. Každá z týchto stránok tretích strán môže mať zásady ochrany osobných údajov, ktoré sa líšia od našich. Môžete napríklad kliknúť na odkaz alebo reklamný banner, ktorý vás presmeruje mimo našej stránky. Tieto odkazy a bannery vás môžu presmerovať na stránky inzerentov, sponzorov a partnerov, ktorí spolupracujú pri vytváraní značiek. Je vašou povinnosťou oboznámiť sa so zásadami ochrany osobných údajov týchto stránok. Nie sme zodpovední za žiadne kroky alebo zásady týchto tretích strán.

Scroll to Top