Enzým fytázy na predaj

Chcete nakupovať fytázové enzýmy vo veľkom? Enzymes.bio je veľkoobchodný dodávateľ enzýmov za konkurenčné ceny. Ako výrobca ponúkame rôzne fytázové enzýmy na predaj.

 • Fytázový enzýmový prášok 5 000~100 000u/g CAS 37288-11-2
  Food Grade Enzymes

  Fytázový enzýmový prášok 5 000 ~ 100 000u/g CAS 37288-11-2

  Rated 0 out of 5
  US$68.00
 • Termostabilný fytázový enzým na kŕmenie zvierat CAS 37288-11-2
  Enzýmy pre krmivá pre zvieratá

  Termostabilný fytázový enzým pre krmivá CAS 37288-11-2

  Rated 0 out of 5
  US$34.00
 • Phytase Enzyme For Poultry Feed - Livestock Ruminant Animals Feed Enzymes
 • Thermostable Phytase Enzyme Livestock CAS 9001-89-2
  Enzýmy pre krmivá pre zvieratá

  Termostabilný fytázový enzým pre hospodárske zvieratá CAS 9001-89-2

  Rated 0 out of 5
  US$38.00
 • Thermostable Phytase - Enzymes In Poultry Feed
  Enzýmy pre krmivá pre zvieratá

  Thermostable Phytase – Enzymes In Poultry Feed

  Rated 0 out of 5
  US$45.00

POPIS fytázy

Fytáza, odvodená z fermentačných produktov Aspergillus niger , je enzým, ktorý katalyzuje hydrolýzu kyseliny fytovej (myo-inozitol hexakisfosfát), nestráviteľnej organickej formy fosforu, ktorá sa nachádza v obilninách a olejnatých semenách a uvoľňuje využiteľnú formu anorganického fosforu.

CHARAKTERISTIKA fytázy

PoložkyPevné
Fyzický vzhľadBiely granulátBiely prášok
*Aktivita: U/g5000-10000200000
Hustota: veľkosť oka60-80100-120
Vysoká teplotná odolnosť83 ℃nie
Efektívne pH3,5-7,5
Efektívna teplota35 ℃ – 65 ℃
Strata na suchu≤ 10 %
PoložkyPevné
Fyzický vzhľadBiely granulátŽltý prášok
*Aktivita: U/g5 000 až 10 00010 000 až 40 000
Hustota: veľkosť oka60-8060-80
Vysoká teplotná odolnosťnienie
Efektívne pH3,5-7,5
Efektívna teplota35 ℃ – 65 ℃
Strata na suchu≤ 10 %

* Aktivita : Jedna jednotka aktivity fytázy je množstvo enzýmu, ktorý uvoľní 1 μmol anorganického fosforu z 0,005 mol/l fytátu sodného (SIGMA, P-3168) za jednu minútu pri 37 °C a pH 5,0.

MECHANIZMUS

 • Hydrolyzovať fytát v krmive, uvoľniť stráviteľný fosfor, zvýšiť využitie fosforu v krmive;
 • Znížte množstvo doplnkového anorganického P, znížte náklady na krmivo, ušetrite miesto na formulu;
 • Znížiť vylučovanie fosforu v hnoji a znečistenie životného prostredia;
 • Zlepšiť dostupnosť živín, ako sú minerály a bielkoviny, zlepšiť úžitkovosť zvierat;
 • Znížte riziko ťažkých kovov doplnkovým fosforečnanom vápenatým.

APLIKÁCIE

Aplikácia fytázy môže znížiť vylučovanie fosforu až o 50%, čo by výrazne prispelo k ochrane životného prostredia. Okrem toho suplementácia fytázy vedie k zlepšeniu dostupnosti minerálov a stopových prvkov. Okrem hlavného použitia vo výžive zvierat sa fytáza používa aj na spracovanie ľudskej potravy. Výskum v tejto oblasti sa zameriava na lepšiu absorpciu minerálov a technické zlepšenie spracovania potravín.

POUŽITIE

Tabuľka 1 Odporúčané dávkovanie v kompletných krmivách

ZvieraFytáza (U/tona)Množstvo substituovaného CaHPO 4 (kg/tona)
Nosnice300 0008,5-9,2
Sviňa500 0006,0-8,5
Kladenie Kačica500 0009,0-12,0
Brojler/Zoznámte sa s kačicou500 0006,0-8,5

Tabuľka 2 Matricové hodnoty fytázy 5000

 NosniceKladenie KačicaBrojler/Zoznámte sa s kačicouSviňa
DE, Mcal/kg530530530120
CP, %2250225022002000
lyzín, %10010010075
vápnik, %1700175010001150
Dostupné P, %1900210010001000
Celkom P, %2300250011801200

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pevné : zatavené v plastovom vnútornom vrecku, s látkovým vonkajším vakom, čistá hmotnosť 25 kg/vrece

SKLADOVANIE

Prepravujte a skladujte na chladnom a suchom mieste a vyhýbajte sa priamemu slnečnému žiareniu alebo vlhkosti. Pri skladovaní pod 25 °C v originálnom zapečatenom balení zostáva aktivita tuhého enzýmu stabilná po dobu až 12 mesiacov.

PREVENCIA

Enzýmový prípravok môže dráždiť pokožku a oči. Prach môže pri vdýchnutí spôsobiť senzibilizáciu. Vykonajte preventívne opatrenia, aby ste sa vyhli priamemu kontaktu s produktom. V prípade kontaktu s pokožkou alebo očami dôkladne opláchnite veľkým množstvom vody. Ak dôjde k podráždeniu pľúc, vyhľadajte lekársku pomoc.

Shopping Cart