Условия за ползване

ПРЕГЛЕД

Този уебсайт се управлява от enzymes.bio с цел предлагане на услуги за онлайн продажби.

Навсякъде в сайта термините „ние“, „нас“ и „нашия“ се отнасят до enzymes.bio

Ние предлагаме този онлайн магазин enzymes.bio, включително цялата информация, инструменти и услуги, достъпни от този сайт, на Вас, потребителя, при условие че приемете всички условия, правила и уведомления, посочени тук.

Посещавайки нашия сайт и или купувайки нещо от нас, Вие се включвате в нашата „Услуга“ и се съгласявате да бъдете обвързани със следните условия („Условия за ползване „), включително тези допълнителни условия и политики.

Ние си запазваме правото да актуализираме, променяме или заменяме всяка част от тези Условия за ползване, като публикуваме актуализации и/или промени на нашия уебсайт.
Раздел 1 – УСЛОВИЯ НА ЕНЗИМИТЕ.БИО

Съгласявайки се с настоящите Условия за ползване, нямате право да използвате нашите продукти за незаконни или неразрешени цели, нито пък при използването на Услугата да нарушавате законите във вашата юрисдикция (включително, но не само, законите за авторското право).

Раздел 2 – ОБЩИ УСЛОВИЯ

Вие разбирате, че Вашето съдържание (без да включва информация за кредитни карти), може да бъде прехвърлено некриптирано и да включва (а) предавания по различни мрежи; и (б) промени с цел съобразяване и адаптиране към техническите изисквания на свързващите мрежи или устройства. Като например вашите коментари в нашите блогове.

(Информацията за кредитни карти винаги се криптира по време на прехвърляне по мрежи.)

Раздел 3 – ПРОМЕНИ В УСЛУГАТА И ЦЕНИТЕ

Цените на нашите продукти могат да се променят без предизвестие.

Запазваме си правото по всяко време да променяме Услугата (или която и да е нейна част или съдържание) без предизвестие по всяко време.

Раздел 4 – ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ (ако е приложимо)

Положили сме всички усилия да покажем възможно най-точно цветовете и изображенията на нашите продукти, които се появяват в магазина. Не можем да гарантираме, че изобразяването на който и да е цвят на монитора на вашия компютър ще бъде точно.

Запазваме си правото, но не сме задължени, да ограничим продажбите на нашите продукти или Услуги за което и да е лице, географски регион или юрисдикция. Можем да упражним това право за всеки отделен случай. Запазваме си правото да ограничаваме количествата на всички продукти или услуги, които предлагаме.

Не гарантираме, че качеството на закупените или получени от вас продукти, услуги, информация или други материали ще отговори на вашите очаквания на 100%, нито че всички грешки в Услугата ще бъдат коригирани.

Раздел 5 – ТОЧНОСТ НА БИЛДИНГ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА СМЕТКАТА

Запазваме си правото да откажем всяка поръчка, която сте направили при нас. Можем, по наша преценка, да ограничим или отменим закупените количества за едно лице, за едно домакинство или за една поръчка. Тези ограничения могат да включват поръчки, направени от или в рамките на един и същ клиентски акаунт, една и съща кредитна карта, както и поръчки, които използват един и същ адрес за фактуриране и/или доставка.В случай че направим промяна или отменим поръчка, можем да се опитаме да ви уведомим, като се свържем с електронната поща и/или телефонния номер на адреса за фактуриране, предоставени в момента на извършване на поръчката.

Съгласявате се да предоставяте актуална, пълна и точна информация за покупките и акаунта за всички покупки, направени в нашия магазин. Съгласявате се своевременно да актуализирате информацията за профила си и друга информация, включително имейл адреса си и номерата и датите на валидност на кредитните карти, така че да можем да извършваме транзакциите ви и да се свързваме с вас при необходимост.

Раздел 6 – ВРЪЗКИ С ТРЕТИ СТРАНИ

Определено съдържание, продукти и услуги, достъпни чрез нашата Услуга, може да включват материали от трети страни.

Съдържанието на трети страни в повечето случаи ще бъде свързано с нашите социални медии, в които се публикува по-подробна информация за нашите продукти на enzymes.bio и в повечето случаи те са надеждни.

Раздел 9 – КОМЕНТАРИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ОТЗИВИ И ДРУГИ ИЗЛОЖБИ

Ако по наше искане изпратите определени конкретни материали (например участия в конкурси) или без искане от наша страна изпратите творчески идеи, предложения, предложения, планове или други материали, независимо дали онлайн, по електронна поща, по пощата или по друг начин (наричани общо „коментари“), Вие се съгласявате, че ние можем по всяко време, без ограничения, да редактираме, копираме, публикуваме, разпространяваме, превеждаме и използваме по друг начин във всякакъв вид медии всички коментари, които ни изпращате.

Ние не сме и няма да бъдем задължени

(1) да поддържаме в тайна всички коментари;

(2) да изплащаме компенсация за каквито и да било коментари;

(3) да отговаряме на каквито и да било коментари.

Можем, но нямаме задължението да наблюдаваме, редактираме или премахваме съдържание, което по наша преценка е незаконно, обидно, заплашително, клеветническо, обидно, порнографско, неприлично или по друг начин неприемливо, или нарушава интелектуалната собственост на някоя от страните или настоящите Условия за ползване.

Съгласявате се, че вашите коментари няма да нарушават права на трети страни, включително авторско право, търговска марка, неприкосновеност на личния живот, лична собственост или други лични или имуществени права. Освен това се съгласявате, че вашите коментари няма да съдържат клеветнически или други незаконни, обидни или неприлични материали, нито ще съдържат компютърен вирус или друг зловреден софтуер, който би могъл по някакъв начин да повлияе на работата на Услугата или на който и да е свързан уебсайт.

Нямате право да използвате фалшив адрес на електронна поща, да се представяте за някой друг, освен за себе си, или по друг начин да заблуждавате нас или трети страни относно произхода на коментарите. Вие носите пълната отговорност за всички коментари, които правите, и за тяхната точност. Ние не поемаме никаква отговорност и не поемаме никакви задължения за коментари, публикувани от вас или от трети лица.

Раздел 7 – ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Предоставянето на лична информация от Ваша страна чрез магазина се урежда от нашата Политика за поверителност.

Раздел 8 – ГРЕШКИ, НЕПРЕКЪСНАТОСТИ И ПРОПУСКИ

Понякога на нашия сайт или в Услугата може да има информация, която съдържа печатни грешки, неточности или пропуски, които могат да се отнасят до описания на продукти, цени, промоции, оферти, такси за доставка на продукти, време за транспортиране и наличност.

Запазваме си правото да коригираме всякакви грешки, неточности или пропуски, както и да променяме или актуализираме информацията, ако някоя информация в Услугата или в някой свързан уебсайт е неточна, по всяко време и без предварително уведомление.

Поемаме задължението да актуализираме, променяме или разясняваме информацията в Услугата или на който и да е свързан уебсайт, включително, без ограничение, информацията за цените.

Никоя посочена дата на актуализация или обновяване, приложена в Услугата или на който и да е свързан уебсайт, не следва да се приема като указание, че цялата информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт е променена или актуализирана.

Раздел 9 – ЗАБРАНЕНИ ИЗПОЛЗВАНИЯ

В допълнение към другите забрани, посочени в Условията за ползване на Услугата, ви е забранено да използвате нашите продукти.

(а) за всякакви незаконни цели;

(б) да подканвате други лица да извършват или да участват в каквито и да било незаконни действия;

(в) да нарушавате каквито и да било международни, федерални, провинциални или щатски разпоредби, правила, закони или местни
подзаконови актове;

(г) да тормози, злоупотребява, обижда, вреди, клевети, унижава, сплашва или дискриминира въз основа на пол, сексуална ориентация, религия, етническа принадлежност, раса, възраст, национален произход или увреждане;

(д) да събира или проследява лична информация на други лица;

(е) за непристойни или неморални цели;

Раздел 10 – ПРАВА НА ВНОС И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ВНОС

Преди да закупите продукта от нас, трябва да се консултирате с местните власти, за да се уверите, че имате право да закупите този продукт. Моля, имайте предвид, че митническият отдел на вашата страна може да ви начисли вносни мита. Вие като купувач ще бъдете отговорни за заплащането на тези вносни мита. В случай че не сте в състояние да освободите продуктите и те ни бъдат върнати, вие ще бъдете отговорни за таксата за връщане.

Раздел 11 – ПРИЛОЖИТЕЛНО ПРАВО

Настоящите Условия за ползване и всички отделни споразумения, по силата на които ви предоставяме Услуги, се уреждат и тълкуват в съответствие със законите.

Scroll to Top