Enzym katalazy na sprzedaż (numer CAS: 9001-05-2)

Chcesz kupić enzymy katalazy luzem? Enzymes.bio jest hurtowym dostawcą enzymów w konkurencyjnych cenach. Jako producent oferujemy szereg produktów enzymatycznych.

Katalaza Opis

Katalaza (numer CAS: 9001-05-2) jest spożywczym preparatem enzymatycznym produkowanym przy użyciu nowoczesnej technologii biologicznej, aspergillus niger poprzez fermentację zanurzeniową w płynie oraz zaawansowanej technologii przetwarzania końcowego, który może bezpiecznie i skutecznie katalizować nadtlenek wodoru (nadtlenek wodoru) do rozkładu na tlen i wodę. Jest to pierwszy wybór przemysłu spożywczego do usuwania pozostałości nadtlenku wodoru.

Aktywność katalazy

Charakterystyka katalazy

PozycjaKatalaza
WE nr.232-577-1
CAS-No.9001-05-2
WyglądBiały do jasnobrązowego proszek
ACC<50000cfu/g
Temperatura pracy25℃~65℃; optymalnie 40℃
Funkcja pH5,5~11,5,optimal pH 5,5-7,5

Zastosowania katalazy

  • Jako środek rozluźniający dla przemysł piekarniczy: chleb, ciastka i inne produkty makaronowe.
  • Degradacja nadtlenku wodoru pozostałego po przetwarzaniu żywności, dodatków do żywności i składników.
  • Eliminacja nadtlenku wodoru w przemysł mleczarski produkty, produkty jajeczne i inne produkty spożywcze, wyeliminować zapachy.
  • Degradacja nadtlenku wodoru pozostałego po dezynfekcji urządzeń do przetwarzania żywności.

Dozowanie

Optymalna ilość powinna być ustalona w zależności od konkretnego zastosowania.

Specyfikacje

20 kg / worek

Przechowywanie

Powinien być przechowywany w suchym, wietrzonym i ciemnym miejscu w temperaturze 25°C. Okres trwałości wynosi 24 miesiące od daty produkcji; chłodzenie w temperaturze 5°C może wydłużyć okres trwałości.

Środki ostrożności

  1. Po otwarciu worka lub wiadra za każdym razem, jeśli nie jest on używany, worek powinien być dokręcony, a pokrywa powinna być dokręcona, aby uniknąć wilgoci lub zanieczyszczenia.
  2. Nie wolno wdychać do organizmu, w przypadku wdychania natychmiast przepłukać usta wodą przez co najmniej 15 minut;
  3. Osoby wrażliwe na pył enzymatyczny powinny nosić jednoczęściową odzież roboczą, maski przeciwpyłowe i rękawice. W razie przypadkowego kontaktu ze skórą lub oczami, należy natychmiast przepłukać je dużą ilością wody. Proszę natychmiast spłukiwać wodą przez co najmniej 15 minut.
Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved and you'll be given a link. You, or anyone with the link, can use it to retrieve your Cart at any time.
Back Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved with Product pictures and information, and Cart Totals. Then send it to yourself, or a friend, with a link to retrieve it at any time.
Your cart email sent successfully :)

Przewiń do góry