Glucose Fructose Sirup Enzymer

Glucose Fructose Sirup Enzymer
Glucose Fructose Sirup

Glucosefructosesirup er et sødemiddel, der bruges i en lang række fødevarer. Glucose Fructose Sirup er en sød væske lavet af glukose og fruktose. I modsætning til saccharose, som indeholder 50 % glucose og 50 % fruktose, kan Glucose Fructose Sirup have en variabel andel af de to simple sukkerarter, hvilket betyder, at den kan indeholde nogle yderligere ubundne glucose- eller fruktosemolekyler. Glucose Fructose Sirup kan indeholde mellem 5 % og mere end 50 % fructose.

Glucose Fructose Sirup er normalt lavet af stivelse. Kilden til stivelse vil afhænge af typen af lokalt råmateriale, der anvendes i udvindingen. Traditionelt var majs det foretrukne valg, mens hvede i de senere år er blevet en fast ressource til produktion. Stivelse er en kæde af glukosemolekyler, og det første trin i produktionen er at frigive disse glukoseenheder. Glucosemolekylerne, der er bundet sammen i form af stivelse, nedbrydes (hydrolyseres) til frie glukosemolekyler. Derefter, ved brug af Glucose Fructose Sirup enzymer , omdannes noget af glucosen til fructose under en proces kaldet isomerisering.

  • Pullulanase Enzym væske til stivelseshydrolyse i glukose- og maltosesirup produktion
    Pullulanase Enzymvæske til stivelseshydrolyse i glukose- og maltosesirupproduktion
    US$52.50
Shopping Cart