Zásady ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) jsou účinné od 1. prosince 2016.

Tyto Zásady popisují postupy enzymes.bio v souvislosti s informacemi, které shromažďuje a získává od uživatelů těchto webových stránek (dále jen „stránky“), včetně typů shromážděných informací, způsobu jejich použití a toho, s kým jsou sdíleny.

Tyto Zásady se vztahují pouze na informace, které shromažďujeme na těchto Stránkách, a nevztahují se na žádnou jinou obchodní činnost enzymes.bio. Přístupem na naše Stránky a jejich používáním souhlasíte se shromažďováním, udržováním a používáním těchto informací z naší strany. Pokud nesouhlasíte s podmínkami těchto zásad a nesouhlasíte se shromažďováním, používáním a udržováním informací, jak je popsáno v těchto zásadách, měli byste okamžitě opustit tyto stránky.

Vyhrazujeme si právo tyto Zásady kdykoli revidovat. Pokud tak učiníme, oznámíme vám revidované Zásady ochrany osobních údajů zveřejněním revidovaných Zásad ochrany osobních údajů na Stránkách a změnou „data účinnosti“ v horní části Zásad. Jste zodpovědní za to, že budete pravidelně kontrolovat aktuální zásady.

Ochrana osobních údajů dětí
Stránky jsou webové stránky pro širokou veřejnost. Od uživatelů těchto stránek, kteří jsou mladší třinácti (13) let, záměrně neshromažďujeme osobně identifikovatelné údaje (jak jsou definovány níže). Pokud zjistíme, že uživatel našich stránek je mladší 13 let a poskytl nám informace (např. zadal objednávku, zúčastnil se loterie, soutěže nebo jiné propagační akce atd.) prostřednictvím našich stránek, odstraníme osobní údaje tohoto dítěte z našich souborů. Pokud to bude nutné, můžeme tyto informace použít k zaslání oznámení rodičům uživatelů mladších 13 let.

JAKÉ INFORMACE SBÍRÁME A JAK JE POUŽÍVÁME?
Sbíráme a ukládáme „osobní údaje“ a „automatické informace“.

Osobní údaje. „Osobně identifikovatelné údaje“ jsou informace, které nám říkají, kdo jste, například vaše jméno a příjmení, poštovní adresa a poštovní směrovací číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, vaše koníčky a zájmy a/nebo informace o vašich domácích mazlíčcích a nákupech.

Informace od vás můžeme shromažďovat, pokud se zaregistrujete na našich stránkách nebo se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, zakoupíte produkty na našich stránkách, zúčastníte se loterie nebo soutěže, podáte žádost o slevu nebo kupón nebo nám tyto informace poskytnete dobrovolně jiným způsobem (např. prostřednictvím naší webové stránky „Kontaktujte nás“ nebo v souvislosti s hodnocením, recenzemi, žádostmi o radu, návrhy, posudky nebo jakýmkoli obsahem vytvořeným uživatelem, jako jsou fotografie a/nebo videa).
Můžete se rozhodnout, že nám osobní údaje neposkytnete. Pokud však tyto údaje neposkytnete, nebudete se moci zúčastnit loterie nebo soutěže a možná nebudeme moci odpovědět na váš dotaz v sekci „Kontaktujte nás“, zaslat vám náš zpravodaj a/nebo zpracovat vaši žádost o slevu nebo kupón.

Osobní údaje, které shromažďujeme, můžeme použít ke zpracování vámi podané žádosti o slevu, kupónu nebo jiné žádosti, k upozornění na loterie a soutěže, k zasílání našeho zpravodaje a/nebo k marketingovým účelům produktů a služeb enzymes.bio prostřednictvím e-mailu, poštou a jinak.

Automatické informace. „Automatické informace“ jsou informace automaticky shromažďované naším webovým serverem (který může být hostován třetí stranou) nebo službami třetích stran (např. Google Analytics), které váš webový prohlížeč zpřístupní, kdykoli navštívíte naše stránky.
Automatické informace nejsou obecně spojeny s osobně identifikovatelnými informacemi, ale pokud ano, bude s nimi nakládáno jako s osobně identifikovatelnými informacemi.

Určité typy informací získáváme a ukládáme, kdykoli s námi komunikujete. Patří mezi ně „soubory cookie“ HTML. „Cookie“ je malé množství dat, které je odesláno do vašeho prohlížeče z webového serveru a uloženo na pevném disku vašeho počítače. Soubory cookie umožňují webovým stránkám, které navštěvujete, sledovat vaše online zvyklosti a preference. Soubory cookie nám mimo jiné pomáhají identifikovat vracející se uživatele a pomáhají nám přizpůsobit naše služby potřebám uživatele. Díky tomu, že víme, které oblasti stránek uživatel navštěvuje, nám soubory cookie umožňují prezentovat informace, produkty a speciální nabídky, které by ho mohly zajímat.

Enzymes.bio může také používat „Flash Cookies“, které sledují používání internetu napříč webovými stránkami a uživatelé je nesmažou ani nekontrolují stejným způsobem jako standardní HTML Cookies.

Kromě souborů Cookies náš webový server u každého návštěvníka stránek automaticky rozpoznává a/nebo shromažďuje (pokud je to možné) určité informace, jako je název domény, IP adresa, typ počítače, typ webového prohlížeče, velikost a vlastnosti obrazovky (např. barva, rozlišení) a operační systém a město, stát a/nebo země, ve které se nacházíte. „IP adresa“ je číslo přidělené vašemu počítači při připojení k internetu. Můžeme také shromažďovat informace týkající se historie vašeho prohlížení internetu (např. stránky, které jste navštívili před vstupem na naše stránky, vyhledávač a vyhledávané výrazy, které jste použili, a informace o vašich předchozích návštěvách našich stránek), délky vaší návštěvy, prohlížených stránek, vašeho poskytovatele internetových služeb, jazykového nastavení vašeho počítače a určitého softwaru (např. podpora Javy).

Tyto informace můžeme použít pro účely správy systému, ke zlepšení designu a obsahu Stránek a/nebo k tomu, abychom vám umožnili přizpůsobit váš zážitek z internetu. Tyto informace můžeme také souhrnně použít k analýze používání Stránek a/nebo k vyhodnocení návštěvnosti Stránek.

Na těchto stránkách může být povolena služba Google Analytics. Chcete-li se dozvědět, jak Google Analytics shromažďuje a zpracovává údaje, přečtěte si „Jak Google používá údaje, když používáte stránky nebo aplikace našich partnerů“ (umístěné na adrese www.google.com/policies/privacy/partners/).

JAK SDÍLÍME INFORMACE, KTERÉ SBÍRÁME?
Vaše osobní údaje a automatické informace můžeme předávat a jinak zpřístupňovat třetím stranám, které buď podléhají těmto Zásadám, nebo dodržují postupy přinejmenším stejně ochranné jako ty, které jsou popsány v těchto Zásadách.

Aniž by byla omezena obecnost výše uvedeného, můžeme tyto informace předat nebo jinak zpřístupnit třetím stranám (a) pro jejich marketingové účely, (b) které vykonávají služby jménem enzymes.bio, (c) v souvislosti s prodejem nebo nákupem dceřiných společností nebo obchodních jednotek nebo prodejem enzymes. bio, (d) pro splnění jakéhokoli platného zákona, nařízení, právního procesu nebo vymahatelné vládní žádosti, (e) pro ochranu a obranu práv nebo majetku enzymes.bio, (f) pro identifikaci, kontaktování a/nebo zahájení soudního řízení proti osobě, která mohla porušit naše Podmínky používání, a/nebo (g) pro jednání na ochranu zájmů našich stránek, uživatelů nebo jiných osob, pokud to považujeme za nezbytné.

Jsou shromažďované informace bezpečné?
Informace přenášené na internetu a/nebo uložené v systémech připojených k internetu nejsou 100% bezpečné. V důsledku toho nezajišťujeme, nezaručujeme ani neručíme za bezpečnost nebo integritu těchto informací. Neneseme odpovědnost za zveřejnění jakýchkoli informací v důsledku chyb v přenosu nebo neoprávněného jednání třetích stran.

MŮŽE MÍT PŘÍSTUP KE SHRNUTÝM INFORMACÍM?
Pokud si chcete prohlédnout osobně identifikovatelné informace, které jsme o vás shromáždili online, zašlete nám prosím své jméno, adresu bydliště, telefonní číslo a e-mailovou adresu.zašleme vám osobně identifikovatelné informace, které jsme o vás shromáždili online. Pokud byste chtěli opravit nějaké faktické chyby, poznamenejte si je a zašlete nám je, abychom mohli provést opravy, které jste požadovali.

MÁM NĚJAKOU MOŽNOST VOLBY V SOUVISLOSTI SE SBÍRANÝMI ÚDAJI?
Můžete se rozhodnout, že osobní údaje neposkytnete.

ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vyhrazujeme si právo tyto zásady kdykoli změnit. Pokud tak učiníme, změníme také „datum účinnosti“ v horní části těchto Zásad. Jste zodpovědní za to, že budete pravidelně kontrolovat aktuální zásady. Aktuální verzi Zásad ochrany osobních údajů si můžete prohlédnout kliknutím na hypertext „Ochrana osobních údajů“ nebo „Zásady ochrany osobních údajů“, který se nachází v dolní části našich webových stránek. Vaše další používání těchto stránek po zveřejnění jakýchkoli revizí představuje váš souhlas s těmito revizemi. Pokud jsou pro vás takové revize nepřijatelné, nepřistupujte na Stránky a neposílejte nám žádné informace.

Odkazy na jiné webové stránky. Během používání těchto Stránek můžete být odkazováni nebo přesměrováni na jiné stránky třetích stran mimo naše Stránky, které jsou mimo naši kontrolu. Každá z těchto stránek třetích stran může mít zásady ochrany osobních údajů, které se liší od našich. Můžete například kliknout na odkaz nebo reklamní banner, který vás přesměruje mimo naše stránky. Tyto odkazy a reklamní bannery vás mohou přivést na stránky inzerentů, sponzorů a partnerů pro co-branding. Je vaší povinností seznámit se se zásadami ochrany osobních údajů těchto stránek. Nejsme zodpovědní za žádné akce nebo zásady těchto třetích stran.

Scroll to Top