Glukos Fruktossirap Enzymer

Enzymer för glukos-fruktossirap
Glukos-fruktossirap

Glukosfruktossirap är ett sötningsmedel som används i en mängd olika livsmedelsprodukter. Glukosfruktossirap är en söt vätska som består av glukos och fruktos. Till skillnad från sackaros, som innehåller 50 % glukos och 50 % fruktos, kan glukosfruktossirap ha en varierande andel av de två enkla sockerarterna, vilket innebär att den kan innehålla ytterligare obundna glukos- eller fruktosmolekyler. Glukos-fruktossirap kan innehålla mellan 5 % och mer än 50 % fruktos.

Glukos-fruktossirap tillverkas vanligen av stärkelse. Stärkekällan beror på vilken typ av lokal råvara som används vid utvinningen. Traditionellt sett var majs det föredragna valet, medan vete på senare år har blivit en vanlig resurs för produktion. Stärkelse är en kedja av glukosmolekyler, och det första steget i produktionen är att frigöra dessa glukosenheter. Glukosmolekylerna som är sammanlänkade i form av stärkelse bryts ner (hydrolyseras) till fria glukosmolekyler. Med hjälp av enzymer för glukosfruktossirap omvandlas sedan en del av glukosen till fruktos under en process som kallas isomerisering.

Scroll to Top