Zásady ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) jsou účinné od 1. prosince 2016.

Tyto zásady popisují postupy společnosti enzymes.bio s ohledem na informace, které shromažďuje a přijímá od uživatelů této webové stránky (dále jen „stránka“), včetně typů shromažďovaných informací, způsobu jejich použití as kým je sdílí.

Tyto zásady se vztahují pouze na informace, které shromažďujeme z těchto stránek, a nevztahují se na žádnou jinou obchodní činnost enzymů.bio. Vstupem na naše stránky a jejich používáním souhlasíte se shromažďováním, údržbou a používáním těchto informací námi. Pokud nesouhlasíte s podmínkami těchto zásad a nesouhlasíte se shromažďováním, používáním a údržbou informací, jak je popsáno v těchto zásadách, měli byste stránky okamžitě opustit.

Vyhrazujeme si právo tyto Zásady kdykoli revidovat. Když tak učiníme, upozorníme vás na revidované Zásady ochrany osobních údajů zveřejněním revidovaných Zásad ochrany osobních údajů na Stránkách a úpravou „datu účinnosti“ v horní části Zásad. Jste zodpovědní za pravidelnou kontrolu aktuálních zásad.

SOUKROMÍ DĚTÍ
Stránka je webová stránka pro širokou veřejnost. Záměrně neshromažďujeme Osobní identifikační údaje (jak je definováno níže) od uživatelů tohoto webu, kteří jsou mladší třinácti let (13). Pokud se dozvíme, že uživatel našich stránek je mladší 13 let a poskytl nám informace (např. zadal objednávku, vstoupil do loterie, soutěže nebo jiné propagační akce atd.) pomocí našich stránek, odstraníme osobní údaje z našich souborů. Tyto informace můžeme použít k poskytování oznámení rodičům uživatelů mladších 13 let, pokud to může být nutné.

JAKÉ INFORMACE SBÍRÁME A JAK JE POUŽÍVÁME?
Shromažďujeme a uchováváme „Osobně identifikovatelné informace“ a „Automatické informace“.

Osobní informace. „Osobně identifikovatelné informace“ jsou informace, které nám sdělují, kdo jste, jako je vaše jméno a příjmení, vaše poštovní adresa a PSČ, vaše e-mailová adresa, vaše telefonní číslo, vaše koníčky a zájmy a/nebo informace týkající se vašeho domácí zvířata a nákupy.

Můžeme od vás shromažďovat informace, pokud se zaregistrujete na našem webu nebo se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, zakoupíte si produkty na našem webu, zúčastníte se loterie nebo soutěže, odešlete žádost o slevu nebo kupón nebo nám informace poskytnete jiným způsobem dobrovolně (např. naší webové stránce „Kontaktujte nás“ nebo v souvislosti s hodnocením, recenzemi, žádostmi o radu, návrhy, posudky nebo jakýmkoli obsahem vytvářeným uživateli, jako jsou fotografie a/nebo videa).
Můžete se rozhodnout, že nám neposkytnete osobní údaje. Pokud však takové informace neposkytnete, nebudete se moci zúčastnit loterie nebo soutěže a možná nebudeme schopni odpovědět na váš dotaz „Kontaktujte nás“, zaslat vám náš newsletter a/nebo zpracovat vaši slevu nebo žádost o kupón.

Osobně identifikovatelné informace, které shromažďujeme, můžeme použít ke zpracování slevy, kuponu nebo jiné žádosti, kterou jste zadali, k upozorňování na loterie a soutěže, k zasílání našeho newsletteru a/nebo k marketingu produktů a služeb enzyms.bio prostřednictvím e-mailem, poštou a podobně.

Automatické informace. „Automatické informace“ jsou informace automaticky shromažďované naším webovým serverem (který může být hostován třetí stranou) nebo službami třetích stran (jako je Google Analytics), které váš webový prohlížeč zpřístupňuje, kdykoli navštívíte naše stránky.
Automatické informace nejsou obecně spojeny s Osobně identifikovatelnými informacemi, ale pokud ano, budou Automatické informace považovány za Osobně identifikovatelné informace.

Při každé interakci s námi přijímáme a uchováváme určité typy informací. To zahrnuje soubory cookie HTML. „Cookie“ je malé množství dat, která jsou do vašeho prohlížeče odeslána z webového serveru a uložena na pevném disku vašeho počítače. Soubory cookie poskytují webovým stránkám, které navštěvujete, prostředek ke sledování vašich online vzorů a preferencí. Soubory cookie nám mimo jiné pomáhají identifikovat vracející se uživatele a pomáhají nám přizpůsobit naše služby potřebám uživatele. Tím, že pochopíme, které oblasti webu uživatel navštěvuje, nám soubory cookie umožňují prezentovat informace, produkty a speciální nabídky, které by mohly být zajímavé.

enzyms.bio může také používat „Flash Cookies“, které sledují používání internetu osobou na různých webových stránkách a nejsou odstraňovány ani kontrolovány uživateli stejným způsobem jako standardní soubory cookie HTML.

Kromě souborů cookie náš webový server pro každého návštěvníka stránek automaticky rozpozná a/nebo shromažďuje (pokud je to možné) určité informace, jako je název vaší domény, IP adresa, typ počítače, typ webového prohlížeče, velikost obrazovky a vlastnosti ( např. barva, rozlišení) a operační systém a město, stát a/nebo země, ve které se nacházíte. „IP adresa“ je číslo přiřazené vašemu počítači, když se připojujete k internetu. Můžeme také shromažďovat informace týkající se vaší historie procházení internetu (např. stránky, které jste navštívili před přístupem na naše stránky, vyhledávač a hledané výrazy, které jste použili, a informace o vašich předchozích návštěvách našich stránek), délku vaší návštěvy, stránky, které jste si prohlíželi, váš poskytovatel internetových služeb, jazyková nastavení ve vašem počítači a určitý software (např. podpora Java).

Tyto informace můžeme použít pro účely správy systému, ke zlepšení designu a obsahu Stránek a/nebo k tomu, abychom si mohli přizpůsobit váš internetový zážitek. Tyto informace můžeme také použít v souhrnu k analýze používání Stránky a/nebo k posouzení návštěvnosti Stránky.

Tato stránka může mít povolenou službu Google Analytics. Chcete-li zjistit, jak Google Analytics shromažďuje a zpracovává údaje, přečtěte si „Jak Google používá údaje, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů“ (nachází se na adrese www.google.com/policies/privacy/partners/).

JAK SDĚLUJEME INFORMACE, KTERÉ SBÍRÁME?
Vaše Osobně identifikovatelné informace a Automatické informace můžeme převést a jinak zpřístupnit třetím stranám, které buď podléhají těmto Zásadám, nebo dodržují postupy alespoň tak ochranné jako ty, které jsou popsány v těchto Zásadách.

Aniž bychom omezovali obecnost výše uvedeného, můžeme takové informace převést nebo jinak sdělit třetím stranám (a) pro jejich marketingové účely, (b) které provádějí služby jménem enzyms.bio, (c) v souvislosti s prodejem nebo nákupem dceřiných společností nebo obchodních jednotek nebo prodej aktiv enzymes.bio, (d) ke splnění jakéhokoli platného zákona, nařízení, právního procesu nebo vymahatelné vládní žádosti, (e) k ochraně a obraně práv nebo majetku společnosti enzymes.bio, (f ) identifikovat, kontaktovat a/nebo zahájit právní kroky proti někomu, kdo mohl porušit naše podmínky použití, a/nebo (g) jednat na ochranu zájmů našich stránek, uživatelů nebo jiných, jak to považujeme za nezbytné.

JSOU SBÍRANÉ INFORMACE BEZPEČNÉ?
Informace přenášené na internetu a/nebo uložené v systémech připojených k internetu nejsou 100% bezpečné. V důsledku toho nezajišťujeme, nezaručujeme ani nezaručujeme bezpečnost nebo integritu takových informací. Neneseme odpovědnost za zveřejnění jakýchkoli informací v důsledku chyb při přenosu nebo neoprávněného jednání třetích stran.

MŮŽU PŘÍSTUP K SBÍRANÝM INFORMACÍM?
Pokud si chcete prohlédnout Osobně identifikovatelné informace, které jsme o vás shromáždili online, zašlete nám prosím své jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Zašleme vám Osobně identifikovatelné informace, které jsme o vás shromáždili. online. Pokud byste chtěli opravit nějaké faktické chyby, poznamenejte si tuto opravu a zašlete nám je, abychom mohli provést opravy, které jste požadovali.

MÁM NĚJAKÉ VOLBY TÝKAJÍCÍ SE SBÍRANÝCH INFORMACÍ?
Můžete se rozhodnout neposkytovat osobní údaje.

ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vyhrazujeme si právo tyto Zásady kdykoli revidovat. Když tak učiníme, upravíme také „datum účinnosti“ v horní části těchto Zásad. Jste zodpovědní za pravidelnou kontrolu aktuálních zásad. Nejnovější verzi Zásad ochrany osobních údajů si můžete prohlédnout kliknutím na hypertext „Ochrana osobních údajů“ nebo „Zásady ochrany osobních údajů“ umístěný ve spodní části našich webových stránek. Vaše další používání stránek poté, co zveřejníme jakékoli revize, představuje váš souhlas s těmito revizemi. Pokud jsou pro vás jakékoli takové revize nepřijatelné, nevstupujte na stránky a neposílejte nám žádné informace.

Odkazy na jiné webové stránky. Při používání této Stránky můžete být propojeni nebo přesměrováni na jiné stránky třetích stran mimo naši stránku, které jsou mimo naši kontrolu. Každá z těchto stránek třetích stran může mít zásady ochrany osobních údajů, které se liší od našich. Můžete například kliknout na odkaz nebo reklamní banner, který vás odvede z našich stránek. Tyto odkazy a bannery vás mohou přesměrovat na stránky inzerentů, sponzorů a co-brandingových partnerů. Je vaší odpovědností přečíst si zásady ochrany osobních údajů těchto stránek. Neneseme odpovědnost za žádné činy nebo zásady takových třetích stran.

Shopping Cart