Enzymy do karmy dla zwierząt domowych

Enzymy do karmy dla zwierząt domowych
Enzymy do karmy dla zwierząt domowych

Czym jest technologia enzymolizy biologicznej?

Technologia enzymolizy biologicznej polega na wykorzystaniu wysoce specyficznych właściwości reakcji enzymatycznych katalizowanych przez enzymy biologiczne w celu doboru odpowiednich enzymów (zwykle enzymów hydrolitycznych) do rozkładu makrocząsteczek polimeru na ich komponenty monomeryczne. Głównym tematem technologii enzymolizy biologicznej jest to, że substancja jest całkowicie rozkładana w wyniku działania enzymów w celu uzyskania ekstraktów niezbędnych do bioinżynierii.

Technologia enzymolizy biologicznej oferuje korzyści wynikające z pojedynczej reakcji, łagodnych warunków reakcji, wysokiej wydajności reakcji i braku lub niskiej reakcji zwrotnej. Technologia bioenzymolizy jest zaawansowaną biotechnologią służącą do ekstrakcji nowoczesnych czynników biologicznych w Chinach. Ma ona szeroki zakres zastosowań, nie tylko w dziedzinie zdrowia ludzkiego, rolnictwa, przemysłu i środowiska, ale także w innych dziedzinach. W szczególności ma ona największą liczbę zastosowań w dziedzinie zdrowia ludzkiego i z powodzeniem zwiększyła wydajność inżynierii zdrowia ludzkiego.

Technologia enzymolizy biologicznej w karmie dla zwierząt domowych polega głównie na katalizowaniu surowców białek zwierzęcych za pomocą proteazy w celu rozpadu białka na nisko-cząsteczkowe peptydy białkowe i składniki aminokwasowe, dzięki czemu białko zwierzęce łatwiej się wchłania, zachowując jednocześnie jakość świeżego mięsa.

Zalety hydrolizy bioenzymatycznej

Zaletą technologii enzymolizy biologicznej jest to, że może ona sama rozkładać substancje poprzez katalityczne działanie enzymów. Zdolność enzymu do katalizowania reakcji chemicznej nazywana jest aktywnością enzymatyczną (lub aktywnością enzymatyczną). Aktywność enzymatyczna jest regulowana i kontrolowana przez różne czynniki, dzięki czemu organizm może dostosować się do zmian warunków zewnętrznych i utrzymać aktywność życiową. Dzięki wykorzystaniu różnych efektów katalitycznych różnych enzymów do wychwytywania właściwości różnych składników aktywnych substancji, aktywny składnik substancji może być ekstrahowany. W konwencjonalnej ekstrakcji substancji stosuje się ciągły roztwór o wysokiej temperaturze lub szybkie zamrażanie w niskiej temperaturze, które niszczy większość składników aktywnych, ekstrakt traci swoją aktywność, a jego działanie jest osłabione.

Zalety bioenzymatycznej karmy dla zwierząt domowych

  1. Zwierzęta domowe mogą łatwo wchłaniać pokarm
    Pokarm dla zwierząt domowych przy użyciu technologii hydrolizy bioenzymatycznej. Białko zawarte w produkcie jest enzymatycznie hydrolizowane do niskocząsteczkowych peptydów białkowych i aminokwasów. Zmniejsza to obciążenie trawienne przewodu pokarmowego zwierzęcia, sprzyja szybkości wchłaniania składników odżywczych i ułatwia zwierzętom wchłanianie produktu oraz ma wyższą wartość odżywczą.
  2. Zmniejszenie alergii u zwierząt domowych
    Niektóre makromolekularne białka w karmie zwierzęcej mogą powodować reakcje alergiczne u zwierząt domowych, a technologia hydrolizy bioenzymatycznej hydrolizuje makromolekularne białka, które powodują reakcje alergiczne na białka o niskiej masie cząsteczkowej lub peptydy, eliminując alergeny w produkcie i poprawiając wartość odżywczą karmy dla zwierząt domowych.
  3. Poprawa walorów smakowych produktu
    różne kombinacje aminokwasów wykazują różne smaki, np. kwas glutaminowy i asparaginowy wykazują smak umami. Tak więc, gdy w karmie stosowana jest hydroliza enzymatyczna mięsa, uwalniane są różne wolne peptydy i aminokwasy, dzięki czemu produkt pojawia się coraz bogatszy smak poprawiając jednocześnie smak zwierząt domowych.

Produkty enzymatyczne

Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved and you'll be given a link. You, or anyone with the link, can use it to retrieve your Cart at any time.
Back Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved with Product pictures and information, and Cart Totals. Then send it to yourself, or a friend, with a link to retrieve it at any time.
Your cart email sent successfully :)

Przewiń do góry