Paslaugų teikimo sąlygos

Apžvalga

Šią svetainę valdo enzymes.bio, kad galėtų pasiūlyti pardavimo internetu paslaugą.

Visoje svetainėje terminai „mes“, „mus“ ir „mūsų“ reiškia enzymes.bio

Mes siūlome šią enzymes.bio internetinę parduotuvę, įskaitant visą informaciją, priemones ir paslaugas, prieinamas šioje svetainėje, jums, naudotojui, su sąlyga, kad sutinkate su visomis čia nurodytomis sąlygomis, nuostatomis, politika ir pranešimais.

Lankydamiesi mūsų svetainėje ir (arba) ką nors iš mūsų pirkdami, jūs dalyvaujate mūsų „Paslaugoje“ ir sutinkate laikytis toliau nurodytų sąlygų ir nuostatų (toliau – Paslaugos sąlygos), įskaitant tas papildomas sąlygas ir nuostatas.

Mes pasiliekame teisę atnaujinti, keisti ar pakeisti bet kurią šių Paslaugų teikimo sąlygų dalį, paskelbdami atnaujinimus ir (arba) pakeitimus savo svetainėje.
1 SKYRIUS – enzymes.bio SĄLYGOS

Sutikdami su šiomis Paslaugų teikimo sąlygomis, negalite naudoti mūsų produktų jokiais neteisėtais ar neleistinais tikslais, taip pat naudodamiesi Paslauga negalite pažeisti jokių jūsų jurisdikcijoje galiojančių įstatymų (įskaitant, bet neapsiribojant autorių teisių įstatymais).

2 SKYRIUS – BENDROSIOS SĄLYGOS

Suprantate, kad jūsų turinys (neįskaitant kredito kortelių informacijos) gali būti perduodamas neužšifruotas ir susijęs su (a) perdavimu įvairiais tinklais; ir (b) pokyčiais, kad atitiktų ir prisitaikytų prie jungiamųjų tinklų ar įrenginių techninių reikalavimų. Pavyzdžiui, jūsų komentarai mūsų tinklaraščiuose.

(Perduodant informaciją tinklais kredito kortelių informacija visada šifruojama.)

3 SKYRIUS – PASLAUGŲ IR KAINŲ PAKEITIMAI

Mūsų produktų kainos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

Pasiliekame teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo keisti Paslaugą (arba bet kurią jos dalį ar turinį).

4 SKYRIUS – PRODUKTAI ARBA PASLAUGOS (jei taikoma)

Mes dėjome visas pastangas, kad kuo tiksliau pavaizduotume parduotuvėje rodomų gaminių spalvas ir vaizdus. Negalime garantuoti, kad jūsų kompiuterio monitoriaus ekrane bet kokia spalva bus rodoma tiksliai.

Mes pasiliekame teisę, bet neprivalome apriboti mūsų gaminių ar Paslaugų pardavimą bet kuriam asmeniui, geografiniam regionui ar jurisdikcijai. Šia teise galime pasinaudoti kiekvienu konkrečiu atveju. Pasiliekame teisę riboti bet kurių mūsų siūlomų gaminių ar paslaugų kiekius.

Mes negarantuojame, kad jūsų įsigytų ar gautų produktų, paslaugų, informacijos ar kitos medžiagos kokybė 100 % atitiks jūsų lūkesčius arba kad Paslaugoje bus ištaisytos bet kokios klaidos.

5 SKYRIUS – SĄSKAITŲ IŠDAVIMO IR SĄSKAITOS INFORMACIJOS TIKSLUMAS

Pasiliekame teisę atsisakyti bet kokio jūsų pateikto užsakymo. Savo nuožiūra galime apriboti arba atšaukti vienam asmeniui, vienam namų ūkiui arba vienam užsakymui perkamą kiekį. Šie apribojimai gali būti taikomi užsakymams, pateiktiems ta pačia kliento paskyra, ta pačia kredito kortele ir (arba) užsakymams, kuriuose naudojamas tas pats sąskaitos išrašymo ir (arba) pristatymo adresas.Jei užsakymą pakeisime arba atšauksime, galime bandyti pranešti jums el. paštu ir (arba) sąskaitos išrašymo adreso telefono numeriu, nurodytais užsakymo pateikimo metu.

Jūs sutinkate pateikti aktualią, išsamią ir tikslią pirkimo ir sąskaitos informaciją apie visus mūsų parduotuvėje atliktus pirkimus. Sutinkate nedelsdami atnaujinti savo paskyros ir kitą informaciją, įskaitant el. pašto adresą ir kredito kortelės numerius bei galiojimo datas, kad galėtume užbaigti sandorius ir prireikus su jumis susisiekti.

6 SKYRIUS – TARPTAUTINIŲ ŠALIŲ NUORODOS

Tam tikrame turinyje, produktuose ir paslaugose, kuriuos galima gauti naudojantis mūsų Paslauga, gali būti trečiųjų šalių medžiagos.

Trečiųjų šalių turinys dažniausiai bus susietas su mūsų socialine žiniasklaida, kurioje skelbiama išsamesnė informacija apie mūsų enzymes.bio produktus ir dažniausiai jie yra patikimi.

9 SKYRIUS – VARTOTOJŲ PASTABOS, ATSAKYMAI IR KITI PASIŪLYMAI

Jei mūsų prašymu siunčiate tam tikrus konkrečius pateikiamus duomenis (pavyzdžiui, konkurso įrašus) arba be mūsų prašymo siunčiate kūrybines idėjas, pasiūlymus, pageidavimus, planus ar kitą medžiagą internetu, el. paštu, paštu ar kitaip (toliau kartu – komentarai), sutinkate, kad mes galime bet kuriuo metu be jokių apribojimų redaguoti, kopijuoti, skelbti, platinti, versti ir kitaip naudoti bet kokioje terpėje bet kokius jūsų mums persiųstus komentarus.

Mes nesame ir nebūsime įsipareigoję

(1) saugoti bet kokių komentarų konfidencialumo;

(2) mokėti kompensacijos už bet kokius komentarus;

(3) atsakyti į bet kokius komentarus.

Mes galime, bet neprivalome stebėti, redaguoti ar šalinti turinį, kuris, mūsų nuomone, yra neteisėtas, įžeidžiantis, grasinantis, šmeižikiškas, įžeidžiantis, pornografinis, nepadorus ar kitaip nepriimtinas arba pažeidžia bet kurios šalies intelektinę nuosavybę ar šias Paslaugų teikimo sąlygas.

Sutinkate, kad jūsų komentarai nepažeis jokios trečiosios šalies teisės, įskaitant autorių teises, prekių ženklus, privatumo, asmenybės ar kitas asmenines ar nuosavybės teises. Taip pat sutinkate, kad jūsų komentaruose nebus šmeižikiškos ar kitaip neteisėtos, įžeidžiančios ar nepadorios medžiagos, kompiuterinių virusų ar kitos kenkėjiškos programinės įrangos, kuri galėtų kaip nors paveikti Paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės veikimą.

Negalite naudoti klaidingo el. pašto adreso, apsimesti ne savo asmeniu ar kitaip klaidinti mus ar trečiąsias šalis dėl komentarų kilmės. Tik jūs atsakote už visus savo komentarus ir jų tikslumą. Mes neprisiimame jokios atsakomybės ir nesame atsakingi už jūsų ar bet kurios trečiosios šalies paskelbtus komentarus.

SEKCIJA 7 – ASMENS DUOMENYS

Jūsų asmeninės informacijos pateikimą per parduotuvę reglamentuoja mūsų privatumo politika.

8 SKIRSNIS – KLAIDOS, NESEKUMENTAI IR NESEKUMENTAI

Kartais mūsų svetainėje arba Paslaugoje gali būti informacijos, kurioje yra spausdinimo klaidų, netikslumų arba praleidimų, kurie gali būti susiję su produktų aprašymais, kainodara, akcijomis, pasiūlymais, produktų pristatymo mokesčiais, gabenimo laiku ir prieinamumu.

Pasiliekame teisę bet kada ir be išankstinio įspėjimo ištaisyti bet kokias klaidas, netikslumus ar praleidimus, taip pat keisti ar atnaujinti informaciją, jei Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje esanti informacija yra netiksli.

Įsipareigojame atnaujinti, keisti ar patikslinti Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje interneto svetainėje pateiktą informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant, informaciją apie kainas.

Nė viena Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje interneto svetainėje taikoma atnaujinimo ar atnaujinimo data neturėtų būti laikoma nuoroda, kad visa Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje interneto svetainėje pateikta informacija buvo pakeista ar atnaujinta.

9 SKYRIUS – UŽDRAUSTAS NAUDOJIMAS

Be kitų Paslaugos teikimo sąlygose nustatytų draudimų, jums draudžiama naudotis mūsų produktais.

(a) bet kokiais neteisėtais tikslais;

(b) raginti kitus asmenis atlikti bet kokius neteisėtus veiksmus ar dalyvauti juose;

(c) pažeisti bet kokius tarptautinius, federalinius, provincijos ar valstijos reglamentus, taisykles, įstatymus ar vietos
įstatymus;

(d) priekabiauti, įžeidinėti, įžeidinėti, žaloti, šmeižti, šmeižti, menkinti, bauginti ar diskriminuoti dėl lyties, seksualinės orientacijos, religijos, etninės priklausomybės, rasės, amžiaus, tautybės ar negalios;

(e) rinkti ar sekti kitų asmenų asmeninę informaciją;

(f) bet kokiais nepadoriais ar amoraliais tikslais;

10 SKIRSNIS – IMPORTINĖS TEISĖS IR POREIKIAI

Prieš įsigydami gaminį iš mūsų, turite kreiptis į vietos valdžios institucijas ir įsitikinti, kad turite teisę įsigyti šį gaminį. Turėkite omenyje, kad jūsų šalies muitinės departamentas gali iš jūsų imti importo mokesčius. Jūs, kaip pirkėjas, būsite atsakingas už tokių importo mokesčių sumokėjimą. Jei negalėsite išmuitinti produktų ir jie bus grąžinti mums, jūs būsite atsakingi už grąžinimo mokestį.

11 SKYRIUS – GALINTYS ĮSTATYMAI

Šioms Paslaugų teikimo sąlygoms ir bet kokiems atskiriems susitarimams, pagal kuriuos mes jums teikiame Paslaugas, taikomi ir jie aiškinami pagal įstatymus.

Scroll to Top