Pogoji uporabe storitev

PREGLED

To spletno mesto upravlja podjetje enzymes.bio, ki ponuja storitve spletne prodaje.

Na celotnem spletnem mestu se izrazi “mi”, “nas” in “naš” nanašajo na enzymes.bio

To spletno trgovino enzymes.bio, vključno z vsemi informacijami, orodji in storitvami, ki so na voljo na tem spletnem mestu, ponujamo vam, uporabniku, pod pogojem, da sprejmete vse tukaj navedene pogoje, pravila in obvestila.

Z obiskom našega spletnega mesta in nakupom pri nas sodelujete v naši “storitvi” in se strinjate, da vas zavezujejo naslednji pogoji (“pogoji storitve”), vključno s temi dodatnimi pogoji in pravili.

Pridržujemo si pravico, da posodobimo, spremenimo ali nadomestimo katerikoli del teh Pogojev storitve z objavo posodobitev in/ali sprememb na našem spletnem mestu.
ODDELEK 1 – POGOJI encimov.bio

S strinjanjem s temi Pogoji uporabe storitev naših izdelkov ne smete uporabljati v nezakonite ali nedovoljene namene, prav tako pri uporabi storitve ne smete kršiti zakonov v vaši jurisdikciji (med drugim zakonov o avtorskih pravicah).

ODDELEK 2 – SPLOŠNI POGOJI

Zavedate se, da se vaša vsebina (brez podatkov o kreditnih karticah) lahko prenese nešifrirano in vključuje (a) prenose prek različnih omrežij ter (b) spremembe zaradi uskladitve in prilagoditve tehničnim zahtevam povezovalnih omrežij ali naprav. Kot so vaši komentarji na naših blogih.

(Podatki o kreditnih karticah so med prenosom po omrežjih vedno šifrirani.)

ODDELEK 3 – SPREMEMBE STORITEV IN CEN

Cene naših izdelkov se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Pridržujemo si pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremenimo storitev (ali kateri koli njen del ali vsebino).

ODDELEK 4 – IZDELKI ALI STORITVE (če je primerno)

Potrudili smo se, da bi čim natančneje prikazali barve in slike naših izdelkov, ki so prikazani v trgovini. Ne moremo zagotoviti, da bo prikaz katere koli barve na vašem računalniškem monitorju natančen.

Pridržujemo si pravico, vendar nismo dolžni omejiti prodaje naših izdelkov ali storitev kateri koli osebi, geografski regiji ali jurisdikciji. To pravico lahko uveljavljamo za vsak primer posebej. Pridržujemo si pravico, da omejimo količine katerih koli izdelkov ali storitev, ki jih ponujamo.

Ne jamčimo, da bo kakovost izdelkov, storitev, informacij ali drugega gradiva, ki ga kupite ali pridobite, 100-odstotno izpolnila vaša pričakovanja ali da bodo odpravljene morebitne napake v storitvi.

ODDELEK 5 – Točnost obračunavanja in podatkov o računu

Pridržujemo si pravico, da zavrnemo vsako naročilo, ki ga oddate pri nas. Po lastni presoji lahko omejimo ali prekličemo kupljene količine na osebo, gospodinjstvo ali naročilo. Te omejitve lahko vključujejo naročila, oddana z istim uporabniškim računom, isto kreditno kartico ali v okviru istega uporabniškega računa, ali naročila, ki uporabljajo isti računski ali dostavni naslov.V primeru spremembe ali preklica naročila vas lahko poskušamo obvestiti tako, da se obrnemo na e-pošto ali telefonsko številko računa, ki ste jo navedli ob oddaji naročila.

Strinjate se, da boste za vse nakupe v naši trgovini zagotovili aktualne, popolne in točne podatke o nakupu in računu. Strinjate se, da boste nemudoma posodobili podatke o računu in druge podatke, vključno z vašim e-poštnim naslovom ter številkami in datumi veljavnosti kreditnih kartic, da bomo lahko dokončali vaše transakcije in vas po potrebi kontaktirali.

ODDELEK 6 – POVEZAVE TRETJIH OSEB

Nekatere vsebine, izdelki in storitve, ki so na voljo prek naše storitve, lahko vključujejo gradiva tretjih oseb.

Vsebine tretjih oseb bodo večinoma povezane z našimi družbenimi mediji, na katerih so objavljene nekatere podrobnejše informacije o naših izdelkih enzymes.bio in so večinoma zanesljive.

ODDELEK 9 – PRIPOMBE UPORABNIKOV, povratne informacije in druga posredovanja

Če na našo zahtevo pošljete določene posebne prispevke (na primer prijave na natečaj) ali brez naše zahteve pošljete ustvarjalne ideje, predloge, predloge, načrte ali drugo gradivo, bodisi prek spleta, elektronske pošte, po pošti ali kako drugače (skupaj imenovani “komentarji”), se strinjate, da lahko kadar koli in brez omejitev urejamo, kopiramo, objavljamo, distribuiramo, prevajamo in drugače uporabljamo v katerem koli mediju komentarje, ki nam jih posredujete.

Nismo in ne bomo dolžni

(1) da bi kakršne koli komentarje ohranili v tajnosti;

(2) plačevati nadomestila za katere koli komentarje;

(3) da se odzovemo na kakršne koli komentarje.

Spremljamo, urejamo ali odstranjujemo vsebine, za katere po lastni presoji ugotovimo, da so nezakonite, žaljive, grozeče, žaljive, obrekljive, pornografske, nespodobne ali kako drugače sporne ali kršijo intelektualno lastnino katere koli stranke ali te pogoje uporabe storitev, vendar nismo dolžni tega storiti.

Strinjate se, da s svojimi komentarji ne boste kršili nobene pravice tretje osebe, vključno z avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami, zasebnostjo, osebnostnimi ali drugimi osebnimi ali lastninskimi pravicami. Poleg tega se strinjate, da vaši komentarji ne bodo vsebovali žaljivega ali kako drugače nezakonitega, žaljivega ali nespodobnega gradiva ali kakršnega koli računalniškega virusa ali druge škodljive programske opreme, ki bi lahko na kakršen koli način vplivala na delovanje storitve ali katere koli povezane spletne strani.

Ne smete uporabljati lažnega e-poštnega naslova, se pretvarjati, da niste vi, ali kako drugače zavajati nas ali tretje osebe glede izvora komentarjev. Sami ste odgovorni za vse svoje komentarje in njihovo točnost. Za komentarje, ki jih objavite vi ali katera koli tretja oseba, ne prevzemamo nobene odgovornosti in ne odgovarjamo zanje.

ODDELEK 7 – OSEBNI PODATKI

Vaše posredovanje osebnih podatkov prek trgovine ureja naš pravilnik o zasebnosti.

ODDELEK 8 – NAPAKE, NEPRAVILNOSTI IN OMEJITVE

Občasno se lahko na našem spletnem mestu ali v storitvi pojavijo informacije, ki vsebujejo tipkarske napake, netočnosti ali opustitve, ki se lahko nanašajo na opise izdelkov, cene, promocije, ponudbe, stroške dostave izdelkov, čas prevoza in razpoložljivost.

Pridržujemo si pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila popravimo napake, netočnosti ali izpuste ter spremenimo ali posodobimo informacije, če so informacije v storitvi ali na katerem koli povezanem spletnem mestu netočne.

Zavezujemo se, da bomo posodobili, spremenili ali pojasnili informacije v storitvi ali na katerem koli povezanem spletnem mestu, med drugim tudi informacije o cenah.

Noben določen datum posodobitve ali osvežitve, ki se uporablja v storitvi ali na katerem koli povezanem spletnem mestu, ne sme pomeniti, da so bile vse informacije v storitvi ali na katerem koli povezanem spletnem mestu spremenjene ali posodobljene.

ODDELEK 9 – PREPOVEDANE UPORABE

Poleg drugih prepovedi, določenih v Pogojih uporabe storitve, vam je prepovedana uporaba naših izdelkov.

(a) za kakršen koli nezakonit namen;

(b) za nagovarjanje drugih k izvajanju ali sodelovanju pri kakršnih koli nezakonitih dejanjih;

(c) za kršenje kakršnih koli mednarodnih, zveznih, pokrajinskih ali državnih predpisov, pravil, zakonov ali lokalnih
priporočil;

(d) nadlegovati, zlorabljati, žaliti, škodovati, obrekovati, klevetati, poniževati, ustrahovati ali diskriminirati na podlagi spola, spolne usmerjenosti, vere, etnične pripadnosti, rase, starosti, narodnosti ali invalidnosti;

(e) za zbiranje ali sledenje osebnih podatkov drugih oseb;

(f) za kakršen koli obscen ali nemoralen namen;

ODDELEK 10 – DOBAVITELJSKE PRAVICE IN OBVEZNOSTI ZA DOVOZ

Preden pri nas kupite izdelek, se morate pri lokalnih organih prepričati, ali ste upravičeni do nakupa tega izdelka. Upoštevajte, da vam lahko carinski oddelek vaše države zaračuna uvozne dajatve. Te uvozne dajatve boste morali plačati vi kot kupec. V primeru, da izdelkov ne morete cariniti in se nam izdelki vrnejo, boste morali plačati pristojbino za vračilo.

ODDELEK 11 – UPORABNO PRAVO

Te pogoje uporabe storitev in vse ločene pogodbe, s katerimi vam zagotavljamo storitve, urejajo in razlagajo v skladu z zakoni.

Scroll to Top