Warunki świadczenia usług

OVERVIEW

Ta strona jest obsługiwana przez enzymes.bio, aby zaoferować usługę sprzedaży online.

W całym serwisie terminy “my”, “nas” i “nasze” odnoszą się do enzymes.bio.

Oferujemy ten sklep internetowy enzymes.bio, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne na tej stronie dla Ciebie, użytkownika, pod warunkiem, że akceptujesz wszystkie zasady, warunki, polityki i zawiadomienia podane tutaj.

Odwiedzając naszą stronę lub kupując coś od nas, angażujesz się w naszą “Usługę” i zgadzasz się przestrzegać następujących warunków (“Warunki korzystania z usługi”), w tym tych dodatkowych warunków i zasad polityki.

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków Użytkowania Serwisu poprzez zamieszczanie aktualizacji lub zmian na naszej stronie internetowej.
SECJA 1 – enzymes.bio TERMS

Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki korzystania z usługi, użytkownik nie może korzystać z naszych produktów w celach niezgodnych z prawem lub nieautoryzowanych, ani też w trakcie korzystania z usługi nie może naruszać żadnych przepisów prawa obowiązującego w jego jurysdykcji (w tym, ale nie wyłącznie, przepisów dotyczących praw autorskich).

SEKCJA 2 – WARUNKI OGÓLNE

Użytkownik rozumie, że jego zawartość (z wyłączeniem informacji o karcie kredytowej) może być przesyłana w sposób niezaszyfrowany i obejmuje a) transmisje w różnych sieciach; oraz b) zmiany mające na celu dostosowanie i dostosowanie do wymogów technicznych łączenia sieci lub urządzeń. Takie jak komentarze użytkowników na naszych blogach.

(Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieć).

SEKCJA 3 – ZMIANY W USŁUDZE I CENACH

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Serwisie (lub jakiejkolwiek jego części lub treści) w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

SEKCJA 4 – PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej przedstawić kolory i zdjęcia naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlanie na monitorze Twojego komputera jakiegokolwiek koloru będzie dokładne.

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub Usług do jakiejkolwiek osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w indywidualnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości wszelkich oferowanych przez nas produktów lub usług.

Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez użytkownika spełni jego oczekiwania w 100%, ani że wszelkie błędy w Usłudze zostaną skorygowane.

SEKCJA 5 – DOKŁADNOŚĆ ROZLICZEŃ I INFORMACJI O KONCIE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji każdego zamówienia złożonego u nas. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować zakupione ilości na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub pod tym samym kontem klienta, tą samą kartą kredytową lub zamówienia, które korzystają z tego samego adresu rozliczeniowego lub wysyłki. W przypadku, gdy dokonamy zmiany lub anulowania zamówienia, możemy spróbować powiadomić o tym użytkownika, kontaktując się z e-mail lub adres rozliczeniowy numer telefonu podany w momencie składania zamówienia.

Użytkownik zobowiązuje się podać aktualne, kompletne i dokładne informacje o zakupie i koncie dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Zgadzasz się na niezwłoczną aktualizację konta i innych informacji, w tym adresu e-mail i numerów kart kredytowych oraz terminów ich ważności, tak abyśmy mogli zakończyć Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

SEKCJA 6 – LINKI OSÓB TRZECICH

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszego Serwisu mogą zawierać materiały pochodzące od osób trzecich.

Treści pochodzące od osób trzecich będą w większości przypadków połączone z naszymi mediami społecznościowymi, w których zamieszczane są bardziej szczegółowe informacje o naszych produktach enzymes.bio i w większości przypadków są one wiarygodne.

SEKCJA 9 – KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW, OPINIE I INNE ZGŁOSZENIA

Jeśli na naszą prośbę prześlecie Państwo określone prace (na przykład prace konkursowe) lub bez naszej prośby, prześlecie Państwo kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, zarówno online, pocztą elektroniczną, pocztową lub w inny sposób (łącznie “komentarze”), zgadzacie się Państwo na to, że możemy w każdej chwili, bez ograniczeń, edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać w dowolnym medium wszelkie przesłane do nas komentarze.

Nie jesteśmy i nie będziemy w żaden sposób zobowiązani

(1) utrzymanie wszelkich uwag w poufności;

(2) wypłacenie odszkodowania za wszelkie uwagi;

(3) udzielenia odpowiedzi na wszelkie uwagi.

Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego uznania są niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, oszczercze, oszczercze, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzące sprzeciw lub naruszające własność intelektualną jakiejkolwiek strony lub niniejszy Regulamin.

Użytkownik zgadza się, że jego komentarze nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości lub innych praw osobistych lub własnościowych. Ponadto użytkownik zgadza się, że jego komentarze nie będą zawierały oszczerczych lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych materiałów, ani nie będą zawierały wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Usługi lub powiązanej strony internetowej.

Użytkownik nie może używać fałszywego adresu e-mail, podawać się za kogoś innego niż on sam, ani w inny sposób wprowadzać nas lub osoby trzecie w błąd co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie zgłaszane uwagi i ich dokładność. Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek komentarze zamieszczone przez Ciebie lub jakąkolwiek osobę trzecią.

SEKCJA 7 – DANE OSOBOWE

Podawanie przez Państwa danych osobowych za pośrednictwem sklepu jest regulowane przez naszą Politykę Prywatności.

SEKCJA 8 – BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA

Niekiedy na naszej stronie lub w Serwisie mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę produktów, czasu transportu i dostępności.

Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji, jeśli jakiekolwiek informacje w Serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej są niedokładne w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zobowiązujemy się do aktualizacji, zmiany lub wyjaśnienia informacji zawartych w Serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym, bez ograniczeń, informacji o cenach.

Żadna określona data aktualizacji lub odświeżenia zastosowana w Serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej nie powinna wskazywać, że wszystkie informacje zawarte w Serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmienione lub zaktualizowane.

SEKCJA 9 – ZASTOSOWANIA ZABRONIONE

Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach świadczenia usług, użytkownik nie może korzystać z naszych produktów.

(a) w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem;

(b) nakłaniania innych osób do wykonywania lub uczestniczenia w jakichkolwiek działaniach niezgodnych z prawem;

(c) naruszania jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych przepisów, zasad, praw lub lokalnych
urzędów;

(d) nękania, znęcania się, obrażania się, krzywdzenia, zniesławiania, pomawiania, lekceważenia, zastraszania lub dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność;

e) gromadzenia lub śledzenia danych osobowych innych osób;

f) w jakimkolwiek obscenicznym lub niemoralnym celu;

SEKCJA 10 – PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki Użytkowania Serwisu oraz wszelkie odrębne umowy, na mocy których świadczymy usługi na rzecz użytkownika, podlegają przepisom prawa i są interpretowane zgodnie z nimi.

Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved and you'll be given a link. You, or anyone with the link, can use it to retrieve your Cart at any time.
Back Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved with Product pictures and information, and Cart Totals. Then send it to yourself, or a friend, with a link to retrieve it at any time.
Your cart email sent successfully :)

Przewiń do góry