Enzym lipazowy przeznaczony do sprzedaży (numer CAS: 9001-62-1)

Lipaza

Chcesz kupić Lipase enzym luzem? Enzymes.bio jest hurtowym dostawcą enzymów w konkurencyjnych cenach. Jako producent oferujemy różnorodne produkty enzymowe.

OPIS

Lipazy (numer CAS: 9001-62-1) stosowane w klasie przemysł piekarniczy są wykonane z najlepszego szczepu poprzez fermentację zanurzeniową i technikę ekstrakcji.

 • LIP100
  Specyficzny enzym trawiący tłuszcz i charakteryzujący się zdolnością do hydrolizy tłuszczu w szerokim zakresie temperatur i pH. Jest skuteczny w regulacji poziomu cholesterolu i trójglicerydów, a także pomocny w różnych systemach dietetycznych do kontroli wagi.
 • LIP400
  Może poprawić udział polarnych i niepolarnych lipidów w mące, a więcej produktów hydrolizy polarnej otrzymano niż w mące nieprzetworzonej przez lipazę, która odgrywa krytyczną rolę w zwiększeniu stabilności ciasta i zdolności utrzymywania gazu. Efekty są podobne jak w przypadku emulgatorów.

CHARAKTERYSTYKA

PozycjeLIP100LIP400
Wygląd fizycznyProszek jasnobrązowy do brązowegoProszek w kolorze szarym do jasnożółtego
Kodeks WE3.1.1.33.1.1.4
TypTriacyloglicerolFosfolipaza
pH4.5-9.55.0-8.5
Temperatura40-65℃35-60℃

FUNKCJA

LIP100

 • Promowanie rozszerzalności ciasta;
 • Poprawić strukturę siatkówki w glutenie;
 • Efektywnie zwiększać jasność bułek parowanych.

LIP400

 • Emulgator zastępczy;
 • Zwiększa tolerancję mechanicznego przenoszenia ciasta i jego stabilność;
 • Zwiększa objętość bochenka;
 • Zwiększa delikatność miękiszu.

STOSOWANIE

Zakres stosowania

Nadaje się do mielenia mąki i polepszacza mąki chlebowej.

Zalecana dawka

 • LIP100: 5ppm~30ppm (0.5-3.0g/100kg mąki)
 • LIP400: 10ppm~30ppm (1.0-3.0g/100kg mąki)
 • Optymalne dozowanie jest potwierdzone przez naturę mąki i eksperyment piekarniczy.

Sposób stosowania

Dodaj go bezpośrednio do mąki lub dodaj do mąki razem po zmieszaniu z innymi dawkami.

OPAKOWANIE

20 kg /baryłkę

MAGAZYN

Transport i przechowywanie w chłodnym i suchym miejscu oraz unikanie bezpośredniego narażenia na działanie promieni słonecznych lub wilgoci. Przechowywany poniżej 25℃ w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, aktywność stałego enzymu pozostaje stabilna przez okres do 24 miesięcy. Okres trwałości może zostać przedłużony w przypadku przechowywania w temperaturze 5℃.

Więcej o lipazach

 • Specyficzne lipazy poprawiłyby właściwości manipulacyjne ciasta, jego wytrzymałość i stabilność, obrabialność oraz sprężynę pieca.
 • Poprawiają również strukturę miękiszu i białość.
 • Uważa się, że stosowanie w pieczeniu jest alternatywą dla chemicznych wzmacniaczy i emulgatorów ciasta.
 • Lipazy zwiększają również ciśnienie powierzchniowe ogniw paliwowych, co powoduje lepsze rozprowadzenie mniejszych, lepiej tolerowanych ogniw paliwowych.
 • Rezultatem jest drobniejsza i jedwabistsza struktura miękiszu, optycznie bielszy kolor, lepsze właściwości jezdne ciasta oraz większa objętość chleba.
 • Lipazy należą do rodziny hydrolaz, które działają na wiązania estrów kwasu karboksylowego.
 • Duża liczba mikroorganizmów jest w stanie wykorzystywać naturalne oleje i tłuszcze jako źródło węgla do ich wzrostu.
 • Enzymy odpowiedzialne za rozkładanie olejów i tłuszczów przed ich trawieniem przez mikroorganizmy to lipazy zewnątrzkomórkowe, które katalizują hydrolizę wolnych kwasów tłuszczowych, częściowych diglicerydów i gliceroli. trịglycerides tö free fatty acids, partial diglycerides and glycerols.
 • Lipazy katalizują estryfikację, kwasolizę, alkalizację, aminolizę oprócz aktywności hydrolitycznej na trójglicerydach.
 • Posiada niską specyficzność podłoża, tj. zdolność do hydrolizy tłuszczów o różnym składzie; zdolność do wytrzymywania stosunkowo trudnych warunków mycia (pH 10-11, 30-60C); oraz odporność na szkodliwe środki powierzchniowo czynne i enzymy, np. liniowe sulfoniany alkilobenzenu (LAS) oraz proteazy.
 • U eukariontów lipazy biorą udział w różnych etapach metabolizmu lipidów, w tym w trawieniu, wchłanianiu, odbudowie i metabolizmie lipoprotein.
 • W roślinach znajdują się one w tkankach rezerwowych energii wszystkich preparatów detergentów.
 • Badane lipazy wykazują głęboką stabilność w zakresie pH 6,0 – 7,5.
Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved and you'll be given a link. You, or anyone with the link, can use it to retrieve your Cart at any time.
Back Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved with Product pictures and information, and Cart Totals. Then send it to yourself, or a friend, with a link to retrieve it at any time.
Your cart email sent successfully :)

Przewiń do góry