Warunki korzystania z usługi

Przegląd

Niniejsza strona internetowa jest prowadzona przez enzymes.bio w celu oferowania usług sprzedaży online.

W całej witrynie, terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do enzymes.bio.

Oferujemy ten enzymes.bio sklep internetowy, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne na tej stronie do Ciebie, użytkownika, pod warunkiem akceptacji wszystkich warunków, zasad i uwag określonych tutaj.

Odwiedzając naszą stronę lub kupując coś od nas, angażujesz się w naszą „Usługę” i zgadzasz się na przestrzeganie poniższych warunków („Warunki korzystania z usługi”), w tym dodatkowych warunków i zasad.

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszego Regulaminu poprzez publikację aktualizacji lub zmian na naszej stronie internetowej.
SEKCJA 1 – enzymy.bio WARUNKI

Wyrażając zgodę na niniejszy Regulamin, użytkownik nie może wykorzystywać naszych produktów do celów niezgodnych z prawem lub niedozwolonych, a także nie może podczas korzystania z serwisu naruszać jakichkolwiek przepisów prawa obowiązujących w jego jurysdykcji (w tym między innymi przepisów dotyczących praw autorskich).

SEKCJA 2 – WARUNKI OGÓLNE

Przyjmujesz do wiadomości, że Twoje treści (z wyłączeniem informacji o karcie kredytowej), mogą być przekazywane w sposób niezaszyfrowany i obejmować (a) transmisje przez różne sieci; oraz (b) zmiany mające na celu dostosowanie do wymogów technicznych sieci lub urządzeń łączących. Takich jak komentarze na naszych blogach.

(Informacje dotyczące kart kredytowych są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieci).

SEKCJA 3 – MODYFIKACJE USŁUGI I CEN

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w dowolnym czasie zmian w Serwisie (lub w jego części lub treści) bez uprzedzenia.

SEKCJA 4 – PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej odwzorować kolory i obrazy naszych produktów, które pojawiają się w Sklepie. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlany przez Państwa monitor komputerowy kolor będzie dokładny.

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub Usług do dowolnej osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Możemy korzystać z tego prawa w poszczególnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości produktów lub usług, które oferujemy.

Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Ciebie spełni w 100% Twoje oczekiwania, ani że wszelkie błędy w Usłudze zostaną poprawione.

SEKCJA 5 – DOKŁADNOŚĆ BILETOWANIA I INFORMACJI O KONCIE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia każdego zamówienia złożonego przez Użytkownika. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilość zakupionych produktów na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub w ramach tego samego konta klienta, tej samej karty kredytowej, a także zamówienia, które korzystają z tego samego adresu rozliczeniowego lub adresu wysyłki.W przypadku, gdy dokonamy zmiany lub anulować zamówienie, możemy próbować powiadomić użytkownika, kontaktując się z e-mail lub numer telefonu adresu rozliczeniowego podanego w momencie składania zamówienia.

Użytkownik zobowiązuje się podać aktualne, kompletne i dokładne informacje o zakupie i koncie dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznej aktualizacji konta i innych informacji, w tym adresu e-mail i numery kart kredytowych i daty ważności, tak abyśmy mogli zrealizować transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

SEKCJA 6 – LINKI DO STRON TRZECICH

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszego Serwisu mogą zawierać materiały pochodzące od osób trzecich.

Treści osób trzecich będą w większości przypadków powiązane z naszymi mediami społecznościowymi, w których zamieszczane są bardziej szczegółowe informacje na temat naszych produktów enzymes.bio i które w większości przypadków są wiarygodne.

SEKCJA 9 – UWAGI UŻYTKOWNIKÓW, OPINIE I INNE PRZESŁANIA

Jeśli na naszą prośbę prześlesz określone materiały (na przykład prace konkursowe) lub bez naszej prośby prześlesz kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub w inny sposób (zwane łącznie „komentarzami”), wyrażasz zgodę na to, że możemy w dowolnym momencie, bez ograniczeń, edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać w dowolnym medium wszelkie komentarze, które nam prześlesz.

Nie jesteśmy i nie będziemy w żaden sposób zobowiązani do

(1) do zachowania wszelkich komentarzy w tajemnicy;

(2) płacenia odszkodowania za komentarze;

(3) odpowiadania na wszelkie komentarze.

Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego wyłącznego uznania są niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, zniesławiające, oszczercze, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób niewłaściwe albo naruszają własność intelektualną jakiejkolwiek strony lub niniejsze Warunki korzystania z usługi.

Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości ani innych praw osobistych lub własnościowych. Zgadzasz się również, że Twoje komentarze nie będą zawierały oszczerczych lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych materiałów, ani nie będą zawierały wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Serwisu lub powiązanej strony internetowej.

Użytkownik nie może używać fałszywego adresu e-mail, podawać się za kogoś innego niż jest, ani w inny sposób wprowadzać nas lub osoby trzecie w błąd co do pochodzenia komentarzy. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie komentarze i ich dokładność. Nie ponosimy odpowiedzialności za komentarze zamieszczane przez Ciebie lub osoby trzecie.

SEKCJA 7 – INFORMACJE OSOBOWE

Przekazywanie przez Państwa danych osobowych za pośrednictwem Sklepu podlega zasadom Polityki Prywatności.

SEKCJA 8 – Błędy, nieścisłości i pominięcia

Czasami na naszej stronie internetowej lub w Serwisie mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć opisów produktów, cen, promocji, ofert, kosztów wysyłki produktów, czasu transportu i dostępności.

Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji, jeśli jakiekolwiek informacje w Serwisie lub na powiązanej stronie internetowej są nieścisłe, w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia.

Zobowiązujemy się do aktualizacji, zmiany lub wyjaśnienia informacji w Serwisie lub na powiązanej stronie internetowej, w tym, bez ograniczeń, informacji cenowych.

Żadna określona data aktualizacji lub odświeżenia zastosowana w Serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, nie powinna być traktowana jako wskazująca, że wszystkie informacje w Serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.

SEKCJA 9 – ZABRONIONE UŻYTKOWANIE

Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach Korzystania z Usług, Użytkownikowi zabrania się korzystania z naszych produktów.

(a) do jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem;

(b) w celu nakłaniania innych osób do wykonywania lub uczestniczenia w jakichkolwiek działaniach niezgodnych z prawem;

(c) do naruszania jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych przepisów, zasad, praw lub lokalnych
ordynacji;

(d) do nękania, nadużywania, obrażania, krzywdzenia, zniesławiania, pomawiania, dyskredytowania, zastraszania lub dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność;

(e) w celu gromadzenia lub śledzenia danych osobowych innych osób;

(f) do jakichkolwiek obscenicznych lub niemoralnych celów;

SEKCJA 10 – PRAWO IMPORTU I OBOWIĄZEK IMPORTU

Przed zakupem produktu od nas, należy sprawdzić u władz lokalnych, aby upewnić się, że jesteś uprawniony do zakupu tego produktu. Należy pamiętać, że urząd celny w danym kraju może naliczyć opłaty importowe. Ty, jako kupujący, będziesz odpowiedzialny za opłacenie tych należności celnych. W przypadku, gdy nie są Państwo w stanie dokonać odprawy celnej i produkty zostaną do nas zwrócone, będą Państwo odpowiedzialni za pokrycie kosztów zwrotu.

SEKCJA 11 – PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki Korzystania z Usług oraz wszelkie odrębne umowy, na podstawie których świadczymy Państwu Usługi, podlegają przepisom prawa i są interpretowane zgodnie z nimi.

Przewiń do góry