Enzymy glukózo-fruktózového sirupu

Enzymy glukózo-fruktózového sirupu
Glukózový fruktózový sirup

Glukózový fruktózový sirup je sladidlo používané v široké škále potravinářských výrobků. Glukózový fruktózový sirup je sladká tekutina vyrobená z glukózy a fruktózy. Na rozdíl od sacharózy, která obsahuje 50 % glukózy a 50 % fruktózy, může mít glukózový fruktózový sirup proměnlivý podíl dvou jednoduchých cukrů, což znamená, že může obsahovat nějaké další nenavázané molekuly glukózy nebo fruktózy. Glukózový fruktózový sirup může obsahovat mezi 5 % a více než 50 % fruktózy.

Glukózový fruktózový sirup se obvykle vyrábí ze škrobu. Zdroj škrobu bude záviset na typu místní suroviny použité při extrakci. Tradičně byla preferovanou volbou kukuřice, zatímco pšenice se v posledních letech stala pravidelným zdrojem pro produkci. Škrob je řetězec molekul glukózy a prvním krokem při výrobě je uvolnění těchto jednotek glukózy. Molekuly glukózy spojené dohromady ve formě škrobu se rozkládají (hydrolyzují) na volné molekuly glukózy. Potom se s použitím enzymů glukózo-fruktózového sirupu část glukózy přemění na fruktózu během procesu zvaného izomerizace.

Shopping Cart