Enzýmy glukózovo-fruktózového sirupu

Glukózovo-fruktózový sirup Enzýmy
Glukózovo-fruktózový sirup

Glukózo-fruktózový sirup je sladidlo používané v širokej škále potravinárskych výrobkov. Glukózovo-fruktózový sirup je sladká tekutina vyrobená z glukózy a fruktózy. Na rozdiel od sacharózy, ktorá obsahuje 50 % glukózy a 50 % fruktózy, môže mať glukózo-fruktózový sirup premenlivý podiel týchto dvoch jednoduchých cukrov, čo znamená, že môže obsahovať niektoré ďalšie neviazané molekuly glukózy alebo fruktózy. Glukózovo-fruktózový sirup môže obsahovať od 5 % do viac ako 50 % fruktózy.

Glukózovo-fruktózový sirup sa zvyčajne vyrába zo škrobu. Zdroj škrobu závisí od typu miestnej suroviny použitej pri extrakcii. Tradične sa uprednostňovala kukurica, zatiaľ čo v posledných rokoch sa bežným zdrojom na výrobu stala pšenica. Škrob je reťazec molekúl glukózy a prvým krokom pri výrobe je uvoľnenie týchto jednotiek glukózy. Molekuly glukózy spojené vo forme škrobu sa rozložia (hydrolyzujú) na voľné molekuly glukózy. Potom sa pomocou enzýmov glukózovo-fruktózového sirupu časť glukózy premení na fruktózu počas procesu nazývaného izomerizácia.

Scroll to Top