Enzýmy pre krmivo pre domáce zvieratá

Enzýmy pre krmivo pre domáce zvieratá
Enzýmy pre krmivo pre domáce zvieratá

Čo je technológia biologickej enzymolýzy?

Technológia biologickej enzymolýzy spočíva vo využití vysoko špecifických vlastností enzymatických reakcií katalyzovaných biologickými enzýmami na výber vhodných enzýmov (zvyčajne hydrolytických enzýmov) na rozklad makromolekúl polymérov na ich monomérne zložky technológie. Hlavným motívom technológie biologickej enzymolýzy je, že látka sa pôsobením enzýmov úplne rozloží, aby sa získali extrakty potrebné na bioinžinierstvo.

Technológia biologickej enzymolýzy ponúka výhody jedinej reakcie, miernych reakčných podmienok, vysokej účinnosti reakcie a žiadnej alebo nízkej spätnej reakcie. Technológia biologickej enzymolýzy je pokročilá biotechnológia na extrakciu moderných biologických látok. Má širokú škálu aplikácií nielen v oblasti ľudského zdravia, poľnohospodárstva, priemyslu a životného prostredia, ale aj v iných oblastiach. Najmä v oblasti ľudského zdravia má najväčší počet aplikácií a úspešne zvyšuje produktivitu pre techniku ľudského zdravia.

Technológia biologickej enzymolýzy v krmivách pre domáce zvieratá spočíva najmä v katalýze živočíšnych bielkovinových surovín proteázou, ktorá rozkladá bielkoviny na nízkomolekulárne bielkovinové peptidy a aminokyselinové zložky, čím sa živočíšne bielkoviny ľahšie vstrebávajú pre domáce zvieratá pri zachovaní kvality čerstvého mäsa.

Výhody bioenzymatickej hydrolýzy

Výhodou technológie biologickej enzymolýzy je, že dokáže sama rozkladať látky prostredníctvom katalytického pôsobenia enzýmov. Schopnosť enzýmu katalyzovať chemickú reakciu sa nazýva enzýmová aktivita (alebo enzýmová aktivita). Enzýmová aktivita je regulovaná a riadená rôznymi faktormi, aby sa organizmus mohol prispôsobiť zmenám vonkajších podmienok a udržiavať životné aktivity. Využitím rôznych katalytických účinkov rôznych enzýmov na zachytenie vlastností rôznych účinných zložiek látky možno získať účinnú zložku látky. Pri bežnej extrakcii látok sa používa kontinuálne pôsobenie roztoku pri vysokej teplote alebo rýchle zmrazenie pri nízkej teplote, čím sa zničí väčšina účinných zložiek, extrakt stráca svoju aktivitu a výkonnosť účinku je oslabená.

Výhody bioenzymatického krmiva pre domáce zvieratá

  1. Domáce zvieratá môžu ľahko prijímať krmivoKŕmivo pre domáce zvieratá s použitím technológie bioenzymatickej hydrolýzy. Bielkoviny vo výrobku sa enzymaticky hydrolyzujú na nízkomolekulárne bielkovinové peptidy a aminokyseliny. Tým sa znižuje tráviace zaťaženie tráviaceho traktu zvieraťa, podporuje sa rýchlosť vstrebávania živín a domáce zvieratá ľahšie vstrebávajú výrobok a majú vyššiu výživovú hodnotu.
  2. Zníženie alergií u domácich zvieratNiektoré makromolekulárne bielkoviny v krmive pre domáce zvieratá môžu spôsobovať alergické reakcie u domácich zvierat a technológia bioenzymatickej hydrolýzy hydrolyzuje makromolekulárne bielkoviny, ktoré spôsobujú alergické reakcie, na nízkomolekulárne bielkoviny alebo peptidy, čím eliminuje alergény vo výrobku a zlepšuje výživovú hodnotu krmiva pre domáce zvieratá. value while improving food safety.
  3. Zlepšenie chutnosti výrobkuRôzne kombinácie aminokyselín vykazujú rôzne chute, napríklad kyselina glutámová a kyselina asparágová vykazujú chuť umami. Pri enzymatickej hydrolýze mäsa v krmive sa teda uvoľňujú rôzne voľné peptidy a aminokyseliny, takže výrobok sa javí čoraz bohatšia chuť zlepšuje chutnosť domácich zvierat.
Scroll to Top