Enzymy glukózo-fruktózového sirupu

Glukózo-fruktózový sirup Enzymy
Glukózo-fruktózový sirup

Glukózo-fruktózový sirup je sladidlo používané v celé řadě potravinářských výrobků. Glukózo-fruktózový sirup je sladká tekutina vyrobená z glukózy a fruktózy. Na rozdíl od sacharózy, která obsahuje 50 % glukózy a 50 % fruktózy, může mít glukózo-fruktózový sirup proměnlivý podíl těchto dvou jednoduchých cukrů, což znamená, že může obsahovat některé další nevázané molekuly glukózy nebo fruktózy. Glukózo-fruktózový sirup může obsahovat od 5 % do více než 50 % fruktózy.

Glukózo-fruktózový sirup se obvykle vyrábí ze škrobu. Zdroj škrobu závisí na typu místní suroviny použité při extrakci. Tradičně se dávala přednost kukuřici, zatímco v posledních letech se pravidelným zdrojem pro výrobu stala pšenice. Škrob je řetězec molekul glukózy a prvním krokem při výrobě je uvolnění těchto glukózových jednotek. Molekuly glukózy spojené ve formě škrobu se rozkládají (hydrolyzují) na volné molekuly glukózy. Poté se pomocí enzymů glukózo-fruktózového sirupu část glukózy přemění na fruktózu během procesu zvaného izomerizace.

Scroll to Top