Enzýmy pre krmivo pre domáce zvieratá

Enzýmy pre krmivo pre domáce zvieratá
Enzýmy pre krmivo pre domáce zvieratá

Čo je technológia biologickej enzymolýzy?

Technológia biologickej enzymolýzy spočíva vo využití vysoko špecifických vlastností enzymatických reakcií katalyzovaných biologickými enzýmami na výber vhodných enzýmov (zvyčajne hydrolytických enzýmov) na rozklad polymérnych makromolekúl na technológiu ich monomérnych zložiek. Hlavnou témou technológie biologickej enzymolýzy je, že látka sa úplne rozloží pôsobením enzýmov, čím sa získajú extrakty potrebné pre bioinžinierstvo.

Technológia biologickej enzymolýzy ponúka výhody jedinej reakcie, miernych reakčných podmienok, vysokej účinnosti reakcie a žiadnej alebo nízkej spätnej reakcie. Technológia bioenzymolýzy je pokročilá biotechnológia na extrakciu moderných biologických látok. Má široké uplatnenie nielen v oblasti zdravia ľudí, poľnohospodárstva, priemyslu a životného prostredia, ale aj v iných oblastiach. Predovšetkým má najväčší počet aplikácií v ľudskom zdraví a úspešne zvyšuje produktivitu inžinierstva ľudského zdravia.

Technológia biologickej enzymolýzy v krmive pre domáce zvieratá pozostáva hlavne z katalýzy živočíšnych bielkovinových surovín proteázou, aby sa bielkovina rozložila na nízkomolekulárne proteínové peptidy a aminokyselinové zložky, čím sa živočíšne bielkoviny ľahšie vstrebávajú pre domáce zvieratá pri zachovaní kvality čerstvého mäsa.

Výhody bioenzymatickej hydrolýzy

Výhodou technológie biologickej enzymolýzy je, že dokáže sama rozložiť látky katalytickým pôsobením enzýmov. Schopnosť enzýmu katalyzovať chemickú reakciu sa nazýva enzýmová aktivita (alebo enzýmová aktivita). Aktivita enzýmov je regulovaná a riadená rôznymi faktormi tak, aby sa organizmus mohol prispôsobiť zmenám vonkajších podmienok a zachovať životné aktivity. Použitím rôznych katalytických účinkov rôznych enzýmov na zachytenie vlastností rôznych aktívnych zložiek látky možno extrahovať aktívnu zložku látky. Pri klasickej extrakcii látok sa využíva kontinuálny vysokoteplotný roztok alebo rýchle zmrazovanie pri nízkej teplote, čím sa zničí väčšina účinných látok, extrakt stráca svoju aktivitu a výkon účinku je narušený.

Výhody bioenzymatického krmiva pre domáce zvieratá

 1. Domáce zvieratá môžu ľahko absorbovať jedlo
  Krmivo pre domáce zvieratá využívajúce technológiu bioenzymatickej hydrolýzy. Proteín v produkte je enzymaticky hydrolyzovaný na proteínové peptidy a aminokyseliny s nízkou molekulovou hmotnosťou. To znižuje tráviacu záťaž gastrointestinálneho traktu zvieraťa, podporuje rýchlosť vstrebávania živín a uľahčuje domácim zvieratám vstrebávanie produktu a má vyššiu nutričnú hodnotu.
 2. Znížte alergie u domácich zvierat
  Niektoré makromolekulárne proteíny v krmive pre domáce zvieratá môžu spôsobiť alergické reakcie u domácich zvierat a technológia bioenzymatickej hydrolýzy hydrolyzuje makromolekulárne proteíny, ktoré spôsobujú alergické reakcie, na proteíny s nízkou molekulovou hmotnosťou alebo peptidy, čím sa eliminujú alergény v produkte a zlepší sa výživa krmiva pre domáce zvieratá. pri zlepšovaní bezpečnosti potravín.
 3. Zlepšite chutnosť produktu
  Rôzne kombinácie aminokyselín vykazujú rôzne chute, ako napríklad kyselina glutámová a kyselina asparágová vykazujú chuť umami. Takže keď sa enzymatická hydrolýza mäsa použije v potravinách, uvoľnia sa rôzne voľné peptidy a aminokyseliny, takže produkt sa objaví Stále bohatšia chuť zlepšuje chutnosť domácich zvierat
 • Alfa galaktozidázový enzým pre psov
  Alfa enzým galaktozidázy pre psov
  US$103.50
Shopping Cart