Voorwaarden voor de dienstverlening

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door enzymes.bio om online verkoopsdiensten aan te bieden.

Overal op de site verwijzen de termen “wij”, “ons” en “onze” naar enzymen.bio

Wij bieden deze enzymes.bio online winkel, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die hier worden vermeld.

Door onze site te bezoeken en of door iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze “Service” en gaat u akkoord met de volgende voorwaarden (“Servicevoorwaarden”), met inbegrip van deze aanvullende voorwaarden en het beleid.

Wij behouden ons het recht voor om elk onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door het plaatsen van updates en/of wijzigingen op onze website.
SECTIE 1 – enzymen.bio TERMS

Door in te stemmen met deze Servicevoorwaarden mag u onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en mag u bij het gebruik van de Service geen wetten in uw rechtsgebied overtreden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten).

SECTIE 2 – ALGEMENE VOORWAARDEN

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen en dat er sprake kan zijn van (a) overdrachten via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en zich aan te passen aan de technische vereisten voor het aansluiten van netwerken of apparaten. Zoals uw commentaar op onze blogs.

(Creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens de overdracht via netwerken).

SECTIE 3 – WIJZIGINGEN VAN DE SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment de Service (of een deel of inhoud daarvan) zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

SECTIE 4 – PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van uw computermonitor van welke kleur dan ook accuraat is.

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie. Wij kunnen dit recht per geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van de producten of diensten die wij aanbieden te beperken.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door u wordt gekocht of verkregen aan uw 100%-verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

SECTIE 5 – NAUWKEURIGHEID VAN DE FACTURERING EN ACCOUNTINFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantenaccount, dezelfde creditcard, en/of bestellingen die gebruik maken van hetzelfde factuuradres en/of verzendadres.

U gaat akkoord met het verstrekken van actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U gaat ermee akkoord om uw account en andere informatie, waaronder uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en contact met u kunnen opnemen als dat nodig is.

SECTIE 6 – LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Service kunnen materialen van derden bevatten.

De inhoud van derden wordt meestal gelinkt aan onze sociale media, die wat meer gedetailleerde informatie over onze enzymen.bio-producten bevatten en meestal ook betrouwbaar zijn.

SECTIE 9 – OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Als u, op ons verzoek, bepaalde specifieke inzendingen (bijvoorbeeld inzendingen voor prijsvragen) of zonder een verzoek van ons, creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal stuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk ‘commentaar’), gaat u ermee akkoord dat wij te allen tijde, zonder beperking, commentaar dat u naar ons doorstuurt mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en op andere wijze gebruiken in elk willekeurig medium.

Wij zijn en zullen niet verplicht zijn

(1) om eventuele opmerkingen in vertrouwen te behouden;

(2) compensatie te betalen voor eventuele opmerkingen;

(3) te reageren op eventuele opmerkingen.

We kunnen, maar hebben geen verplichting om inhoud die we naar eigen goeddunken onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk vinden of die het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden schendt, te bewaken, te bewerken of te verwijderen.

U gaat ermee akkoord dat uw commentaar geen enkel recht van een derde partij schendt, met inbegrip van het auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U gaat er verder mee akkoord dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of computervirussen of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Service of een verwante website kunnen beïnvloeden.

U mag geen vals e-mail adres gebruiken, doen alsof u iemand anders bent dan uzelf, of ons of derden op een andere manier misleiden met betrekking tot de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die u maakt en de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij worden geplaatst.

SECTIE 7 – PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw indiening van persoonlijke informatie via de winkel valt onder ons Privacybeleid.

SECTIE 8 – FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of omissies bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid.

Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken als de informatie in de Service of op een verwante website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving onjuist is.

Wij verbinden ons ertoe informatie in de Service of op een verwante website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, prijsinformatie.

Geen enkele gespecificeerde update- of verversingsdatum die in de Service of op een verwante website wordt toegepast, mag worden beschouwd als een indicatie dat alle informatie in de Service of op een verwante website is gewijzigd of geüpdatet.

SECTIE 9 – VERBODEN GEBRUIK

In aanvulling op andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het verboden om onze producten te gebruiken.

(a) voor enig onwettig doel;

(b) om anderen te vragen om onwettige handelingen uit te voeren of deel te nemen aan onwettige handelingen;

(c) om internationale, federale, provinciale of staatsverordeningen, regels, wetten of lokale
ordinanties te overtreden;

(d) het lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap;

(e) het verzamelen of volgen van de persoonlijke informatie van anderen;

(f) voor enig obsceen of immoreel doel;

ARTIKEL 10 – HET TOEPASSELIJKE RECHT

Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten.

Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved and you'll be given a link. You, or anyone with the link, can use it to retrieve your Cart at any time.
Back Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved with Product pictures and information, and Cart Totals. Then send it to yourself, or a friend, with a link to retrieve it at any time.
Your cart email sent successfully :)

Scroll naar top