Glukos fruktossirap enzymer

Glukos fruktossirap enzymer
Glukos fruktossirap

Glukosfruktossirap är ett sötningsmedel som används i en mängd olika livsmedelsprodukter. Glucose Fructose Sirap är en söt vätska gjord av glukos och fruktos. Till skillnad från sackaros, som innehåller 50 % glukos och 50 % fruktos, kan Glucose Fructose Sirap ha en varierande andel av de två enkla sockerarterna, vilket innebär att den kan innehålla ytterligare några obundna glukos- eller fruktosmolekyler. Glukos Fruktossirap kan innehålla mellan 5 % och mer än 50 % fruktos.

Glukos Fruktossirap tillverkas vanligtvis av stärkelse. Källan till stärkelse kommer att bero på vilken typ av lokal råvara som används i extraktionen. Traditionellt var majs det föredragna valet, medan vete på senare år har blivit en vanlig resurs för produktion. Stärkelse är en kedja av glukosmolekyler och det första steget i produktionen är att frigöra dessa glukosenheter. Glukosmolekylerna som är sammanlänkade i form av stärkelse bryts ner (hydrolyseras) till fria glukosmolekyler. Sedan, med användning av glukosfruktossirapsenzymer , omvandlas en del av glukosen till fruktos under en process som kallas isomerisering.

Shopping Cart