Ένζυμα σιροπιού γλυκόζης φρουκτόζης

Ένζυμα σιροπιού γλυκόζης φρουκτόζης
Σιρόπι γλυκόζης φρουκτόζης

Το σιρόπι γλυκόζης φρουκτόζης είναι ένα γλυκαντικό που χρησιμοποιείται σε μια ευρεία ποικιλία τροφίμων. Το σιρόπι γλυκόζης φρουκτόζης είναι ένα γλυκό υγρό που αποτελείται από γλυκόζη και φρουκτόζη. Σε αντίθεση με τη σακχαρόζη, η οποία περιέχει 50% γλυκόζη και 50% φρουκτόζη, το σιρόπι γλυκόζης φρουκτόζης μπορεί να έχει μεταβλητή αναλογία των δύο απλών σακχάρων, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να περιέχει κάποια επιπλέον μη δεσμευμένα μόρια γλυκόζης ή φρουκτόζης. Το σιρόπι γλυκόζης φρουκτόζης μπορεί να περιέχει από 5 % έως και πάνω από 50 % φρουκτόζη.

Το σιρόπι γλυκόζης φρουκτόζης παρασκευάζεται συνήθως από άμυλο. Η πηγή του αμύλου εξαρτάται από τον τύπο της τοπικής πρώτης ύλης που χρησιμοποιείται για την εκχύλιση. Παραδοσιακά, ο αραβόσιτος ήταν η προτιμώμενη επιλογή, ενώ τα τελευταία χρόνια το σιτάρι έχει γίνει μια συνήθης πηγή παραγωγής. Το άμυλο είναι μια αλυσίδα μορίων γλυκόζης και το πρώτο βήμα στην παραγωγή είναι η απελευθέρωση αυτών των μονάδων γλυκόζης. Τα μόρια γλυκόζης που συνδέονται μεταξύ τους με τη μορφή αμύλου διασπώνται (υδρολύονται) σε ελεύθερα μόρια γλυκόζης. Στη συνέχεια, με τη χρήση ενζύμων σιροπιού γλυκόζης φρουκτόζης, μέρος της γλυκόζης μετατρέπεται σε φρουκτόζη κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας που ονομάζεται ισομερισμός.

Scroll to Top