Podmínky služby

PŘEHLED

Tuto webovou stránku provozuje společnost enzymes.bio za účelem poskytování služeb online prodeje.

V celém textu webu se pojmy „my“, „nás“ a „naše“ vztahují na enzymes.bio.

Tento internetový obchod enzymes.bio, včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných na těchto stránkách, nabízíme vám, uživateli, za předpokladu, že přijmete všechny zde uvedené podmínky, pravidla a upozornění.

Návštěvou našich stránek a nebo nákupem u nás se zapojujete do naší „služby“ a souhlasíte s následujícími podmínkami („podmínky služby „), včetně těchto dalších podmínek a zásad.

Vyhrazujeme si právo aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoli část těchto podmínek služby zveřejněním aktualizací a/nebo změn na našich webových stránkách.
ODDÍL 1 – PODMÍNKY SLUŽBY enzymes.bio

Souhlasem s těmito Podmínkami služby nesmíte používat naše produkty k žádnému nezákonnému nebo neoprávněnému účelu ani nesmíte při používání služby porušovat žádné zákony ve vaší jurisdikci (mimo jiné včetně zákonů o autorských právech).

ODDÍL 2 – VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Berete na vědomí, že váš obsah (bez informací o kreditní kartě), může být přenášen nešifrovaně a může zahrnovat (a) přenosy přes různé sítě; a (b) změny, které mají odpovídat technickým požadavkům připojujících se sítí nebo zařízení a přizpůsobit se jim. Jako například vaše komentáře na našich blozích.

(Informace o kreditních kartách jsou při přenosu přes sítě vždy šifrovány.)

ODDÍL 3 – ZMĚNY SLUŽEB A CEN

Ceny našich produktů se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Vyhrazujeme si právo kdykoli bez předchozího upozornění upravit Službu (nebo její část či obsah).

ODDÍL 4 – VÝROBKY NEBO SLUŽBY (je-li to relevantní)

Vynaložili jsme veškeré úsilí, abychom co nejpřesněji zobrazovali barvy a obrázky našich výrobků, které se objevují v obchodě. Nemůžeme zaručit, že zobrazení jakékoli barvy na monitoru vašeho počítače bude přesné.

Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni, omezit prodej našich výrobků nebo služeb pro jakoukoli osobu, zeměpisnou oblast nebo jurisdikci. Toto právo můžeme uplatnit případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství jakýchkoli produktů nebo služeb, které nabízíme.

Nezaručujeme, že kvalita vámi zakoupených nebo získaných produktů, služeb, informací nebo jiných materiálů bude 100% splňovat vaše očekávání, ani že budou opraveny případné chyby ve Službě.

ODDÍL 5 – PŘESNOST ÚČTOVÁNÍ A INFORMACE O ÚČTU

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou u nás zadáte. Můžeme dle vlastního uvážení omezit nebo zrušit množství zakoupených produktů na osobu, domácnost nebo objednávku. Tato omezení se mohou týkat objednávek zadaných stejným zákaznickým účtem nebo pod stejným účtem, stejnou kreditní kartou nebo objednávek, které používají stejnou fakturační nebo dodací adresu. v případě, že provedeme změnu nebo zrušíme objednávku, můžeme se vás pokusit informovat prostřednictvím e-mailu nebo telefonního čísla na fakturační adresu, které jste uvedli v době provedení objednávky.

Souhlasíte s tím, že u všech nákupů v našem obchodě budete uvádět aktuální, úplné a přesné informace o nákupu a účtu. Souhlasíte s tím, že budete neprodleně aktualizovat údaje o svém účtu a další informace, včetně e-mailové adresy a čísla a data platnosti kreditní karty, abychom mohli dokončit vaše transakce a v případě potřeby vás kontaktovat.

ODDÍL 6 – ODKAZY TŘETÍ STRANY

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší služby mohou obsahovat materiály třetích stran.

Obsah třetích stran bude většinou propojen s našimi sociálními médii, na kterých jsou zveřejněny některé podrobnější info. o našich enzymes.bio produktech a většinou jsou spolehlivé.

ODDÍL 9 – KOMENTÁŘE UŽIVATELŮ, ZPĚTNÁ VAZBA A DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

Pokud na naši žádost zašlete určité konkrétní příspěvky (například soutěžní příspěvky) nebo bez naší žádosti zašlete tvůrčí nápady, návrhy, podněty, plány nebo jiné materiály, ať už online, e-mailem, poštou nebo jinak (souhrnně „komentáře“), souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli a bez omezení upravovat, kopírovat, zveřejňovat, distribuovat, překládat a jinak používat v jakémkoli médiu jakékoli komentáře, které nám zašlete.

Nejsme a nebudeme povinni

(1) zachovávat důvěrnost jakýchkoli komentářů;

(2) platit za jakékoli komentáře náhradu;

(3) reagovat na jakékoli komentáře.

Můžeme, ale nejsme povinni, monitorovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, o kterém podle našeho uvážení rozhodneme, že je nezákonný, urážlivý, výhružný, pomlouvačný, hanlivý, pornografický, obscénní nebo jinak nevhodný nebo porušuje duševní vlastnictví jakékoli strany nebo tyto Podmínky služby.

Souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou porušovat žádná práva třetích stran, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, osobnostních práv nebo jiných osobních či vlastnických práv. Dále souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou obsahovat pomlouvačný nebo jinak nezákonný, urážlivý nebo obscénní materiál, ani nebudou obsahovat žádný počítačový virus nebo jiný škodlivý software, který by mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit fungování Služby nebo jakékoli související webové stránky.

Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, vydávat se za někoho jiného než za sebe nebo jinak uvádět nás nebo třetí strany v omyl ohledně původu komentářů. Za všechny komentáře, které vytvoříte, a jejich správnost nesete výhradní odpovědnost. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za komentáře zveřejněné vámi nebo třetí stranou ani za ně neručíme.

ODDÍL 7 – OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše poskytování osobních údajů prostřednictvím obchodu se řídí našimi zásadami ochrany osobních údajů.

ODDÍL 8 – CHYBY, NEPŘESNOSTI A OMYLY

Na našich stránkách nebo ve službě se občas mohou vyskytnout informace, které obsahují tiskové chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou týkat popisů produktů, cen, propagačních akcí, nabídek, poplatků za dopravu produktů, doby přepravy a dostupnosti.

Vyhrazujeme si právo kdykoli a bez předchozího upozornění opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace, pokud jsou informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránce nepřesné.

Zavazujeme se aktualizovat, měnit nebo upřesňovat informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránce, mimo jiné včetně informací o cenách.

Žádné uvedené datum aktualizace nebo obnovení použité ve službě nebo na jakékoli související webové stránce by nemělo znamenat, že všechny informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránce byly změněny nebo aktualizovány.

ODDÍL 9 – ZAKÁZANÉ POUŽITÍ

Kromě dalších zákazů uvedených v Podmínkách služby máte zakázáno používat naše produkty.

(a) k jakémukoli nezákonnému účelu;

(b) k nabádání ostatních k provádění jakýchkoli nezákonných činů nebo k účasti na nich;

(c) porušovat jakékoli mezinárodní, federální, provinční nebo státní předpisy, pravidla, zákony nebo místní
nařízení;

(d) obtěžovat, zneužívat, urážet, poškozovat, hanobit, pomlouvat, znevažovat, zastrašovat nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národnosti nebo zdravotního postižení;

(e) shromažďovat nebo sledovat osobní údaje jiných osob;

(f) za jakýmkoli obscénním nebo nemorálním účelem;

ODDÍL 10 – DOVOZNÍ PRÁVA A DOVOZNÍ POVINNOSTI

Než si od nás výrobek zakoupíte, musíte si u místních úřadů ověřit, zda jste oprávněni tento výrobek zakoupit. Upozorňujeme, že celní oddělení vaší země vám může vyměřit dovozní clo. Vy jako kupující budete zodpovědní za zaplacení těchto dovozních cel. V případě, že nebudete schopni výrobky proclít a výrobky se nám vrátí, budete zodpovědní za poplatek za vrácení.

ODDÍL 11 – ROZHODNÉ PRÁVO

Tyto podmínky poskytování služeb a veškeré samostatné smlouvy, na jejichž základě vám poskytujeme služby, se řídí a vykládají v souladu s právními předpisy.

Scroll to Top