Enzymy do przetwarzania ryb

Enzymy do przetwarzania ryb
Enzymy do przetwarzania ryb

Ostatnie badania pokazują, że hydrolizat białka rybiego w porównaniu z białkiem rybim i wolnym aminokwasem jest łatwiej trawiony i wchłaniany przez organizm, ponieważ jest bogaty w małe peptydy o niskiej masie cząsteczkowej i pełni wiele funkcji fizjologicznych, takich jak przeciwutleniacz, obniżanie poziomu krwi ciśnienie, regulacja metabolizmu tłuszczów, wzmocnienie odporności itp., co przyciągnęło powszechną uwagę.

Przetwarzanie ryb i krewetek spowoduje powstanie dużej liczby skrawków, w tym rybich głów, rybich ości, rybich łusek, główek krewetek, skorupek krewetek itp., około 30% ~ 50% masy surowców. Wiele przedsiębiorstw pozbywa się złomu jako odpadu, który nie tylko nie wykorzystuje w pełni jego cennych składników, ale także powoduje marnotrawstwo surowców, co niesie za sobą zanieczyszczenie środowiska.

Enzymy do przetwarzania ryb, takie jak hydroliza kwaśna i zasadowa białek, mają zalety prostych procesów i niskich kosztów, ale w procesie produkcyjnym hydroliza kwasowa generuje substancje toksyczne. Produkty hydrolizy alkalicznej mają nieprzyjemny zapach, a stopień hydrolizy jest trudny do kontrolowania. W przeciwieństwie do tego, warunki hydrolizy enzymatycznej są łagodne, mniej szkodliwe dla wartości odżywczych białek, łatwe do kontrolowania procesu hydrolizy i wystarczająco specyficzne dla miejscowej hydrolizy białek. Tym samym hydroliza enzymatyczna stała się główną drogą hydrolizy białek ryb i krewetek.

Zastosowania enzymów z ryb i owoców morza

Enzymy do przetwórstwa ryb i owoców morza – złożona proteaza PF116 są szeroko stosowane w przetwarzaniu resztek ryb i krewetek. Po obróbce białka skrawków ryb i krewetek enzymem o określonej temperaturze i wartości pH otrzymuje się produkty polipeptydowe, drobnopeptydowe i aminokwasowe, które mogą być szeroko stosowane w przetwarzaniu skrawków rybnych i krewetek. Znajduje zastosowanie jako surowiec dla przemysłu spożywczego i paszowego, co znacznie podnosi jego wartość użytkową i ogranicza marnotrawstwo surowców białkowych.

Shopping Cart