Enzymy do karmy dla zwierząt

Enzymy do karmy dla zwierząt
Enzymy do karmy dla zwierząt

Czym jest technologia enzymolizy biologicznej?

Technologia enzymolizy biologicznej polega na wykorzystaniu wysoce specyficznych właściwości reakcji enzymatycznych katalizowanych przez enzymy biologiczne w celu doboru odpowiednich enzymów (zwykle enzymów hydrolitycznych) do rozkładu makrocząsteczek polimeru na ich komponenty monomeryczne. Głównym tematem technologii enzymolizy biologicznej jest całkowity rozkład substancji w wyniku działania enzymów w celu uzyskania ekstraktów niezbędnych do bioinżynierii.

Technologia enzymolizy biologicznej oferuje zalety pojedynczej reakcji, łagodnych warunków reakcji, wysokiej wydajności reakcji oraz braku lub niskiej reakcji wstecznej. Technologia bioenzymolizy to zaawansowana biotechnologia do ekstrakcji nowoczesnych czynników biologicznych. Ma szeroki zakres zastosowań, nie tylko w ochronie zdrowia ludzi, rolnictwie, przemyśle i środowisku, ale także w innych dziedzinach. W szczególności ma największą liczbę zastosowań w dziedzinie zdrowia ludzkiego i skutecznie zwiększyła produktywność w inżynierii zdrowia ludzkiego.

Technologia enzymolizy biologicznej w karmie dla zwierząt domowych polega głównie na katalizacji surowców białkowych zwierzęcych przez proteazę w celu rozbicia białka na niskocząsteczkowe peptydy białkowe i składniki aminokwasowe, co ułatwia przyswajanie białka zwierzęcego przy zachowaniu jakości świeżego mięsa.

Zalety hydrolizy bioenzymatycznej

Zaletą technologii enzymolizy biologicznej jest to, że może ona sama rozkładać substancje poprzez katalityczne działanie enzymów. Zdolność enzymu do katalizowania reakcji chemicznej nazywana jest aktywnością enzymatyczną (lub aktywnością enzymatyczną). Aktywność enzymów jest regulowana i kontrolowana przez różne czynniki, dzięki czemu organizm może dostosować się do zmian warunków zewnętrznych i podtrzymać czynności życiowe. Wykorzystując różne efekty katalityczne różnych enzymów w celu wychwycenia właściwości różnych składników aktywnych substancji, można wyekstrahować aktywny składnik substancji. Konwencjonalna ekstrakcja substancji wykorzystuje ciągły roztwór w wysokiej temperaturze lub szybkie zamrażanie w niskiej temperaturze, co niszczy większość składników aktywnych, ekstrakt traci swoją aktywność i działanie jest osłabione.

Zalety bioenzymatycznej karmy dla zwierząt

  1. Zwierzęta mogą łatwo wchłaniać jedzenie
    Karma dla zwierząt wykorzystująca technologię hydrolizy bioenzymatycznej. Białko zawarte w produkcie jest enzymatycznie hydrolizowane do peptydów białkowych i aminokwasów o niskiej masie cząsteczkowej. Zmniejsza to obciążenie przewodu pokarmowego zwierzęcia, wspomaga wchłanianie składników odżywczych oraz ułatwia zwierzętom przyswajanie produktu i posiada wyższą wartość odżywczą.
  2. Zmniejsz alergie u zwierząt
    Niektóre białka makrocząsteczkowe w karmie mogą powodować reakcje alergiczne u zwierząt domowych, a technologia hydrolizy bioenzymatycznej hydrolizuje białka wielkocząsteczkowe wywołujące reakcje alergiczne na białka lub peptydy o niskiej masie cząsteczkowej, eliminując alergeny z produktu i poprawiając odżywianie karmy dla zwierząt domowych. wartość przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa żywności.
  3. Popraw smakowitość produktu
    Różne kombinacje aminokwasów mają różne smaki, tak jak kwas glutaminowy i kwas asparaginowy wykazują smak umami. Kiedy więc w żywności stosowana jest hydroliza enzymatyczna mięsa, uwalniane są różne wolne peptydy i aminokwasy, dzięki czemu produkt się pojawia Coraz bogatszy smak poprawia smakowitość zwierząt
Shopping Cart