Enzym celulazowy na sprzedaż

Chcesz kupić enzymy celulazowe luzem? Enzymes.bio jest hurtowym dostawcą enzymów w konkurencyjnych cenach. Jako producent oferujemy szereg produktów enzymatycznych.

OPIS celulazy

Enzym komórkowy uzyskiwany był poprzez fermentację, ekstrakcję i uszlachetnianie z gatunków Trichoderma.

CHARAKTERYSTYKA CELLULASY

  • Nazwisko: Cellulaza
  • Wygląd: brązowy płyn
  • Działalność: 4 000U/ml (minimum)
  • Wpływ pH: optymalny zakres pH wynosi od pH 4,0 do 6,5, dla maksymalnej stabilności enzymu pH wynosi 4,8.
  • Wpływ temperatury: efektywny zakres temperatur wynosi od 30~70℃, dla maksymalnej stabilności enzymów, temperatura wynosi 55℃. Utrata enzymów drastycznie wzrośnie, jeśli temperatura przekroczy 80℃.
  • Jednostka aktywności: to ilość enzymu potrzebna do uzyskania 1 mg glukozy z roztworu karboksymetylocelulozy sodowej w ciągu 1 godziny, w określonych warunkach, przy 50℃, pH 4.8.

MECHANIZM

Niszczenie ścian komórkowych roślin i promowanie substancji aktywnych, takich jak białko i skrobia, uwalnianych w komórkach wewnętrznych, w celu poprawy wykorzystania surowców; Część celulozowej degradacji glukozy, celobiozy, itp.

ZASTOSOWANIA I UŻYTKOWANIE

Produkt ten może być stosowany w przetwórstwie soków owocowych i warzywnych, produkcji ekstraktów roślinnych, przetwórstwie ziarna i przemyśle piwowarskim. Zazwyczaj produkt jest dodawany w zalecanej dawce 300~500ml/MT DS.

SPECYFIKACJA

  • ciecz,4,000U/ml
  • Uszczelnione w plastikowej wiaderce; Waga netto 30kg/ wiaderko.

MAGAZYNOWA

Produkt, jeśli jest przechowywany w 25℃below, 60d okres trwałości, jeśli w ramach 4~10℃cold przechowywania, okres trwałości wynosi 6 miesięcy; w ramach gwarancji, mierzona aktywność nie mniej oznaczone działalności. W ciągu okresu trwałości, enzymów może się zmniejszyć, ale może być nadal używany, stosowanie należy odpowiednio zwiększyć.

Produkt jest bio-aktywny, więc światło słoneczne, temperatura i wilgotność mogą powodować inaktywację enzymów. Dlatego należy go transportować i przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Należy unikać bezpośredniego narażenia na działanie promieni słonecznych lub wilgoci. Magazyny powinny być przechowywane w czystym, chłodnym i suchym miejscu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

  1. Produkt jest substancją bioaktywną, wdychanie pyłu lub aerozoli może powodować uczulenia i reakcje alergiczne u osób uczulonych. Należy unikać niepotrzebnego kontaktu z produktem i wdychania pyłu.
  2. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą, należy natychmiast spłukiwać dotknięte miejsce dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut.
Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved and you'll be given a link. You, or anyone with the link, can use it to retrieve your Cart at any time.
Back Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved with Product pictures and information, and Cart Totals. Then send it to yourself, or a friend, with a link to retrieve it at any time.
Your cart email sent successfully :)

Przewiń do góry