Enzýmy glukózo-fruktózového sirupu

Enzýmy glukózo-fruktózového sirupu
Glukózový fruktózový sirup

Glukózový fruktózový sirup je sladidlo používané v širokej škále potravinárskych výrobkov. Glukózový fruktózový sirup je sladká tekutina vyrobená z glukózy a fruktózy. Na rozdiel od sacharózy, ktorá obsahuje 50 % glukózy a 50 % fruktózy, glukózový fruktózový sirup môže mať premenlivý podiel dvoch jednoduchých cukrov, čo znamená, že môže obsahovať nejaké ďalšie neviazané molekuly glukózy alebo fruktózy. Glukózový fruktózový sirup môže obsahovať od 5 % do viac ako 50 % fruktózy.

Glukózový fruktózový sirup sa zvyčajne vyrába zo škrobu. Zdroj škrobu bude závisieť od typu miestnej suroviny použitej pri extrakcii. Tradične bola preferovanou voľbou kukurica, zatiaľ čo pšenica sa v posledných rokoch stala pravidelným zdrojom na výrobu. Škrob je reťazec molekúl glukózy a prvým krokom pri výrobe je uvoľnenie týchto glukózových jednotiek. Molekuly glukózy spojené dohromady vo forme škrobu sa štiepia (hydrolyzujú) na voľné molekuly glukózy. Potom sa s použitím enzýmov glukózo-fruktózového sirupu časť glukózy premení na fruktózu počas procesu nazývaného izomerizácia.

Shopping Cart