Villkor för tjänsten

ÖVERSIKT

Denna webbplats drivs av enzymes.bio för att erbjuda försäljningstjänst online.

På hela webbplatsen hänvisar termerna ”vi”, ”oss” och ”vår” till enzymes.bio.

Vi erbjuder den här onlinebutiken enzymes.bio, inklusive all information, alla verktyg och tjänster som är tillgängliga från den här webbplatsen till dig som användare, under förutsättning att du godkänner alla villkor, bestämmelser, policyer och meddelanden som anges här.

Genom att besöka vår webbplats och eller köpa något från oss deltar du i vår ”tjänst” och godkänner att vara bunden av följande villkor (”användarvillkor”), inklusive dessa ytterligare villkor och policyer.

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats.
Avsnitt 1 – enzymes.bio VILLKOR

Genom att godkänna dessa användarvillkor får du inte använda våra produkter för olagliga eller otillåtna ändamål och du får inte heller, vid användning av tjänsten, bryta mot någon lag i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).

Avsnitt 2 – Allmänna villkor

Du förstår att ditt innehåll (inte kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och inbegriper a) överföringar över olika nätverk och b) ändringar för att överensstämma med och anpassa sig till tekniska krav från anslutande nätverk eller enheter. Till exempel dina kommentarer på våra bloggar.

(Kreditkortsinformation är alltid krypterad vid överföring över nätverk).

Avsnitt 3 – Ändringar av tjänsten och priserna

Priserna för våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra tjänsten (eller någon del eller innehåll i den) utan att meddela detta när som helst.

Avsnitt 4 – PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt)

Vi har gjort allt vi kan för att så exakt som möjligt visa färgerna och bilderna på våra produkter som visas i butiken. Vi kan inte garantera att din datorskärms visning av en färg är korrekt.

Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteterna av alla produkter eller tjänster som vi erbjuder.

Vi garanterar inte att kvaliteten på de produkter, tjänster, information eller annat material som du köper eller erhåller kommer att uppfylla dina förväntningar till 100 % eller att eventuella fel i tjänsten kommer att rättas till.

Avsnitt 5 – RÄKTHETEN I REDOVISNINGS- OCH KONTOUPPGIFTER

Vi förbehåller oss rätten att neka en beställning som du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller annullera köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan omfatta beställningar som görs av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress.Om vi ändrar eller annullerar en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta det e-post- och/eller faktureringsadressnummer som du angav när beställningen gjordes.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt inköps- och kontoinformation för alla inköp som görs i vår butik. Du samtycker till att snabbt uppdatera din konto- och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

Avsnitt 6 – LÄNKAR TILL TREDJEPARTER

Vissa innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.

Innehållet från tredje part kommer oftast att vara länkat till våra sociala medier, där det läggs ut mer detaljerad information om våra enzymes.bio-produkter och oftast är de tillförlitliga.

Avsnitt 9 – Användarkommentarer, feedback och andra bidrag

Om du på vår begäran skickar vissa specifika bidrag (t.ex. tävlingsbidrag) eller om du utan en begäran från oss skickar kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, oavsett om det sker online, via e-post, post eller på annat sätt (kollektivt kallade ”kommentarer”), samtycker du till att vi när som helst och utan begränsning får redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda kommentarer som du skickar till oss i något medium.

Vi är och ska inte vara skyldiga att

(1) att hålla alla kommentarer konfidentiella;

(2) att betala ersättning för eventuella kommentarer;

(3) att svara på eventuella kommentarer.

Vi kan, men har ingen skyldighet att övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi efter eget gottfinnande bedömer är olagligt, stötande, hotfullt, ärekränkande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande eller som bryter mot någon parts immateriella rättigheter eller dessa användarvillkor.

Du samtycker till att dina kommentarer inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller andra personliga eller äganderättsliga rättigheter. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte kommer att innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscent material, eller innehålla något datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats.

Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje part när det gäller kommentarernas ursprung. Du är ensam ansvarig för dina kommentarer och deras riktighet. Vi tar inget ansvar och åtar oss inget ansvar för kommentarer som du eller någon tredje part lägger upp.

Avsnitt 7 – PERSONLIGA UPPGIFTER

Din inlämning av personlig information via butiken regleras av vår sekretesspolicy.

Avsnitt 8 – FEL, OTRÄTT OCH UTREDNINGAR

Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan gälla produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, fraktkostnader för produkter, transittider och tillgänglighet.

Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera information om någon information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan föregående meddelande.

Vi åtar oss att uppdatera, ändra eller förtydliga information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive, utan begränsning, prisinformation.

Inget specificerat uppdaterings- eller uppdateringsdatum som tillämpas i tjänsten eller på någon relaterad webbplats ska tolkas som att all information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

Avsnitt 9 – förbjuden användning

Utöver andra förbud som anges i användarvillkoren är det förbjudet för dig att använda våra produkter.

(a) i något olagligt syfte;

(b) för att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar;

(c) för att bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga bestämmelser, regler, lagar eller lokala
förordningar;

(d) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, förtala, nedvärdera, skrämma eller diskriminera på grund av kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder;

e) för att samla in eller spåra andras personuppgifter;

f) för obscena eller omoraliska ändamål;

Avsnitt 10 – IMPORTRÄTTIGHETER OCH IMPORTUPPGIFT

Innan du köper produkten från oss måste du kontrollera med dina lokala myndigheter att du är berättigad att köpa denna produkt. Tänk på att ditt lands tullmyndighet kan komma att debitera dig importtullar. Du som köpare är ansvarig för att betala sådana importtullar. Om du inte kan förtulla produkterna och produkterna returneras till oss, ansvarar du för returavgiften.

Avsnitt 11 – Gällande lag

Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal genom vilka vi tillhandahåller dig tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna.

Scroll to Top